New York: Poslanec James Tedisco vydal proklamaci, ve které přeje všechno nejlepší představení „Holiday Wonders 2007“ od televize NTDTV a zároveň vyslovil tomuto představení i pochvalu a vřelá přání

Představení produkce televize NTDTV „Holiday Wonders" newyorského souboru „Divine Performing Arts" (Božské divadelní umění) se bude konat od 18. do 26. prosince 2007 v divadle Beacon Theater, 2124 Broadway, New York City. Poslanec státu New York James N. Tedisco vydal proklamaci, ve které přeje všechno nejlepší televizi New Tang Dynasty Television a souboru Divine Performing Arts za jejich produkci 2007 „Holiday Wonders" v historickém divadle Beacon Theater v New York City. Dále vyslovil tomuto souboru i pochvalu a vřelá přání. Následuje text proklamace.

Poslanec Státu New York James N. Tedisco Proklamace státu New York

Vzhledem k tomu, že stát New York je hrdý na svou angažovanost ve věci tance, divadla a výtvarných uměních a oslavuje umělce a hudebníky, kteří zlepšují kulturní rozmanitost naší společnosti a

vzhledem k tomu, že Čína bývala kdysi známa jako „Země bohů“, což je odkazem na její bohaté kulturní a duchovní dědictví, kde se krása a půvab mnoha způsoby dostávaly do umění a kultury, a

vzhledem k tomu, že i přes současný trend komunistického režimu se etnickým skupinám Číňanů, žijících mimo Čínu, podařilo nadále udržovat tuto velkolepou tradici hudby, tance a umění pro celosvětové publikum a navrátit mezi lid umělecké hodnoty 5000 let staré historie této země, a

vzhledem k tomu, že televize „New Tang Dynasty TV“ (NTDTV) a její produkční partner „Divine Performing Arts" (Božské divadelní umění) udržují díky orchestrálnímu doprovodu, tanci, bohatým kulisám a skvostným kostýmům tuto uměleckou tradici při životě, odvolávají se na prastaré techniky, avšak pro opticky pravdivé, dech beroucí představení současně využívají i moderní technologie, a

vzhledem k tomu, že tradiční čínská kultura „Země bohů“ může opět ožít před mezinárodním publikem a že mohou znovu ožít jména takových eminencí, jako je dynastie Čching a Dvůr mandžuský pro obdiv a potěšení následujících generací,

bylo rozhodnuto, že stát New York a jeho občané spolu se shromážděním konference republikánů a jejich váženým předsedou Jamesem N. Tedisco popřejí představení všechno nejlepší a sepíší vyjádření pochvaly a vřelých přání pro

televizi „New Tang Dynasty TV“ (NTDTV) a pro „Divine Performing Arts“ (Božské divadelní umění)

Za představení „Holiday Wonders 2007" od NTDTV v historickém divadle Beacon Theater v New York City

18. prosince 2007

James N. Tedisco
předseda menšiny
Poslanecká sněmovna státu New York


Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200712/42420.html
Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200712/40959p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.