Tradiční Čínská kultura, Odkazy

Hudba | Starověké příběhy | Umění | Věda | Básně

 • Lekce ze života: Nahromadění malých dobrých skutků vede k ohromné ctnosti

  Je mnoho lidí, kteří mají vznešené ambice a stále nepřistupují k věcem, které jsou kolem nich, vážně. Ať jde o úspěšnou realizaci čehokoli, vždy vyplývá z maličkostí. Úplně nepatrná, bezvýznamná věc může naprosto změnit lidský život. Laskavé a nesobecké jednání může lidem přinést neočekávanou radost. Traduje se pohádka. Mraveneček šel na břeh řeky, aby se napil. Nešťastnou náhodou spadnul do řeky. Použil všechno, co mohl, aby doplaval k břehu řeky.
 • Procházky meruňkovým sadem: Závislost na sexu je smrtelně vážná

  [PureInsight.org] Následující příběh je z mistrovského díla klasické čínské literatury - Cuovy komentáře, jehož autorem je Cuo Čchiou-ming. Tento příběh se opravdu odehrál. Během období Jara a Podzimu (722-481 p. K.) vévoda státu Ťin byl nemocný a požádal představitele státu Čchin, aby mu poskytli svého proslulého lékaře. Poté, co I Che přijel do státu Ťin a vyšetřil vévodu, pověděl mu: „Na vaši nemoc není lék.“
 • Starověké kultivační příběhy: Faktory, které mají vliv na zdraví

  C'-sia i Ceng-c' byli žáky moudrého Konfucia. Jednoho dne se potkali. Ceng-c' si C'-sia pozorně prohlédl od hlavy až k patě a poté se ho zeptal: „V minulosti jsi trpěl mnoha nemocemi a vždycky jsi byl vyzáblý a slabý. Připadá mi, že jsi přibral a vypadáš energicky. C'-sia šťastně odvětil: „Nedávno jsem vyhrál bitvu, cítím se tudíž šťastný a přibral jsem.
 • Báseň: Hmla

  Zlatá žiara, nebo hmlisté,v hrudi bije srdce čisté.Zima a chlad nemajú moc,myseľ pravá, to je tá cnosť.
 • USA: Show NTDTV „Holiday Wonders“ názorně představuje ducha „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“

  Pro vychutnání prázdninové sezóny a ukázání pravé čínské kultury prezentovala New Tang Dynasty Television (NTDTV) ve dnech 19. až 24. prosince 2006 svou show „Holiday Wonders“ v divadle Beacon v New Yorku. První představení v úterý bylo mimořádně úspěšné.
 • Báseň: Změna ročního období (proroctví dneška)

  V průběhu času lidstvaNejednou byl člověk ovládánŽivot za životem jsme trávilisehrávajíce naše předurčené role.
 • Báseň: Šepot Buddhův

  Buď tichý, nepohnutýBuď si vědom srdcePojď ke mně blížNeoddělíš seNení osudu nepatrnéhoNevadí, když je nadmíru velkýVstup na loďJeště není pozdě
 • Příběhy starověké Číny: Za nejpodstatnější považovat upřímnost a dodržení slibu

  Být upřímný a dodržet slib jsou projevy „Pravdivosti“ v univerzálním principu „Pravdivosti, Soucitu, Snášenlivosti.“ V minulosti byla pravdivost považována za základ pro určení člověka i národa. Následující příběh se odehrál za vlády dynastie Čching. Sü Šao-jü byl z Čchien-tchangu. Na počátku srpna třetího roku Kuang Sü si vypůjčil od I Čaje sto stříbrňáků. Nenapsali žádné potvrzení.
 • Příběhy starověké Číny: Odpouštět, tolerovat a nevšímat si chyb druhých

  Chan Čchi byl vévoda z Wej-kuo a ministerský předseda za vlády dynastie Sung ve starověké Číně. Když vedl armádu v Ting Wu, došlo k této příhodě. Jednoho dne psal dopis. Aby viděl, co dělá, požádal jednoho strážce, aby mu držel svíčku. Strážce ale moc nedával pozor a Chan Čchiovi spálil vlasy. Chan Čchi okamžitě plamen uhasil rukávem a pokračoval v psaní, jako by se nic nestalo. Po chvíli si všiml, že vystřídali toho původního strážce.
 • Historky: Džentlmen by měl být přívětivý, neměl by se nechat unášet proudem

  [PureInsight.org] C'-Lu se zeptal Kchung C'e: „Učiteli, mohl byste mi - prosím vás - říct, co znamená slovo „silný“? Kchung C' se ho zeptal: „Ptal ses na význam slova „silný“, jak se používá v severní Číně, nebo jižní Číně či ve tvém studiu?“ C'-Lu odpověděl: „Je v tom nějaký rozdíl?“ Kchung C' řekl: „Samozřejmě, že se liší. Ty jsi štědrý a mírný, když vyučuješ ostatní. Nemstíš se, když jednáš s lidmi obhroublými. Lidé z jižní Číny považují tyto lidi za silné.
 • Kresba s textem: Přicházím pro Tebe

  Můj pohled je výmluvný, říkáProč to dělámProč tady jsemA přes rty šeptámPro Falun DafaNení čeho se bát
 • Příběhy starověké Číny: Říkat „Ano“, ale myslet „Ne“ je příznačné pro lotra

  Kdysi dávno žil muž, který se jmenoval Žen Kuo-cuo. Dlouhou dobu churavěl, nejevily se žádné známky zlepšení. A tak zašel za taoistickým duchovním, aby mu pomohl modlit se k Bohu za mír a dobré zdraví. Ještě tu noc se mu zdálo. Nesmrtelný taoista mu řekl: „Žen Kuo-cuo, celý svůj život jsi ustavičně říkal ‘ano’ a myslel sis ‘ne’, od dětství jsi neudělal dobrý skutek. Kvůli tvým špatným skutkům Bohové vynesli rozsudek. Brzy přijde čas tvé smrti.”
 • Německo: Nebeský orchestr nacvičoval ve Stuttgartu

  Praktikující Falun Gongu z Evropy právě založili dechovou kapelu „Nebeský orchestr“. První zkouška se konala ve Stuttgartu od 27. října do 1. listopadu 2006. Zúčastnilo se jí asi 50 praktikujících Falun Gongu z Německa a Švýcarska.
 • Příběhy starověké Číny: Nedělej věci, o nichž nechceš, aby věděli druzí

  Tradiční kultura zdůrazňuje sebekázeň, sebezušlechťování – aby člověk byl vznešený a důstojný a byl schopen zůstat klidný za všech okolností. V takovém případě si svědomí člověka neuchovává žádnou lítost. Slovutný intelektuál Su Š' (1037-1101) ze Severní Sung dynastie (960-1127) si jednou vyslechl příběh od svého mladšího bratra. Jak příběh pokračoval, jistého muže se chystali vzkřísit.
 • Malba: Nebeský strážce

  Obraz ukazuje nebeského strážce. Emblém nad jeho hlavou je Kolo Zákona (Falun).