Oboustranný respekt mezi manžely je takový, jako kdybychom uctívali hosta

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V tradiční čínské kultuře se ve vztahu mezi manželem a manželkou stále kladl velký důraz na slovo „respekt“. Manželství symbolizovalo ctnost, která vrcholila ve spojení mezi dvěma pohlavími. Z toho vyplývala stálá společenská forma, ve které si manžel s manželkou vzájemně prokazovali respekt, zrovna tak, jak si vážíme hosta. Tím se zrodila tradice a byla i později takto předávána.

Liang Hong (za dynastie Han) uctivě servírovala svému muži tác s jídlem, který zdvihala až do výše obočí. Poté se ho uctivě zeptala, zda by chtěl jíst. Tento způsob, jak říkají Číňané, je výrazem „vzájemného respektování mezi manželem a manželkou, jako kdyby se jednalo o pohoštění pro hosta“, a bylo také tak dochováno.

Během jarní a podzimní periody v dynastii Jin, dával Xi Que své ženě ze zdvořilosti vždy přednost při společném jídle; oba se tak k sobě chovali jako hosté. Xi Que byl ušlechtilou osobou s vysokým morálním standardem. Díky tomu získal důvěru císaře Jin a byla mu svěřena velká zodpovědnost ve vládě a správě zemských obchodů. Místo, kde Xi Que žil, považovali lidé za „město návštěvníků“.

V rané dynastii Qing, slavný učenec Li Yong řekl: „Kde se manžel s manželkou vzájemně ctí jako hosté, má manžel i manželka Tao (stezka, cesta, princip). Kde manžel a manželka se jeden do druhého vcítí a následují Tao, budou všezahrnující vztahy mezi otcem a synem, bratrem a sestrou, králem a jeho ministry, vždy v harmonii s Tao. Podle této moudrosti o oboustranném respektu ve vztahu mezi manžely, by se měli muž a žena vzájemně ctít jako hosté, potom může být rodina soudržná a silná. Mír a blahobyt potom mohou v zemi panovat.“

Ve „Vyučování na konferenci Fa na východním pobřeží ve Spojených státech“ (New York, 27. - 28.3.1999) Mistr Li Hongzhi řekl svým žákům:

„V dnešní době si mnoho lidí všímá, že ženy jsou čím dál volnější a jejich charakter je také čím dál silnější. Ve skutečnosti nejsi vedena tvou laskavou stránkou. Nevěřím, že by se v projevu člověka musela bezpodmínečně projevovat síla. Jsi-li ve svém každodenním životě nežnou, opravdovou ženou, tvoje schopnost tě nechá získat všechno, co si zasloužíš. Nemusíš být tvrdá a mužná. Chápete ty principy, o kterých hovořím? (potlesk) Jinými slovy, jsi-li žena, měla by ses také tak chovat, být laskavá a něžná. Jenom tímto způsobem můžeš získat respekt a lásku muže. Nejste-li laskavé a něžné, budou z vás mít muži strach, jen co vás spatří. (smích) Bude vám odepřena láska a dokonce i náklonnost rodiny, která vám náleží. Z druhé strany, nemluvme jenom o ženách. My muži se máme chovat také jako muži. Avšak dnešní společnost na tomto světě je už velmi zkažená. Já mohu jen vyzvat své žáky, aby se chovali tímto způsobem, čehož nemůže být dosaženo ve společnosti běžných lidí. Vzpomínám si, že před padesátými lety byli muži v západním světě velmi galantní. Chovali se k ženám s respektem. Protože ženy se chovaly jako ženy, chtěli jim muži pomáhat a starat se o ně. Současně si ženy vážily svých mužů. To bylo lidské chování. Avšak dnes jste to všechno překroutili.“ (překlad z angličtiny)

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200509/28970.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.