Odhalenie policajtov, ktorí prenasledujú praktizujúcich v nútenom pracovnom tábore Ma-san-ťia v provincii Liao-ning (fotky)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Clearwisdom.net)

1. Súčasná situácia v nútenom pracovnom tábore Ma-san-ťia a fotky niektorých policajtov

V októbri 2006 bola Prvá ženská divízia núteného pracovného tábora Ma-san-ťia premenovaná na Ženskú divíziu nútených prác a Druhá ženská divízia bola rozpustená. Všetky praktizujúce Falun Gongu zadržiavané v Druhej divízii boli presunuté do novovytvorenej Ženskej divízie nútených prác, ktorá sa neskúr presunula na miesto pôvodnej Druhej ženskej divízie vo vnútri Ideologicko-vzdelávacej školy provincii Liao-ning. Zadržiavané praktizujúce spolu s ostatnými zadržiavanými boli prinútené denne sa zúčastňovať vymývania mozgov a ťažkých nútených prác.


Ženská divízia nútených prác:
Policajt Jang Ťien, asi 40 rokov, je vedúcim divízie. Predtým bol vedúcim Prvej ženskej divízie.
Policajt Čang Wan-li, druhý riaditeľ, bol funkcionárom v Druhej ženskej divízii.
Policajtka Ceng Siou-chua a Wang Tchie-čcheng sú politickými riaditeľkami.
Policajtka Čou Čchin, asi 40 rokov, je vedúcou administratívneho oddelenia divízie. Zúčastnila sa prenasledovania mnohých praktizujúcich Falun Gongu.
Ku Čchüan-i, vedúci výrobného oddelenia, sa tiež zúčastňoval prenasledovania praktizujúcich.

Pod Ženskou divíziou nútených prác sú tri tímy. Nasledovní policajti sa zúčastňovali prenasledovania praktizujúcich:
Prvý tím:
Šang Jeng, vedúci tímu
Čang Ťün, okolo 40, politická riaditeľka tímu

Druhý tím
Sun Pin, vedúca tímu, zodpovedná za nútené práce
Žen Chuaj-pching, politická vedúca tímu

Tretí tím
Čang Čuo-chuej, vedúci tímu (predtým v Druhej ženskej divízii)
Wang Siao-feng, politická vedúca (predtým v Druhej ženskej divízii)

Nútený pracovný tábor Ma-san-ťia v provincii Liao-ning:
Čang Ming-čchiang, asi 40 rokov, vedúci núteného pracovného távora
Kung Lien, asi 50 rokov, politický vedúci núteného pracovného tábora
Li Ming-jü, predtým v Druhej ženskej divízii, zodpovedný za tzv. “politické otázky”

Pozn: Su Ťing, vedúca bývalej Druhej ženskej divízie, bola v októbri 2006 presunutá do administratívneho útvaru núteného pracovného tábora. Najbližšie leto odchádza do dôchodku. Je potvrdené, že jej muž sa s ňou nerozviedol. Majú syna, ktorý sa oženil. Články „Dcéra Su Ťing“ a „Su Ťing muž sa s ňou rozvádza“ sú nesprávne.

Jang Ťien, vedúci Ženskej divízie nútených prác (predtým riaditeľ Prvej ženskej divízie)

Čou Čchin, vedúci riadiaceho tímu

Policajtka Ku Čchüan-i, politická riaditeľka prvého tímu (predtým druhá riaditeľka Prvej ženskej divízie)

Čang Jün, politický riaditeľ

Čang Ťien, manžel Čou Čchin, bývalý riaditeľ tímu Sin-šou a zúčastňujúci sa prenasledovania mužov, praktizujúcich. Teraz je riaditeľom Šiesteho tímu divízie, kde sú zadržiavaní muži.

Policajtka Su Ťing (predtým riaditeľka Druhej ženskej divízie)

Policajtka Wang Nej-ming (predtým druhá riaditeľka a politická riaditeľka Druhej ženskej divízie)


Nasledujú fotky ďalších policajtov, ktorí sa zúčastňovali prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu:

Policajtka Čao Kuo-lung, okolo 30, aktívne prenasleduje praktizujúcich Falun Gongu

Policajtka Čang Jen, asi 56, predtým v Prvej ženskej divízii, sa aktívne zúčastňuje prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu (Pozn: V nútenom pracovnom tábore Ma-san-ťia sú tri policajtky, ktoré sa volajú Čang Jen. Čang Jen z Druhej ženskej divízie, asi 53 je vyššia ako tá z Prvej ženskej divízie. Sú tam aj policajt a policajtka, ktorí sa volajú Čang Ťün.)

