Fórum pro praktikující

 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Moje zkušenosti s prací pro Shen Yun (1. část)

  Jsem praktikující Falun Dafa z Rakouska. Kultivovat jsem se začal v roce 2016. Pracuji již třetím rokem na stavbě scény pro Shen Yun. Pokaždé, když pracuji pro Shen Yun, mám mnoho nových pochopení. Vzhledem k tomu, že tato práce je mnohostranná, vždy se naučím spoustu nových věcí a získávám nové zkušenosti. Je mi velkou ctí být členem tohoto týmu. Kromě tanečníků a hudebníků je mnoho dobrovolníků, kteří přispívají k úspěchu Shen Yun.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Studium Fa, kultivace charakteru a pomoc Shen Yun

  Jsem čínský praktikující Falun Dafa žijící ve Velké Británii. Měl jsem to štěstí, že jsem v roce 1995 získal Fa. Do Velké Británie jsem se dostal v roce 2009. Manželka mi jednou řekla, že kdybych se neučil Dafa, byl bych nesnesitelným člověkem. Pracoval jsem jako projektový manažer pro dodavatelské projekty v Číně. Abych mohl projekt získat, kromě dávání dárků jsem někdy musel s klienty chodit na karaoke, navštěvovat lázeňská centra i masážní služby.
 • Darwin a mezery v jeho teorii evoluce (4. část)

  Mark Stoeckle a David Thaler z Basilejské univerzity ve Švýcarsku spolupracovali se stovkami vědců a zkoumali sto tisíc druhů organismů a pět milionů fragmentů DNA. Výsledky publikovali v roce 2018 v časopise Human Evolution v článku „Proč by měly mitochondrie určovat druhy?“. Genetická rozmanitost 7,6 miliard lidí, pět set milionů vrabců domácích nebo sto tisíc pískovců na Zemi je přibližně stejná.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Skúsenosti z pokojných protestov pred veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Londýne počas dvadsiatich rokov (2. část)

  Aby sme sa postavili proti prenasledovaniu, začali sme pokojne protestovať pred veľvyslanectvom, čo sa kvôli stupňovaniu prenasledovania zmenilo na 24-hodinový protest. Pokiaľ komunistická strana nezastaví prenasledovanie, náš pokojný protest musí pokračovať. To bola aj prvá jednomyseľná myšlienka všetkých praktizujúcich, ktorí sa ho v tom čase zúčastnili. Pred niekoľkými rokmi sme za súmraku menili plagát.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Skúsenosti z pokojných protestov pred veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Londýne počas dvadsiatich rokov (1. část)

  Piateho júna tohto roku uplynie dvadsať jarí, liet, jesení a zím, odkedy učeníci Falun Dafa vo Veľkej Británii organizujú 24-hodinové pokojné protesty pred veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky. Je to Majstrova milosť, podpora a nezištná spolupráca praktizujúcich, ktorá nám umožnila dostať sa až do tohto dňa. Medzi účastníkmi sú aj osemdesiatroční a deväťdesiatroční učeníci, a tiež malí učeníci, ktorí prišli spolu s rodičmi.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Udržiavanie spravodlivých myšlienok, z nemožného sa stalo možné

  Od roku 2006 som mal tú česť podporovať vystúpenia Shen Yun v zákulisí na viac ako sto predstaveniach v mestách a krajinách po celej Európe. Vždy, keď som išiel do iných krajín, aby som pomohol so Shen Yun, a keď som videl všetku tú tvrdú prácu, ktorú miestni praktizujúci vložili do práce na Shen Yun, na jednej strane som bol veľmi šťastný z toho, že všetci títo praktizujúci v iných krajinách mali tú česť...
 • Darwin a mezery v jeho teorii evoluce (3. část)

  Darwinova evoluční teorie byla zveřejněna v roce 1859. Roku 1866 publikoval rakouský katolický mnich Gregor Mendel práci „Pokusy s hybridizací rostlin“, která stála u zrodu genetiky. Mendelův přínos byl však objeven až půl století po jeho smrti. Později se spojením evoluce a Mendelových myšlenek zformoval neodarwinismus moderní syntézy. V 50. letech 20. století objevili Američan James Watson a Brit Francis Crick pomocí rentgenové mikroskopie...
 • Darwin a mezery v jeho teorii evoluce (2. část)

