Jedenáct let pronásledování (5. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201101/2882.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201102/2886.html
3. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201102/2888.html
4. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201104/2893.html

Informační centrum Falun Dafa

Jsme přesvědčeni o tom, že až se podaří zcela odhalit pravdu o pronásledování Falun Dafa v Číně, pronásledování skončí. Potom už nebude moci zbytek světa jednoduše toto pronásledování tolerovat. To, že čínští komunističtí vůdci podnikli takové úsilí, aby zamaskovali své zločiny spáchané od roku 1999, jen nasvědčuje tomu, že oni tomu věří také.

Následující článek je jedním ze speciální série článků určených k tomu, aby ještě podrobněji a obsáhleji odhalily ve všech dílčích aspektech pronásledování Falun Dafa v Číně a předložily chronologický sled událostí. Zveme tímto naše čtenáře, aby si přečetli i další články této série, které budou postupně vycházet. Články budou dokumentovat zločiny proti lidskosti spáchané Komunistickou stranou Číny za posledních jedenáct let pronásledování Falun Dafa.

Propaganda v Číně

Zpravodajská agentura Sin-chua, neboli oficiální hlásná trouba Komunistické strany Číny, měla v červenci roku 1999, tedy čtyři dny po začátku pronásledování Falun Dafa, vzácný a pozoruhodný moment otevřenosti: „Ty takzvané principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, kázané zakladatelem Falun Dafa, nemají absolutně nic společného se socialistickými a etickými principy a kulturním pokrokem, který se snažíme docílit.“

Jako při každém pronásledování a při každé genocidě 20. století je i v pronásledování Falun Dafa jádrem propagační kampaň šířící nenávist, která má enormní rozměry.

Jak popsal Ian Johnson ve svém článku v časopise The Wall Street Journal (z 13. února 2001): „Boj Číny proti Falun Dafa se přenesl na nové bojiště.“

„Peking zintenzivnil propagandu pronásledování až do šílených rozměrů a své občany bombarduje nechvalně známou komunistickou propagandistickou mašinérií.“

Toto propagandistické bombardování, které v různých formách a fázích trvá přes deset let, začalo 22. července 1999, tedy v den oficiálního zákazu Falun Dafa v Číně. Toho dne přestala státní televize z nařízení ministerstva propagandy okamžitě vysílat normální program a místo toho vysílala dvacet čtyři hodin denně pomlouvačnou kampaň proti Falun Dafa s údajnými „odhaleními“ a pořady věnovanými tématu „různých odhalení“ proti této meditační skupině.

Také rozhlas nahradil svůj běžný program státní propagandou proti této skupině.

Státní noviny odsoudily Falun Dafa v bezmezném rozsahu. Jenom Lidové noviny vydaly za měsíc průměrně 347 článků proti Falun Dafa.

Komunistická strana Číny stále více zvětšovala rozsah propagační kampaně. Všude byly rozmístěny tabule a plakáty proti Falun Dafa a vydávaly se i komiksy. Také se natáčely filmy hanobící Falun Dafa a na toto téma vznikl i celý televizní seriál. Proti Falun Dafa byla napsána dokonce i divadelní hra.

Známý kanadský právník Sir Clive Ansley provozoval v Číně čtrnáct let právnickou praxi a vyučoval. Zažil tedy i počátek pronásledování. Kampaň proti Falun Dafa v médiích popsal jako „extrémně radikální a zcela neoprávněnou, jako nevázanou štvavou kampaň, se kterou se za celý život nesetkal“.

Zpravodajská agentura Sin-chua zveřejnila například 2. července 2002 článek s názvem: „Bylo otráveno šestnáct žebráků. Pachatelem je s největší pravděpodobností člen Falun Dafa.“ Ovšem článek v místních novinách v Če-čchangu, kde se tento zmíněný případ udál, a který vyšel ve stejné době, Falun Dafa vůbec nezmiňoval. V těchto novinách stálo, že v současnosti žádného podezřelého nemají a případ je dosud otevřen. Ostatní čínské noviny však tuto zprávu z novin v Če-čchangu nepřevzaly. Zato o článek agentury Sin-chua projevily zájem téměř všechny noviny v Číně a šířily ho dál. Dokonce ho přebíraly i zahraniční zpravodajské agentury.

„Falun Dafa nese vinu na veškerém zlu v Číně, chudobou počínaje, pověrami a zemětřeseními konče.“

Mnoho článků šířených ministerstvem propagandy sázelo na nacionalismus čínského lidu a pokoušely se, ač nemotorně, spojovat Falun Dafa i s takzvanými „zahraničními proti-čínskými mocnostmi“.

Bývalý poradce Komunistické strany Číny řekl v rozhovoru pro Washington Post: „Čisté násilí nefunguje. Čistá převýchova či vymývání mozků také nefungují. Nic z toho by se nemohlo dít, kdyby hned na počátku nezapracovala propaganda. Ta změnila způsob myšlení široké veřejnosti. Proto potřebují použít všechny tři metody dohromady.“

V roce 2003 byli Ferdinand Nahimana a Hassan Ngeze odsouzeni k doživotí, protože vyprovokovali ohromnou nenávist, která umožnila ve Rwandě v roce 1994 genocidu. „Bez jediné pušky či mačety způsobili smrt tisícům nevinných občanů,“ zněl rozsudek soudce. V zahraničí byli už za svou štvavou kampaň a výzvu ke genocidě hnáni k zodpovědnosti jak úředníci z ministerstva propagandy, tak státní média v Číně.

Propagandistická kampaň se však neomezuje jen na státní média Čínské lidové republiky, ale přenesla se i do zahraničí, a to do takové míry, že lži o Falun Dafa pocházející od komunistické strany šíří ve světě i ne-Číňané, aniž by si uvědomovali, odkud vlastně ty lži pocházejí. Tak byla propaganda Komunistické strany Číny celkem snadno šířena i v západních médiích, a to především ve zprávách týkajících se Falun Dafa. Tuto propagandu předávali i někteří sinologové a vůbec si neověřili, z jakého zdroje tato propaganda pochází.

Snad nejvíce nenávisti rozdmýchal jak v Číně, tak i v zahraničí, nejznámější případ s jedním propagandistickým článkem. Bylo to zveřejnění Komunistické strany Číny o údajném sebeupálení. Tato zpráva se používá dodnes, přestože již bylo dokázáno, že tento případ zcela zjevně zinscenovala právě komunistická strana.

Mezitím dvě hlavní hlásné trouby komunistické strany, tedy zpravodajská agentura Sin-chua a ústřední televize CCTV (Chinese Central Television), získaly na mezinárodním poli na významu, a to především právě díky tomu, že mezinárodní média s oblibou sahají po oficiálních zprávách Komunistické strany Číny.

Zdroj: http://faluninfo.net/print/233/
Anglická verze: http://clearwisdom.net/html/articles/2010/7/14/118574.html
Německá verze: http://www.minghui.de/artikel/61927.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.