Velká Británie: Výstava „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ se vrátila do Cambridge

Ve čtvrtek 8. listopadu 2007 se velmi uznávaná výstava „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ vrátila do Cambridge. Kostel Svatého Pavla laskavě poskytl vystavovací prostory zdarma na pět dnů.

Umělecká díla této výstavy byla vytvořena praktikujícími metody Falun Dafa, kteří následují zásady vyučované v této metodě: Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Některé z děl znázorňují vize, které umělci zažili během kultivace; některé ilustrují klidné protesty, které praktikující provádějí již osm let, po celou dobu trvání perzekuce; některé ukazují nezlomitelného ducha praktikujících a jejich snášenlivou povahu, která se projevila, když byli brutálně mučeni; a další odhalují bezmocnost a nevinnost dětí praktikujících, které ztratily své rodiče.

Paní Lucy z Cambridge poznamenala: „Lidé na celém světě vědí o strašlivém pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně Komunistickou stranou Číny a také o hrůzných zločinech odebírání orgánů praktikujícím zaživa. To je dost na to, aby to každého rozzlobilo. Ale v těchto uměleckých dílech nenajdete nenávist, jen soucitný slib spravedlnosti a snášenlivosti. Mé srdce je těmito uměleckými díly zcela otřeseno. Současně cítím teplo vycházející ze světla soucitu a laskavosti. Věřím, že to je důvod, proč výstavy ‚Pravdivost, Soucit a Snášenlivost‘ jsou tak oblíbené a lidé o ně nikdy neztrácí zájem.“

Paní Arezoo Miraftabi z Iránu řekla, že k praktikujícím Falun Dafa chová velké sympatie a je jí blízká tradiční čínská kultura a principy Falun Dafa. V těchto uměleckých dílech našla hluboké zalíbení a cítí, že tento cit je zakořeněn v původu jejího života.

Paní Čou je praktikující Falun Dafa z pevninské Číny. Pro svou víru byla v Číně pronásledována. Byla donucena opustit svůj domov a byla zavřená ve vězení. S pomocí přátel a rodiny se jí podařilo dostat do Anglie, ale nemůže se vrátit zpět do Číny a spojit se svou rodinou. Paní Čou velmi mrzelo, když její otec umíral, ale ona se nemohla vrátit do Číny, aby se s ním rozloučila. Když se paní Čou dívala na tato umělecká díla, cítila se sklíčená, protože jí připomněly spolupraktikující v Číně, kteří jsou stále pronásledováni. Paní Čou prohlásila: „Komunistická strana Číny musí padnout; jedině pak budou mít Číňané skutečnou svobodu.“

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200711/42120p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.