Příběhy starověké Číny: Žížala, císař Liang-wu a mnich

Dynastie Liang byla jedním z jižních království, za jejíž vlády žil jistý buddhistický mnich. Usilovně se kultivoval a měl nadpřirozené schopnosti. Lidé mu říkali „Plazící se mnich“. Císař Liang-wu, který vládl v letech 502-549 po Kristu, se dověděl o tomto mnichovi a nabyl dojmu, že by od něj mohl získat nějaké znalosti. A proto se s ním chtěl setkat. Vyslal posla s pozváním do paláce. Jednoho dne císař Liang-wu hrál šachy, když v tom se vrátil poslíček a řekl mu: „Vaše Veličenstvo, Plazící se mnich je zde.“ Císař Liang-wu se tak usilovně soustředil na šachovou partii, snažíc se rozřešit, jak získat soupeřovu figurku, že nahlas vykřikl: „Zabít!“ Poslíček okamžitě odešel, aby splnil příkaz. Mnicha zabili.

Když císař Liang-wu dokončil šachovou partii, vzpomněl si, že Plazící se mnich na něj čeká. Řekl: „Pozvěte, prosím, Mistra, ať vejde.“ Poslíček odpověděl: „Právě jste nařídil, abych ho zabil, a tak jsem Váš příkaz splnil. Císař Liang-wu byl velmi zarmoucen a hluboce litoval toho, co se stalo. Zeptal se: „Je něco, co Plazící se mnich řekl těsně před svou smrtí?“ Poslíček odpověděl: „Mnich řekl, že je nevinný. Řekl, že v jednom ze svých minulých životů byl zemědělec a jednou omylem zabil žížalu, když nabíral hlínu lopatou. Vaše veličenstvo bylo tou žížalou, a proto dnes musel snést odplatu.“ Císař Liang-wu si to vyslechl se slzami v očích, pocítil hluboké výčitky.

Tento příběh má skryté významy. Za prvé – život má mimořádně dlouhou historii. Je pravda, že „život je nekonečný.“ Považujete žížalku za „pouhou žížalku“, zatímco se za několik životů může stát císařem. Proto se v buddhismu říká: „Nezabíjejte žádnou živoucí bytost, projevte soucit ke všem bytostem.“ Za druhé – za zabití života bez jakýchkoliv zábran člověk musí zaplatit svým vlastním životem. Je to jeden z nebeských zákonů, že dluh musí být splacen. Vezměte život a váš bude odejmut. Za třetí – musíme splatit tolik, kolik sami dlužíme. Nebeské zákony jsou spravedlivé jako váhy, které jsou vyvážené. V předchozím životě farmář zabil omylem žížalu, zatímco v tomto životě ho omylem zabil císař. Ani jeden čin nebyl záměrný, takže trest byl spravedlivý!

Když se díváme na mravní ponaučení z příběhu, vidíme, že v neviditelném světě existují bohové. Jsou vševědoucí a všemohoucí. Udržují morálku a spravedlnost. Někteří lidé řeknou: „Chci jen získat co nejvíce zisku pro sebe, abych se nemusel o nic strachovat v příštím životě.“ Proto jsou takoví lidé, kteří si troufnou nechat se podplatit, jsou promiskuitní, vraždí či jsou bez nejmenších výčitek svědomí. Nicméně nebeské zákony existují a pro ty, kteří jsou vinni, není možné, aby unikli. Jestliže se nestaráte o svůj další život, bohové ano! Bohové nedovolí, aby ten, kdo dluží či zabil, uniknul, aniž by zaplatil. V chrámu „Božských ochránců města“ v Šang-chaji jsou literární dvojverší, která přinášejí následující sdělení: „Buď dobrým člověkem! Mít spravedlivou mysl znamená, že tělo je v bezpečí a duše je klidná! Dělej dobré věci, nebe vidí, země zná, bohové a andělé prokážou úctu!“ Jasně to naznačuje, že nejlepší je být slušným a dobrým člověkem.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200702/38079p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.