Tradiční Čínská kultura, Odkazy

Hudba | Starověké příběhy | Umění | Věda | Básně

 • Okno do mysli: Nejlepší trest

  [PureInsight.org] Už dlouhou dobu se traduje příběh o starém židovi, který strašně rád hrál golf. Během šábesu měl neodolatelnou touhu zahrát si golf. Ale židovská víra vyžaduje, aby její následovníci o šábesu odpočívali, nesmějí nic dělat. Tenhle starý žid ale nemohl odolat silné touze a rozhodl se, že si na golfové hřiště zajde tajně. Myslel si, že si zahraje jen pár jamek. Nic víc. A protože to bylo o šábesu, žádní židé nebyli venku, a tak nikdo nebyl na golfovém hřišti. A tak si ten muž myslel, že se o porušení pravidla nikdo nedozví.
 • Obraz: "Odvážní"

  [PureInsight.org] Umělkyně zachytila okamžik, v němž se morálně zkažený čínský policista chystá podrobit mladou praktikující Falun Gongu mučení elektrickými šoky s obuškem pod vysokým napětím. Viditelné stopy po zranění na stehnech jasně ukazují, že žena již byla podrobena nesmírně bolestivému mučení.
 • Malba: "Mnich Ťi-kung"

  [PureInsight.org] Mnich Ťi-kung (Jigong) byl velmi známým buddhistickým mnichem v dynastii Jižní Song (1127 n. l.-1279 n. l.).
 • Upřímnost a ctnost pohne lidmi i nebesy

  Jüan Te-siou z dynastie Tchang byl z okrsku Chen-an. Muž to byl upřímný, choval lásku k rodičům a byl laskavý. Byl to rovněž nepodplatitelný, skromný úředník mimořádné ctnosti. Jeho starší bratr a švagrová zemřeli krátce poté, co se jim narodilo miminko. V té době byl chudý, a tak si nemohl dovolit platit mzdu kojné. Rozhodl se tedy, že bude opatrovat dítě sám. Možná jeho ctnost pohnula nebem; po několika dnech se mu začalo tvořit mléko, aby nakrmil nemluvně. Bylo to tak do doby, než dítě dokázalo jíst samo, pak se mu přestalo tvořit mléko.
 • Kresba: Nebeské dívky drží transparenty

  Od Williama Wonga[PureInsight.org]
 • Osvícení v životě: Obhajujte svého ušlechtilého ducha

  [PureInsight.org] V našem každodenním životě, jestliže nemáme zásady či ideje, které následujeme, je zcela pravděpodobné, že nás ovlivní naše okolí a že podlehneme touhám. A tak můžeme žít sto let a stále nemusíme poznat své pravé já. Na povrchu se může zdát, že jsme silní, ale náš vnitřní svět je značně křehký. Moudří lidé mají své vlastní názory, a tak ve škodlivém prostředí dokážou obhájit spravedlnost a své svědomí. Během své životní cesty následují zásady a nikdy se nevzdají své ušlechtilé podstaty.
 • Zvířecí pohádka: Ješitný kohout

  [PureInsight.org] Žil byl velký namyšlený kohout, který si každý den zakokrhal. Jednoho dne, jak si tak pyšně vykračoval, potkal kachňátko. Ten velký kohout pyšně pronesl: „Kachňátko, pověz mi, kdo má příjemnější hlas než já? Kromě mě pravděpodobně nenajdeš nikoho, kdo má příjemnější hlas na poslech.“ Kachňátko se podívalo na kohouta a řeklo: „Jsi pořád ve svém kurníku a nikdy se nejdeš podívat, abys viděl svět kolem. Divoké husy zítra odlétají. Co kdyby ses vydal s nimi na cestu?“ „Neumím létat. Co můžu dělat?“ „To nevadí. Můžeš si sednout na ně.“
 • Príbehy z histórie: Zaobchádzanie s ľuďmi s plnou dôverou

  (PureInsight.org) Konfucionizmus učí, že ľudia by sa na seba mali pozerať s dobrou vierou, úctou, pochopením a s dôverou bez podozrievania. Iba potom môžu ľudia spolu harmonicky vychádzať. V dávnych časoch Konfucius a jeho učeníci uviazli v obkľúčení na odlúčenom mieste v susedstve štátu Čchen a štátu Cchaj. Museli bývať vo veľmi jednoduchých a hrubých chatrčiach. Čoskoro sa im minuli všetky zásoby ryže, ktoré si vzali zo sebou. Po sedem dní museli jesť zeleninovú polievku bez jediného zrnka ryže. Všetci boli na hranici svojich síl.
 • Báseň: Až spravedlnost zvítězí

