Tradiční Čínská kultura, Odkazy

Hudba | Starověké příběhy | Umění | Věda | Básně

 • Nebesa ochraňují dobré lidi

  (Clearwisdom.net) Během prvních let vlády císaře Ťia-ťinga (1507-1576) z dynastie Ming (1368-1644), měl ve městě v okrese I-čen zastavárnu pan Ťin. Jednou téměř všechny bohaté rodiny ve městě vyloupily, jen zastavárna pana Ťina zůstala netknutá. Nejvyšší okresní zástupce se domníval, že lupiči se museli s panem Ťinem znát, a z toho důvodu jeho dům nechali být.
 • Kresba: Zvonice

 • Báseň: Nejedno srdce

  Od praktikujícího Falun GonguKam nejedno srdce se plavíSvětlo nad novými obzory se zvedáTam nebesa a Země se znovuzrodíKde zima ztrácí se v nadcházejícím jaruLotos s příslibem velkého užitku se rozvíjí Tam příliv a odliv nachází klid za křídly svítání
 • Příběhy ze starověké Číny: Dobrodiní získané ze snášenlivosti

  Ve městě Lu-čou – v období vlády dynastie Tchang - žilo pod jednou střechou pět generací rolnické rodiny. Když císař Tchaj-cung z dynastie Tchang vedl armádu, aby potlačil povstání v Pin-čou, zastavil se ve farmářově domě. Císař si zavolal nejstarší členy rodiny a zeptal se jich: „V čem spočívá tajemství společného soužití pěti generací pod jednou střechou?“
 • Báseň: Zítra

  Od praktikujícího Falun GonguZítra, až všechny mraky projdouaž konečně srdce Číny najde nadějia nevinné životy nebudou zrazovány.Zítra nalezne záři nového východu slunceNa obzoru se objeví nekonečná nebesaTehdy přijde hodina „Velkého Buddhova Zákona“.
 • Čung Li-i, muž soucitu, poctivosti a spravedlnosti

  Čung Li-i, který žil za vlády dynastie Tung Chan, byl člověk laskavý a soucitný. Ale i poctivý úředník. Čung Li-i byl jemný, ochotný a úslužný. V mládí jako správce pošty mnohým svým podřízeným podal pomocnou ruku a poskytl podporu. Během jednoho roku v oblasti, kde žil, vypukla rozsáhlá epidemie. Více než deset tisíc lidí zemřelo a všichni se snažili utéct z ohrožené oblasti.
 • Záložka do knihy: Pravdivost, Soucit, Snášenlivost

  Tyto tři čínské znaky na záložce čteme: „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost.“ Jsou to principy, které se vyučují ve Falun Gongu.
 • Báseň: Srdce vesmíru

  Mistr přichází nyníse Zákonem pro všechny jako srdce vesmíru se rozprostíráuvnitř naší lidské sféryzlo nevládne již více.Vláda jedné strany končínejtemnější přízrak pohasínápro spásu vnímajících bytostíuctívaný (ctihodný) Mistr nyní přichází„Velký Buddhův Zákon“ předává.
 • Důležitost etikety

  (Clearwisdom.net) Siao I-sin, manželka státního úředníka (916--1125 n. l.) Jie Lunu, byla známa tím, že ukazovala tradiční ctnosti čínské dámy. Její otec byl císařův zeť a matka princezna Chu-tchu. Siao I-sin, která byla krásná uvnitř i navenek, se provdala ve dvaceti a za všech okolností si vážila svých rodičů a milovala svou rodinu.
 • Kresba: Odstranit pouta, která svazují

  Po uvedení Devíti komentářů ke komunistické straně v Číně lidé jeden po druhém vystupují z Komunistické strany Číny a jejích sesterských organizací. Tato kresba ilustruje přerušení svazku se stranou a hromadné vystupování z ní.
 • Starověké kultivační příběhy: Soucit

  Jednoho syrového zimního dne opuštěný muž vešel do chrámu, aby se zde setkal s mnichem. Třásl se zimou a hladem. Tento muž řekl mnichovi: „Můžete říct, že mám hlad a že mi je zima. Celá moje rodina je nemocná a ve smrtelném nebezpečí. Jestliže máte něco, co by nám pomohlo udržet naše životy dokonce o jeden jediný den, prosím, pomozte nám s vaším soucitem a milosrdenstvím."
 • Jak starověcí lidé komentovali "Ren" a "De"

  (Clearwisdom.net) Ren* (laskavost) je jádrem konfucianismu v tradiční čínské kultuře. Těžiště "Ren" je "milovat a starat se o lidi" a rozvíjí vztah laskavosti mezi lidmi. Konfucius tvrdil, že když všechny společenské vrstvy dovedou být laskavé a následovat pravidla společenského chování, společnost bude harmonická a lidé budou žít v míru a šťastně. Konfucius zdůraznil, že praktikování Ren (laskavosti) a De(morálky) není záležitostí schopnosti, ale postoje.
 • Příběhy starověké Číny: Bezúhonnost je ze všeho nejcennější

  Tchao S'-wo-ng žil v Čchien-tchangu ve městě Chang-čou během dynsastie Nan-sung (1127-1279). Spravoval obchod s drogistickým zbožím (prodával barvy)a žil důstojně a čestně. Jednoho dne pan Tchao S´-wo-ng zakoupil fialovou trávu, která měla hodnotu čtyři miliony mincí. Jeden kupec přišel k němu do obchodu a řekl, že fialová tráva, kterou koupil, je nepravá.
 • Starověké kultivační příběhy: Stát se jeptiškou

  Před dlouhou dobou ve městě Tcha-si-la žil uznávaný starší muž, který měl překrásnou dceru. Dceři bylo 16 let, když ji její rodiče provdali za krásného mladého muže. Život byl poklidný. Krátce po svatbě dcera otěhotněla. Ale brzy její otec zemřel. Její matka zesmilnila se svých zeťem. Když se to dcera dozvěděla, cítila se z toho smutná, krátce po porodu, proto rodinu opustila.
 • Starověké kultivační příběhy: Síla pochází z absence tužeb

  Jednoho dne, když učil své studenty, Konfucius [1] nemohl nic než si povzdechnout: „Ještě jsem neviděl opravdu silnou osobnost.“ Jeho mladší žáci se po těch slovech cítili zvláštně, protože si mysleli, že učedníci, jakými byli například C'-lu a Šen Čcheng mladší, měli silnou vůli.