  Televizní stanice PBS v roce 2001 ve svém seriálu „Evoluce“ uvedla, že prakticky každý vědec na světě věří v teorii evoluce. To vyvolalo silnou reakci veřejnosti. Víc než pět set vědců, všichni s lékařským titulem, podepsali v roce 2006 prohlášení, ve kterém vyjádřili pochybnosti o Darwinově evoluční teorii. „Zastánci Darwinovy teorie tvrdili, že žádní seriózní vědci o této teorii nepochybují, ale přitom je tu pět set vědců.“
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Překonávání obtíží a těžkostí (2. část)

  Pokud jde o pandemii, nejprve jsem si představovala, že nebude trvat déle než rok. Po krátkém zmírnění restrikcí v létě 2021, hned s příchodem podzimu, začalo Německo preventivní opatření proti pandemii opět zpřísňovat, a to donekonečna, dalšími a dalšími omezeními. Listopad a prosinec měly být vrcholným obdobím, kdy si diváci před Vánocemi kupují vstupenky. Čekali jsme povánoční boom, nákupní horečku v prodeji vstupenek.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Překonávání obtíží a těžkostí (1. část)

  Jsem praktikující Falun Dafa z Německa. Ráda bych se s vámi podělila o kultivační zkušenost, jak jsem se v posledním roce během práce na Shen Yun prokousala těžkostmi díky vedení Dafa. Na podzim roku 2021 přišla ze Spojených států nádherná a dlouho očekávaná zpráva, že Shen Yun se v roce 2022 vrátí do Evropy. Jakmile jsem si tento e-mail přečetla, každá buňka v mém těle se naplnila radostí a celé mé tělo se stalo okamžitě nadšené.
 • Rozhovor s konvičkou na čaj

  Jednou jsem spěchala napít se vody a nalila jsem trochu studené vody do manželovy konvičky, ve které byly březové houby. Manžel mi řekl, že pití vody s březovými houbami může posílit imunitní systém. Někdy do ní také přidával trochu reishi. Najednou jsem uviděla, jak ke mně konvička promlouvá: „Mistře, pití této vody na vás nebude mít žádný vliv.“ Odpověděla jsem: „Já vím. Mám jen žízeň a potřebuji ji zahnat.“ Konvička odpověděla: „Ach, rozumím.“
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Zachraňování bytostí skrze Shen Yun

  Jsem praktikující Falun Dafa ze Srbska. Praktikovat jsem začal v roce 2005. Po nějaké době jsem se rozhodl zúčastnit se Evropské Fa konference. Protože jsem se vždy zabýval psaním, sepsal jsem zkušenost o tom, jak jsem získal Fa, a nebyl jsem příliš překvapený, když byla vybrána. O několik dní později však přišla zpráva od koordinátora sdílení, že překladatelé mají námitky a některé části je třeba změnit. Byl jsem zmatený.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Hloubky a výšky uplynulých tří let mé kultivace (2. část)

  Druhý den jsem cvičila společně s novou praktikující z regionu. Je lékařkou a byla jednou z nejoddanějších začínajících praktikujících z malé místní skupiny, která se od loňského léta rozrůstá. Upozornila jsem ji, že mi není dobře, ale ona si s tím nedělala starosti a bez váhání se mnou cvičila. Byla to ona, kdo mě povzbudil, abych si udělala test, abych si mohla vzít v týdnu před zimní přestávkou dovolenou v práci, abych obdržela certifikát.
 • Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Hloubky a výšky uplynulých tří let mé kultivace (1. část)

  Jsem praktikující Falun Dafa ze Švýcarska. Svoji kultivační zkušenost jsem nazvala „Hloubky a výšky uplynulých tří let mé kultivace“. Ke konci roku 2019, po devíti letech práce na plný úvazek v projektech vedených praktikujícími ve Spojených státech, jsem požádala o neplacené volno, abych si rozmyslela, zda se budu i nadále ucházet o zelenou kartu, nebo jestli Spojené státy opustím. V lednu roku 2020 jsem opustila San Francisco.
 • Darwin a mezery v jeho teorii evoluce (1. část)

  Teorie evoluce prostřednictvím přirozeného výběru čelila mnoha výzvám již od té doby, co ji Charles Darwin uveřejnil ve svém díle „O původu druhů“ v roce 1859. Už od začátku bylo zjevné, že je tato teorie v rozporu s různými vírami. Stále více se však ukazuje, že Darwinova teorie (stejně jako její pozdější modifikace) má vážné nedostatky i z vědeckého hlediska. Na jedné straně vícero hlavních argumentů ve prospěch evoluce se ukázalo jako nesprávných.