  Kdyby zdi mohly šeptatticho zamumlatuž by se tváře neskrývaly před lžemi.Až se pravda ozve nahlassrdce vystoupí z řada svědomí vejde do popředí.Kdyby se obloha mohla vyjasnitsvět k naslouchání obrátita odsoudit „stranické“ zločiny.Až pravda zvítězíza dne, který končínechte svobodu triumfovat až do skonání!
 • Báseň: Přichází den

  Přichází den,už blízko je ta chvíle,až pravdy lesk ten, zazáří, jak předtím ne.Tam, kde srdce zazní, všechna ta šeď oblaků odejde,až „strana“ a vláda její,už více nebude.
 • Příběhy ze staré Číny: Odjezd Lao C'e

  Lao C' byl z Čchu a za vlády dynastie Čou byl krátkou dobu zodpovědný za sbírku grafických listů a kreseb. Konfucius se jednou za ním vypravil. Po rozhovoru s Lao C'em Konfucius řekl svým žákům: „Lao C'ova ideologie je jako drak, který je schopný létat ve větru a mracích.“ Lao C' nevyhledával žádné pocty a pouze se soustředil na kultivaci. Když už u dynastie Čou pobýval dlouhou dobu a byl svědkem jejího pádu, uvažoval, že by měl říši Čou opustit.
 • Příběhy ze staré Číny: Člověk s obrovským soucitem nemá nepřátele

  Meng Kche (známý také jako Mencius), jenž žil mezi léty 372 - 289 před Kr., byl rodákem z království Cou (dnešní hrabství Cou na území Číny). Byl to vrcholný starověký čínský myslitel a vzdělanec, jehož nezapomenutelné citáty zahrnují: „Džentlmen by měl být spravedlivý a měl by mít důstojnost;“ „Vláda se ctností“ a „Člověk s ohromnou láskou nemá na světě nepřátele.“ Zde je příběh o něm.
 • Příběhy ze staré Číny: Sien Kao zachránil svými krávami zemi

  Během období Jara a Podzimu (770 - 476 před Kr.) přišel muž ze země Čeng, aby hovořil s Čchin Miao-kungem: „Mám na starost vstupní bránu do Čeng. Vaše vojsko by mohlo zaútočit a tajně napadnout Čeng.“ Miao-kung vyslal tři generály se svými vojsky, aby zaútočili na Čeng. Když armáda dorazila na hranice, potkali zde čengšského obchodníka Sien Kaa, který měl právě namířeno do Čou, aby prodal svých dvanáct krav. Když Sien Kao uviděl Čchinovu armádu, poslal jednoho svého člověka zpět do země, aby doručil tento naléhavý vzkaz.
 • Příběhy ze staré Číny: Věnovat se duchovnímu úsilí dokonce v chudobě

  Pan Jüan Sien byl učedníkem ctnostného a moudrého Konfucia. Byl uznáván jako chudý učenec za to, že žil spokojeně a vedl prostý a ctnostný život. Dům, v němž žil, měl střechu z rákosu a dveře vyrobené ze tří větví a slámy; střechou zatékalo, a tak v domě bylo často vlhko. Navzdory tomu to Jüan Sien neprožíval jako těžkost; věnoval se studiu konfucianismu a žil šťastně. Jednoho dne ho navštívil jiný Konfuciův žák jménem C' Kung. C' Kung měl na sobě honosné oblečení a přijel v kočáře taženém drahým koněm.
 • Nic se nezíská a nic se neztratí

  (Clearwisdom.net) Li Š'-cheng byl za vlády dynastie Sung (960 – 1279 n. l.) členem Císařské akademie (šlo o instituci, která byla zodpovědná za psaní důvěrných vládních dokumentů). Jednou byl vyslán do Gaoli (dnešní Korea) jako zplnomocněnec, doprovázel ho vojenský úředník Jü Jing. Poté, co svou misi úspěšně dokončili, Li svěřil Jüovi všechny cenné dary, které dostali. Když se plavili domů, Jü Jing spatřil vodu pronikající do loďky a znepokojil se tím, že všechny jeho osobní věci se promáčí. Položil tedy hedvábí a věci z něj vyrobené, které dostal Li Š'-cheng, pod své věci, aby zabránil tomu, že jeho věci budou mokré.