Ostatní

 • Čína: Právník nesměl hájit praktikující Falun Gongu

 • Čína/provincie Ťiang-su: 80letá praktikující Falun Gongu skončila v nemocnici; kdo jí bude pomáhat, bude zatčen

 • Čína: Sousedé ochránili praktikující Falun Gongu

 • Čína: Očitý svědek – Strana je schopná odebírat orgány

 • Čína: Pan Čang Te-tchang zemřel měsíc po svém zatčení kvůli žalobě na Ťiang Ce-mina

 • Čína: Policisté se probouzejí a distancují se od pronásledování

 • Čína: Květen 2015 – 540 praktikujících Falun Gongu zatčeno, 105 odsouzeno

 • Čína: Vyšetřovací stopa – Pochybní „dárci“ jater v První nemocnici univerzity v Ťi-linu

 • Kresba: Vysvětlování faktů o Falun Dafa nehledě na vítr či sníh

  Okouzlující akvarelová kresba zobrazuje lidi na zastávce v Číně, kteří se radují z toho, že mají knihu Devět komentářů ke komunistické straně, kterou právě dostali od starší praktikující Falun Dafa. Malý chlapec se svou matkou nese DVD Shen Yun. Na plakátu na stromě napravo je nápis „Falun Dafa je dobrý“. Klidná scéna zobrazená v této jednoduché kresbě ilustruje způsob, kterým praktikující v Číně potichu a vytrvale objasňují pravdu, aby jejich spoluobčané mohli prohlédnout skrz lži komunistického režimu a pochopit krásu Falun Dafa.
 • Jedenáct let pronásledování (8. část)

  V dnešní době může být člověk v Číně zatčen dokonce i na cestě do supermarketu a v jediném okamžiku se zcela bez soudu stát až na tři roky otrokem. Takovýto scénář se odehrál u tisíců praktikujících Falun Dafa. A oběti poté mizí v obrovitém systému čínských pracovních táborů. V celém systému pracovních a převýchovných táborů je uvězněno velké množství praktikujících Falun Dafa. Jejich počet se dle odhadu pohybuje mezi 200 tisíci až 2 miliony. Při sibiřské zimě severovýchodní Číny nebo v dusivém horku nevětraných místností, zamořených zápachem organických rozpouštědel nebo výkalů, pracují vězni až 20 hodin denně. Kdo nezvládne tempo je zbit, mučen nebo vystaven smrti vyhladověním.
 • Jedenáct let pronásledování (7. část)

  Pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny začalo v roce 1999 a od té doby byly umučeny tisíce praktikujících Falun Gongu. V mnoha zemích byly zdokumentovány případy týrání, ale Falun Gong představuje nejvíce postiženou skupinu. Podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a týrání z roku 2006 se dvě třetiny všech uvedených případů týkaly mučení praktikujících Falun Gongu v Číně. Organizace na ochranu lidských práv zdokumentovaly přes 38 000 případů těžkého týrání praktikujících Falun Gongu. Většina úmrtí praktikujících Falun Gongu v Číně z potvrzeného počtu více než 3 000 byla následkem mučení.
 • Jedenáct let pronásledování (6. část)

  Od žen praktikujících Falun Dafa existují otřesné zprávy o tělesném a sexuálním týrání ve věznicích a pracovních táborech. Byly znásilňovány násadami na koště nebo elektrickými obušky, což vedlo ke krvácejícím zraněním vaginy. Prsa jim propichovali ostnatým drátem a byly podrobovány hromadnému znásilňování. „Potvrzené zprávy o neuvěřitelné brutalitě,“ píše prominentní čínský právník a obhájce lidských práv Kao Č'-šeng po svém šetření ve věci pronásledování Falun Dafa.
 • Jedenáct let pronásledování (5. část)

  Zpravodajská agentura Sin-chua, neboli oficiální hlásná trouba Komunistické strany Číny, měla v červenci roku 1999, tedy čtyři dny po začátku pronásledování Falun Dafa, vzácný a pozoruhodný moment otevřenosti: „Ty takzvané principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, kázané zakladatelem Falun Dafa, nemají absolutně nic společného se socialistickými a etickými principy a kulturním pokrokem, který se snažíme docílit.“ Jako při každém pronásledování a při každé genocidě 20. století je i v pronásledování Falun Dafa jádrem propagační kampaň šířící nenávist, která má enormní rozměry. Jak popsal Ian Johnson ve svém článku v časopise The Wall Street Journal (z 13. února 2001): „Boj Číny proti Falun Dafa se přenesl na nové bojiště.“
 • Jedenáct let pronásledování (4. část)

  Školy a pracoviště patří k institucím, které Komunistická strana Číny po odstartování kampaně proti Falun Dafa v roce 1999 okamžitě zmobilizovala. Přes tyto mikrojednotky čínské společnosti tak mohlo pronásledování dosáhnout masovosti. V Čínské lidové republice je na každé škole a na každém pracovišti zástupce Komunistické strany Číny. Ten je zodpovědný za dodržování stranických směrnic a musí svým nadřízeným předkládat zprávu. Čínská byrokracie dosáhla po desetiletích komunistické nadvlády dosud neexistující schopnost okamžitého odstartování kampaně všude po celé zemi.
 • Jedenáct let pronásledování (3. část)

  Strašné zločiny vražd a mrzačení, k nimž dochází v Číně, dokládají četné důkazy. Svědkové a čínští lékaři informují o tisících praktikujících Falun Dafa, kteří byli zabiti za účelem odebrání jejich orgánů. Tyto orgány byly nakonec s vysokým ziskem prodány a transplantovány. Zájemci o ledviny, játra a srdce bývají zpravidla movití pacienti z ciziny. Lidé uvěznění na základě své víry bývají evidováni podle typu tkáně, a jakmile se objeví vhodný příjemce jejich orgánů, jsou bez milosti usmrceni. Pachateli jsou v tomto případě úředníci a členové Komunistické strany Číny. Tito lidé spolupracují se zkorumpovanými chirurgy, vězeňskými úřady a armádními funkcionáři. Oběti jsou před odebráním orgánů drženy v tajných lágrech a zbytky jejich těl jsou po provedeném úkonu ihned zpopelněny.