Příběhy starověké Číny: Ceng-c' a rodičovství

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ceng-c' byl jedním z nejuznávanějších Konfuciových učedníků. Následující příběh svědčí o jeho vysokém morálním standardu a víře v pravdivost v rodičovství.

Jednou Ceng-c'ova žena chtěla jít na trh, ale jejich malý syn plakal, protože chtěl jít s ní. Aby ho uklidnila, řekla mu: „Zůstaneš-li doma, zabiji prase, abych ti, až se vrátím, připravila něco dobrého k snědku."

Když se jeho žena vrátila z trhu, Ceng-c' přivázal vepře a byl připraven ho zabít. Jeho žena ho zastavila a řekla mu: „Jen jsem si s naším děckem pohrávala.“

Ceng-c' odpověděl s vážností v hlase: „S dětmi by se nemělo takhle zahrávat. Jsou příliš malé na to, aby znaly jakékoli zásady; spoléhají se na rodiče, aby se je naučily a budou se učit od svých rodičů. Jestliže mu dnes zalžeš, budeš ho učit lhát. Jestliže matka lže svému synovi, syn nebude věřit své matce a nebude se moci vzdělávat.“

Po těchto slovech Ceng-c' zabil prase.

Pramen: Chan Fej -cu od Chan Feie (asi 281—233 BC), princ a filozof ze státu Chan.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200610/36063p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.