2. Policajti v nútenom pracovnom tábore Ma-san-ťia

Policajt Čang Čchao-jing (policajné ID: 2118001), okolo 50 rokov, bol predtým riaditeľom a generálnym tajomníkom výboru komunistickej strany v nútenom pracovnom tábore Ma-san-ťia. Bol „výkonným riaditeľom“ núteného pracovného tábora Ma-san-ťia a viedol všetky aktivity ohľadom prenasledovania, ktoré sa udiali v Ma-san-ťia. Povedal zahraničným novinárom: „Nútený tábor Ma-san-ťia nikdy nezadržiaval mužov praktizujúcich Falun Gong.“ Avšak divízia Sin-šou-ťie-čchu zadržala prvého praktizujúceho Falun Gongu 19. novembra 1999 a 34 praktizujúcich zadržali pred augustom 2000. Od roku 2000 do roku 2003 boli prenasledované prevažne ženy praktizujúce Falun Gong. Čang viedol prenasledovanie za scénou. Aby zakryl fakty o vymývaní mozgov praktizujúcim pomocou mučenia, čo spôsobilo mnoho smrtí a prípadov duševného zrútenia praktizujúcich, vyhlásil pre TV stanicu z provincie Liao-ning, že tábor narába s praktizujúcimi ako „jarný vánok a jemný dáždik“.

Čang Čchao-jing, bývalý riaditeľ núteného pracovného tábora Ma-san-ťia

Pretože vynaložil toľko úsilia na prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu, Čang Čchao-jing bol vyznamenaný siedmimi oddeleniami Čínskej komunistickej strany (ČKS), vrátane Centrálneho organizačného oddelenia ČKS, oddelením propagandy ČKS a politickým a súdnym oddelením v roku 2001. Nútený pracovný tábor Ma-san-ťia bol označený za „Pokročilú národnú organizáciu“ v „transformovaní“ praktizujúcich Falun Gongu“. 14. marca 2001 sa Čang zúčastnil tzv. „konferencie sumarizujúcej skúsenosti z transformácie praktizujúcich Falun Gongu súdnym a administratívnym systémom provincie Liao-ning.“ a dostal pochvalu. Čanga povýšili na riaditeľský post Úradu nútených prác v provincii Liao-ning.

Policajt Kung Lien (Policajné ID 2118002) má asi 50 rokov, je politickým riaditeľom a druhým tajomníkom výboru komunistickej strany núteného pracovného tábora Ma-san-ťia. 14. marca 2001 ho tiež odporučili na tzv. „Konferenciu sumarizujúcu skúsenosti z transformovania praktizujúcich Falun Gongu súdnym a administratívnym systémom provincie Liao-ning.“

Policajt a politický riaditeľ Kung Lien

Policajt Sun Feng-wu (policajné ID 2118003), asi 63 rokov, bol predtým druhým riaditeľom núteného pracovného tábora Ma-san-ťia. Predtým ako odišiel do penzie, bol zodpovedný za prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu. Podľa správ z Číny 10. februára 2002 Wang Wej-čung, námestník tajomníka výboru ČKS provincie Liao-ning a vedúci Výboru udržiavania sociálneho mieru provincie Liao-ning, išli do núteného pracovného tábora Ma-san-ťia, aby „viedli“ tých policajtov, ktorí sú v prvých radách politickej a právnej bitky (policajti Su Ťing, Sun Feng-wu, atď). Denník Liao-ning hovoril, že Wang Wej-čung plne potvrdil úspechy núteného pracovného tábora Ma-san-ťia [v brutálnom mučení praktizujúcich Falun Gongu, aby ich prinútili zradiť svoju vieru a vzdať sa kultivačnej praxe]. Sun Feng-wu nebude môcť uniknúť zodpovednosti za činy proti praktizujúcim Falun Gongu.

Sun Feng-wu, bývalý druhý riaditeľ núteného pracovného tábora Ma-san-ťia

Publikováno: 27.1.2007

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/27/82072.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.