Tradiční Čínská kultura, Odkazy

Hudba | Starověké příběhy | Umění | Věda | Básně

 • Osvícení v životě člověka: Být optimistický a otevřený různým názorům je nekonečné bohatství

  Je naprosto nemožné, aby v životě člověka plynulo vše hladce, bez překážek; vždycky narazí na nějaké potíže, nezdary či nespokojenost. Když se mu nedaří, a jeho náhled na věc zůstane i tak optimistický, sebejistý a nezaujatý, podaří se mu změnit obyčejný život v žití plné bohatství, bytí těžké či náročné v život uvolněný, a dokonce se promění v krásnou a cennou zkušenost.
 • Obraz: Rozbitá rodina

  „Zobrazila jsem rodinu, v které se dítě stalo napůl sirotkem kvůli pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně. Myslím, že čím více lidí bude vědět o tomto pronásledování, tím méně bude pravděpodobné, že se někde ještě stane.“
 • Má kolena jsou z oceli

  Během 10. roku období Č'-čeng během dynastie Jüan (1351 n. l.) soudcem prefektury v Kao-jou byl jmenován Li Čchi. V tomto období ovšem o tři roky později (1354 n. l.) Čang Š'-čcheng z prefektury Tchaj zahájil povstání. Povstalecká armáda obsadila prefekturu v Tchaj a napadla Sing-chuu.
 • Nejdříve kultivuj toleranci a velkorysost se přirozeně objeví

  [PureInsight.org] Dobří běžní lidé rádi povídají o kultivaci a uchovávání ctnosti. Kultivující často hovoří o tom, jak zušlechťovat svůj morální charakter. Morální charakter do značné míry souvisí s tolerancí. Když člověk kultivuje toleranci, získá pak štědrost či velkorysost. Když člověk nebojuje, když je bit či proklínán, jeho morálka se dost zvýší. Takové úrovně může být dosaženo jedině kultivací.
 • Příběhy starověké Číny: Ťiang Sin-kchuej vyučuje nebeský princip prostřednictvím synovy smrti

  Během čtyřiapadesátého roku vlády císaře se Ťiang Sin-kchuej stal guvernérem v okrese I-liang v Tien-nan. V okrsku došlo k vraždě. Oběť pocházela z chudé rodiny. Člověk, který spáchal vraždu, byl z bohaté a vlivné rodiny, která nabídla Ťiang Sin-kchuejovi úplatek, aby případ sklidil ze stolu. Ťiang odmítl úplatek přijmout, ale jeho syn tajně, aniž by mu o tom řekl, úplatek převzal.
 • Francie: Díky Pařížskému Gala jsou lidé pyšní na to, že jsou Číňané

  Dlouhé rukávy, tanec a hudba strunných nástrojů - prosperující věk dynastie Tang - na tomto bylo postaveno Novoroční NTDTV Gala. Představení přineslo publiku obsáhlou a shovívavou čínskou kulturu, a také čistého a nezašlého lidského ducha. Gala probudilo u čínských lidí žijících v zámoří vzpomínky na tradiční čínskou kulturu a dovolilo jim pyšnit se z tak nádherného představení svých krajanů.
 • Příběhy starověké Číny: Pracovat společně jako jeden

  Během období, kdy vládla Jižní-Severní dynastie, existovalo království, které neslo název Tchu-ku-chun. Bylo založeno národem Sien-pej na severozápadní hranici této oblasti. Království vládl císař A-cchaj. A-cchaj měl dvacet synů, všichni měli značnou sílu a uměli bojovat.
 • Pověst: Ceng Šu-čching přijal krátkodobou ztrátu, což vedlo k dlouhodobým ziskům

  Během Severní Sung dynastie ve městě Ťien-čchang žil Ceng Šu-čching. Jednou si nakoupil velké množství keramiky ze západní oblasti a měl v úmyslu ji odvézt a prodat na Severu. Náhle se dozvěděl, že na Severu vypukl hladomor, takže se rozhodl cestu zrušit. Poté k němu přišel na návštěvu člověk, který chtěl keramiku koupit.
 • Báseň: Svět se dívá

  Svět se na vás v každém okamžiku dívánesčetné slzy výsledkem bezohledných zločinůvládnoucí strana je prosáklá lžemi a hanebností, studů když se svět dívá, kdo se schovává....
 • Obraz: Přání dlouhověkosti

 • Tradiční čínská kultura: Krásné srdce činí ženu ještě krásnější

  [PureInsight.org] Cchai Jung byl také známý jako Cchai Po-ťie. Byl považován za věhlasného literárního velikána v autonomní oblasti Čchi, v provincii Chenan ve východní Chan dynastii (202 př. Kr. – 220 po Kr.) O Cchai Jungovi bylo známo, že si cení morálku a obhajuje spravedlnost. Měl rád čtení, matematiku, hvězdářství a bavilo ho hrát.
 • Obraz: Pamětní

  Tento obraz vznikl v upomínku na některé z více než dvanácti set praktikujících Falun Gongu, o nichž se ví, že zemřeli v podmínkách násilné a nezákonné represe, k níž došlo v Číně.
 • Oslnivé sochy Buddhů. Rozhovor se sochařem.

  Jako praktikující Falun Gongu se prostřednictvím mých soch vždy snažím o vyjádření Pravdivosti, Soucitu a Tolerance, tedy principů, které se vyučují ve Falun Gongu. Zakladatel Falun Gongu, Mistr Li Chung-č´ měl v roce 2003 jedinečnou přednášku o umění, která mě vede v mé práci. Díla umělecké skupiny Falun Dafa, kterou vede sochař profesor Čang Kchun-lun, mě rovněž hluboce ovlivnila a inspirovala v mé práci.
 • Zbavit se závisti/žárlivosti a proměnit neštěstí ve štěstí

  Tento příběh se odehrál za vlády dynastie Sung. Ťiang Jüan měl deset synů – prvorozený byl hrbáč, nohy druhého byly ochrnuté, další měl zakrnělé končetiny, jiný nepohyblivé nohy, pátý syn byl duševně zaostalý, ten další byl nesvéprávný, sedmé dítě bylo hluché, osmý potomek byl slepý, devátý němý a ten nejmladší zemřel ve vězení.
 • Příběhy starověké Číny: Upřímný, laskavý a ochotný pomoci ostatním

  Wang Čao-su žil ve starověku v Suan-cao (dnešní Jen-ťin, v provincii Chen-an) během vlády dynastie Sung. Byl to muž čestný, laskavý, s bohatými zkušenostmi a byl vždy připraven pomoci ostatním. Byl člověkem, který po věcech toužil minimálně, a uvažoval s jasnou myslí.