Zákon příčiny a dopadu: Flirtování je hřích

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Čao Jung-čen se narodil v době za vlády císaře Čeng-te (1505-1521) v dynastii Ming. Když byl mladíkem, potkal jednoho muže, který měl dar předpovídání osudu. Tento muž se mu podíval do obličeje a řekl: „Nashromáždil jsi v předešlém životě hodně ctnosti. Až budeš ve 23 letech skládat zkoušky pro vstup do státní služby provincie, umístíš se na prvním místě. Když budeš nadále kultivovat svou dobrosrdečnost, získáš velmi vysoké postavení. Celý svět ti bude ležet u nohou.“ Čao Jung-čen se řídil radami toho muže, a když mu bylo 23 let, zúčastnil se zmíněných zkoušek. Zkoušku ale neudělal, natož aby zvítězil.

Jedné noci se mu zdálo, že byl vyzván, aby se setkal s císařským božstvem Wen-čchangu, čínským božstvem dozírajícím nad výchovou a prověrkami. Tento bůh mu činil rozzlobené výčitky: „Byl jsi předurčen k tomu, abys vyhrál zkoušku pro vstup do státní služby provincie, ale ty jsi se plný potěšení díval na svou dívku a flirtoval pak s jinou u dalších dveří. Proto ti byla jakákoliv počest odepřena.“ Čao Jung-čen se bázlivě hájil: „Přestože jsem měl s nimi sexuální fantazie, ani jedné jsem se ve skutečnosti nedotkl. Jak to může být považováno za nemorální a za hřích? Musel jsem být za to tak tvrdě potrestán?“ Poté co si božstvo z  Wen-čchangu vyslechlo tuto omluvu, činilo mu další rozzlobené výčitky: „Myslíš si opravdu, že člověk nespáchá žádný hřích ze smyslné rozkoše, když ho neuvede ve skutek? Dokud máš myšlenky na rozkoš v hlavě nebo dokud tě tyto ženy sexuálně vzrušují, musíš počítat s potrestáním, i kdyby ses skutečně těchto žen sexuálně vůbec nedotkl. Ještě horší je, že jsi k těmto ženám nechoval nutný odstup a nejednal s nimi s respektem. Co sis při tom myslel, když jsi s nimi flirtoval? Co jsi tím chtěl vyjádřit, když jsi jim položil ruku na rameno a dotýkal se jejich ruky? Jen se sám sebe zeptej, co jsi měl v hlavě! Protože jsi tak prostopášný, nepřemýšlel jsi o tom dřív, než jsi začal s těmito ženami flirtovat? Výsledkem bylo, že ony flirtovaly také s tebou a začaly fantazírovat o romantice a sexu. Nebe tě nenechalo získat první cenu, ale ty pořád ještě nelituješ svého hříchu! Dokonce se hájíš žertovným způsobem. Proto se obávám, že na tebe dolehnou ještě větší pohromy!“

Nakonec Čao Jung-čen poznal, jak hrozný hřích spáchal. Padl na kolena a vypukl v pláč. Vážně litoval a slíbil: „Já uznávám svou chybu a slibuji, že se už nikdy na žádnou ženu nepodívám žádostivě a nechci už mít žádné žádostivé myšlenky. Pokud bych nějakou žádostivou myšlenku měl, ochotně přijmu trest z nebes. Dokonce i smrt bych přijal!“

Císařský bůh z Wen-čchangu viděl, že Čao Jung-čen upřímně lituje a že jeho slib je nutno brát vážně. Řekl mu tedy: „Mohu říci, že toho upřímně lituješ. Pokud opravdu s tvými žádostivými myšlenkami přestaneš a budeš lidem ve světě radit, aby se zdrželi ve své mluvě, činech i myšlenkách jakékoliv smyslnosti, potom ti zařídím nové první místo a požehnám ti velkým štěstím a bohatstvím.“ Poté ukázal na Zhaovo srdce. Čao Jung-čen se lekl a okamžitě se probudil.

Když si Čao Jung-čen vyvolával v paměti podrobnosti svého snu, cítil se šťastný, že si ve svém dosavadním životě nashromáždil tolik ctnosti, a že měl tak nesmírné štěstí, že směl naslouchat kritice a radám císařského boha z Wen-čchangu. Jinak by nadále se ženami flirtoval, aniž by věděl, že je to strašný hřích. Poté si často vzpomínal na svůj sen a neustále dával pozor na to, co říkal, dělal a o čem přemýšlel. Kromě toho začal zlepšovat svou přívětivost a učinil mnoho dobrých skutků.

Protože Čao Jung-čen svého hříchu skutečně litoval a věrně dodržoval svůj slib, ve 26 letech vyhrál první místo při zkoušce pro vstup do státní služby provincie. (Tyto zkoušky se konaly každé tři roky.) Potom byl ještě usilovnější při zvyšování své ctnosti. Napsal jednu báseň, ve které povzbuzoval lidi k tomu, aby si chránili svou cudnost a vyhýbali se nemravným myšlenkám a činům. Za čtyři roky nashromáždil tolik ctnosti, že vyhrál první cenu při zkoušce na císařskou státní službu. Později byl Čao Jung-čen povýšen na lorda a byl pověřen dohlížením na celý region. Všichni ti z jeho potomků, kteří se drželi jeho rad ohledně smyslnosti, měli bohatství a úspěchy ve své životní dráze.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200509/28814.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.