Čína: Policisté se probouzejí a distancují se od pronásledování

Stále více policistů v Číně si uvědomuje, že pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) je nesprávné a je skutečně neudržitelné. Jejich svědomí se probouzí a projevuje se to různými způsoby.

Policisté utíkají pryč

Asi šedesátiletá praktikující Falun Gongu z venkova podala žaloby na Ťiang Ce-mina za svých šest příbuzných.

Několik místních policistů přišlo k ní domů. S žádostmi v rukou se jí zeptali, zda je podala. Praktikující jim to potvrdila a zeptala se, zda je s tím nějaký problém. Policisté chtěli vědět, proč žaluje Ťiang Ce-mina. Odpověděla: „Chci ho žalovat, protože pronásledování zasáhlo mou rodinu.“

„Když Ťiang Ce-min spustil pronásledování, rozdělil tím mou rodinu. Zakázal mé matce praktikovat a ona je teď nemocná. Aby se vyhnula pronásledování, musela opustit svůj domov. Nemohla se vrátit a už nikdy znovu neměla skutečný domov. Když praktikovala, byla velmi zdravá. Nyní je kvůli pronásledování velmi nemocná. Proto ho chci žalovat.“

Jeden z policistů jí podal dokument a řekl: „Protože jste tyto žaloby připravila, musíte se zde podepsat.“

Praktikující si v dokumentu všimla slov jako „falešné obvinění proti Ťiang Ce-minovi“ a jiných lží.

„Neudělala jsem falešné obvinění,“ řekla. „Ťiang Ce-min skutečně spáchal obrovský zločin tím, že pronásledoval Falun Gong a praktikující Falun Gongu. Chci ho žalovat! Dovolte mi pozorně si přečíst tyto dokumenty. Chci vědět, co jste tam napsali.“

Když si je chtěla vzít, policista jí to nedovolil a vyběhl z pokoje. Ostatní policisté v pokoji se postavili a vyběhli za ním. Praktikující se rozběhla za nimi. Policisté nastoupili do policejního auta a odjeli.

Policisté si uvědomují, že se mýlí

Kamarád, který pracuje na policejní stanici, mi řekl: „Některým policistům nařídili, aby přivedli některé klíčové osoby podílející se na žalování Ťiang Ce-mina. Ale poté, co zatkli jednu osobu, měli výčitky svědomí. Už se dál nechtějí podílet na pronásledování Falun Gongu.“

Potom můj kamarád citoval jednoho z policistů: „Každé slovo, které praktikující Falun Gongu vysloví, je rozumné. Není to Falun Gong, kdo porušuje zákon, jsme to my!“

Pozadí

Ťiang Ce-min, jako vůdce Komunistické strany Číny, spustil v roce 1999 násilné pronásledování Falun Gongu, které prosadil i navzdory ostatním členům stálého výboru politbyra.

V průběhu 17 let bylo potvrzeno přes 3 800 úmrtí praktikujících Falun Gongu v důsledku umučení. Skutečné číslo je s velkou pravděpodobností vyšší, neboť takové informace jsou v Číně přísně cenzurovány. Mnozí další praktikující byli kvůli své víře týráni, a dokonce zavražděni pro své orgány. Ťiang Ce-min je přímo zodpovědný za spuštění a pokračování brutálního pronásledování.

Komunistická strana Číny pod jeho osobním vedením zřídila 10. června 1999 mimozákonný bezpečnostní orgán – Úřad 610. Tato organizace využívá své kompetence nad policejními složkami a právním systémem, aby plnila rozkazy Ťiang Ce-mina ohledně Falun Gongu: zničit jejich pověst, zruinovat je finančně a zlikvidovat je fyzicky.

Čínský zákon nyní dovoluje občanům stát se žalobci kriminálních případů a mnozí praktikující uplatňují toto právo podáváním žalob na Ťiang Ce-mina.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154125.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.