Obraz: Soulad

Od praktikující Falun Gongu a profesionální malířky Čang Cchuej-jing

Ve staré Číně měla hudba výsostné postavení. Proč? Důvod hledejme ve společnosti, hudba dokáže změnit zvyky; hudba dokáže formovat emoce člověka.

V zahradě nacházející se mezi bambusy je umělá hora a mramorové zábradlí. Za překrásného počasí tu tráví čas tři krasavice, jedna hraje na čínskou flétnu, druhá na píšťalu a třetí na harfu. Nádherná scenérie kombinovaná s úžasným počasím a hudbou působí ještě harmoničtěji a dojemně. Těleso složené z hudebních nástrojů hrajících současně rovněž naznačuje harmonické štěstí.

Umělkyně Čang Cchuej-jing je praktikující Falun Gongu, tento obraz s názvem „Soulad“ darovala ukrajinskému prezidentovi s přáním, které adresovala všem lidem na Ukrajině, totiž šťastného a harmonického života, bez války, aby mír byl vždy s nimi.

Ukázky z tvorby Čang Cchuej-jing můžete nalézt na webové adrese: http://www.zhangcuiying.org

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200711/41971p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.