Báseň: Nové ráno

Od praktizujúceho zo Slovenska

Ďalší rok si s rokom ruku podáva,
však skrz ruch osláv kto ticho počúva
súcit vyše všeho na srdci ten má,
a ľuďom iným v tvŕdzi ich pomáha.

Prišiel a zas pôjde, no tu teraz staví sa,
by nádej svetu v statkov mäteži,
zaskvela tmou, jak jej náleží.

Bo všehomírom vyšší Zákon vládne,
činil si zlo – plať, no nie každý to vie.
Trud máš, vedz, pravda bola u teba,
no ty odbil si ju, mysliac iba na seba.

No hoc doba bola dlhá, má vždy koniec svoj
bo najvyšší Pán len jeden čas svetu dal,
by každý čo v ňom je ukázal.

Dnes ďalší rok sťa sekunda mihne sa,
Máš čas, nemáš? Vše rýchlejšie pohne sa.
Zadržať sa nedá, hoc môžeš chcieť,
by vek nový si mohol v diaľke zrieť.

Už skoro zrie ráno a víta ľudí v úžase – to čas naplnil sa,
radosť i plač, keď Zákon ku nim vstupuje,
veci krivé, vše napravuje.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.