Usilovně se snažit a pomáhat Mistrovi v nápravě Fa (9. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Z osmé internetové konference sdílení zkušeností pro praktikující v Číně

Nadiktované praktikující Ťing-lien z provincie Kuang-tung, editované jiným praktikujícím

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2924.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2925.html
3. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2926.html
4. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2928.html
5. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2929.html
6. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2930.html
7. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2931.html
8. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201201/2932.html

Nesmírná vděčnost Mistrovi

Když měl můj trest v pracovním táboře skončit, má prapůvodní duše následovala Mistra, kdykoliv jsem šla spát. Vykultivovala jsem se do beztvaré říše a viděla jsem mnoho Mistrových Těl Zákona v jiných dimenzích. Bylo to úžasné! Když někdo dosáhl úrovně dovršení, byl to ohromný okamžik! Všechny bytosti vyšších úrovní přišly k Mistrovi, který jim ukázal můj proces kultivace. Všechny byly hluboce dojaty a řekly, že tato učednice se dobře osvítila. A i když byla její cesta klikatá, nespadla úplně dolů anebo nebloudila na stejné úrovni příliš dlouho a kultivovala se nahoru.

Mistr mě proměnil ve velký lotosový květ a byla jsem blízko něj. Když začal Mistr dělat velké symbolické pohyby rukou, plula jsem spolu s energií kolem a cítila jsem se nádherně. Mistrovi tekly slzy a já byla velmi klidná. Mistr řekl: „Ještě musíš kultivovat.“ Mistrovy i mé slzy tekly spolu. Mistr je smíchal dohromady a proměnil je na sladkou rosu, kterou jsem si mohla vzít do svého světa. Kdekoliv jsem tuto rosu rozptýlila, začaly rozkvétat nádherné květiny, a protože rosa obsahovala i Mistrovy slzy, mohla jsem ve svém světě kdykoliv Mistra vidět. Bohové a staré síly v jiných dimenzích si ale mysleli, že to není spravedlivé, a záviděli mi. Řekli, že je neslýchané, aby se mohly Mistrovy slzy smíchat se slzami Boha. Ptali se Mistra: „Proč s ní takhle zacházíš? Proč by měla mít takový prospěch?“ (Jejich úrovně byly mnohem vyšší než ta moje.) Mistr řekl: „Vy všichni mě respektujete a ctíte, ale nikdo z vás nebyl tak pozorný a pilný jako tato učednice Dafa. Navíc, měla zrovna tolik slz jako já. Kdybyste všichni byli jako ona, zacházel bych s vámi úplně stejně.“ Nikdo z nich nebyl schopen odpovědět.

V tu chvíli mi Mistr řekl, že stále ještě musím kultivovat. Řekla jsem: „Ano, budu. Bez ohledu na to, jak to bude těžké, budu kultivovat.“ Šla jsem znovu dolů a kultivovala se od úplného začátku.

Kultivace znovu od začátku

Začít kultivaci od základu bylo tentokrát velmi obtížné, nikdy předtím to tak těžké nebylo. Mé kosti byly ztuhlé a nemohla jsem si vůbec sednout do meditace v plném lotosu. Dříve jsem meditovala celou noc a mé tělo bylo ohebné. Ale tentokrát jsem si nemohla sednout ani do polovičního lotosu. Když jsem poprvé seděla v meditaci, měla jsem nohy hodně nahoře. Pomyslela jsem si, že tak by to být nemělo, ale ať jsem dělala cokoliv, nohy nechtěly ležet naplocho. Až pak jsem si uvědomila, jak moc museli trpět ti, kdo takovými těžkostmi prošli. Zatnula jsem zuby a silou jsem nohy donutila zkřížit, protože jsem musela touto zkouškou projít. A „křup!“, noha se zlomila. Okamžitě jsem si vzpomněla na Mistrova slova: „Musíš myslet na Mistrův Fa, jinak ti jiné bytosti vůbec nepomohou.“ Mistr mluvil o tom, jak si Šeng Kung-pao mohl dát hlavu zpět na ramena poté, co byla jeho hlava uříznuta. Můj problém ale byla jen noha, takže jsem se neměla čeho bát. Mistr mi nohy hned dal zpět a byla jsem pak schopná sedět v meditaci v plném lotosu.

Když kultivujete k vysokým úrovním, musíte snášet víc, protože na vás tlačí více karmy. Musíte mít dobrou kvalitu osvícení, být schopný hledat uvnitř a kultivovat své srdce.

Mistr řekl:

„Abych řekl pravdu, celý postup kultivace je pro praktikujícího procesem, kterým se neustále vzdává lidských připoutání.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

Jednou jel kolem mě autobus a navál mi do očí písek. Pomyslela jsem si, že to nebyl autobus, ale moje karma. Když jsem se sprchovala, nateklo mi do očí mýdlo, ale také jsem věděla, že to byla karma, a ne mýdlo. Porozuměla jsem, že abych se k těmto principům osvítila, musím se dívat dovnitř, a neměla bych tedy obviňovat autobus nebo mýdlo.

Během mé kultivace mě třikrát srazilo auto. Pokaždé jsem se osvítila k požadavkům Zákona. Po první nehodě jsem vstala a řekla: „Jsem v pořádku.“ A byla jsem. Podruhé do mě narazilo nákladní auto. Když jsem vstala, šla jsem přímo k řidiči, abych mu řekla, že jsem v pořádku. Řidič byl z Hongkongu a vypadalo to, že byl v šoku, protože stále opakoval: „Někoho jsem srazil, někoho jsem srazil!“ Jemně jsem upoutala jeho pozornost a řekla mu: „Jsem v pořádku. Já jsem ta, koho jste srazil.“ Protože mi nevěřil, obešel celé auto, aby všechno pečlivě zkontroloval. Až pak mi uvěřil. Při této druhé nehodě jsem se zcela soustředila na to, jak se cítí druzí. Potřetí mě srazilo auto, když jsem šla po chodníku. Bylo to, jako kdyby mě to auto vůbec nesrazilo. Měla jsem napilno s vyřizováním věcí pro Dafa. (Byla jsem v pořádku, ale v jiné dimenzi jsem viděla, jak auto vrazilo do Mistrova Těla Zákona. Mistr pro nás snáší tak mnoho!)

Jsem učednicí Dafa období nápravy Fa. Abych pomáhala Mistrovi napravit Fa, používala jsem nadpřirozené schopnosti vyvinuté kultivací.

Toto je mé sdílení zkušenosti. Laskavě, prosím, poukažte na mé nedostatky. Heshi!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/248893.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/12/1/129788.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.