Česko-slovensko-vietnamská konference výměny kultivačních zkušeností 2023: Moje kultivace ve Falun Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vážený Mistře! Vážení praktikující!

Jsem vietnamská praktikující Falun Dafa žijící v České republice. Ráda bych se s vámi při této příležitosti podělila o několik zkušeností z kultivace.

Než jsem získala Zákon

Narodila jsem se ve Vietnamu v poněkud zaostalé venkovské oblasti, v rodině s osmi sourozenci. Tehdejší život byl mizerný a strastiplný. Jako nejstarší jsem musela nést velkou zodpovědnost a obětovat více ve srovnání s ostatními sourozenci. Když jsem si začala trochu uvědomovat život, v hlavě se mi začala objevovat častokrát otázka: „Proč?“ Když jsem byla plnoletá, nastoupila jsem do práce jako dělnice a poté jsem založila rodinu. Neměla jsem však takové štěstí, můj manžel byl vojákem ve vietnamské válce a trpěl malárií.

Manžela neustále sužovaly různé nemoci a musel být kvůli tomu několikrát hospitalizován, z toho dvakrát se ocitl ve velmi vážném stavu. V tom období se mi v hlavě znovu nesčetněkrát objevila otázka: „Proč?“

V roce 1989 jsem odjela do zahraničí kvůli práci. Tvrdě jsem pracovala, abych mohla rodině poslat peníze na živobytí. Rok poté jsem obdržela zprávu, že měl manžel autonehodu. Od té chvíle, i když jsem v zahraničí, nesu na ramenou osud celé rodiny. Kvůli letům tvrdé práce a dřiny jsem už v pětačtyřiceti letech trpěla mnoha nemocemi a zdravotními neduhy, jako migréna, nespavost, která mě trápila dlouhých sedmnáct let, alergie, nízký krevní tlak, astma, ischias, necitlivost obou rukou, poruchy srdečního rytmu při spaní atd.

Když jsem trpěla nejvíc, napadaly mě otázky, jako: „Proč lidé onemocní a trpí? Proč když nejsem na nikoho zlá, stále takto trpím?“

V roce 2008 mě kamarádka seznámila s Falun Dafa a dala mi knihu Zdraví je zlato. Knihu jsem si vzala, doma ji ale schovala, protože jsem tomu v té době nevěřila.

Protože jsem šest let chodila po doktorech, ale zdravotní problémy se nelepšily, rozhodla jsem se zkusit duchovní cestu. Začala jsem chodit do chrámu, pálit vonné tyčinky sochám, každou noc recitovat mantru velkého soucitu, recitovat sútru pokání, ale vše bylo stále na mrtvém bodě. V té době jsem se hněvala na život a na sebe, ale nehněvala jsem se na manžela a na děti. Z buddhistických písem jsem pochopila, že to byl předurčený vztah a dluh, ale stále mnoho otázek v mé mysli jsem nebyla schopná zodpovědět.

Pak jsem znovu potkala tu kamarádku, která mě seznámila s Falun Dafa. Tentokrát mi dala knihu Zhuan Falun. Jasně si pamatuji, že ten den byl pátek, bylo to v říjnu roku 2010.

Řekla jsem si, že za to nic nedám, když si to přečtu. A tak jsem začala číst Zhuan Falun. Četla jsem jej dva dny a tři noci. Když jsem knihu četla, jednu stránku za druhou, moje mysl byla hluboce dojata, každé slovo bylo tak jasné, jako kdyby se můj život ocitl ve zpomaleném filmu. Mnoho mých nezodpovězených otázek se vyjasnilo.

A tak jsem začala praktikovat Falun Dafa. Knihu jsem četla každý den. Stala se mým pokladem.

Zpočátku nebylo tolik vietnamských praktikujících a kniha byla velmi vzácná. Často jsem říkala známým, že kdyby někdo něco po mně chtěl, můžu mu to dát, ale knihu Zhuan Falun, která je k nezaplacení, nikdy.

Díky kultivaci všechny moje zdravotní problémy odezněly. Vlastně ani nevím, kdy se to stalo, jen vím, že už čtrnáct let neberu žádné léky.

Dávné zkušenosti

Při této příležitosti bych se ráda podělila o své zkušenosti před několika lety.

V roce 2017, když jsem se vrátila z konference ke sdílení zkušeností ve Spojených státech, jsem se začala velmi čistit. Začaly se objevovat různé zdravotní problémy a neduhy, jako astma, migréna, nespavost či pylová alergie. Deset nocí jsem nemohla spát, necítila jsem se vůbec ospalá. Jedla jsem pouze řídké kaše. V té době jsem pracovala v továrně, takže jsem musela navštívit lékaře, který mi předepsal léky, ale rozhodla jsem se, že je vyhodím do koše. Jedenáctý den jsem se začala cítit ospalá. Tu noc jsem konečně mohla usnout alespoň na víc než dvě hodiny. Po deseti dnech nespaní jsem se pak cítila jako vyměněná.

Když jsem se dozvěděla o výhodách Falun Dafa, slíbila jsem, že zachráním bytosti. V první řadě příbuzné, přátelé a lidi okolo mě.

Účastním se aktivit Hong Fa. Zpočátku jsem Dafa moc nerozuměla, takže jsem se mnohdy cítila jako zaseknutá. Naštěstí se často setkáváme s ostatními praktikujícími, abychom si vyměnili zkušenosti. Pak jsem začala jezdit na konference ke sdílení zkušeností v Evropě. Vynaložila jsem hodně úsilí, a když je příležitost, seznamuji okolí s Dafa.

V roce 2008 bylo vietnamských praktikujících jen osm, ale jejich počet se postupně začal zvyšovat. V té době jsem z toho měla radost, že je to i mou zásluhou, protože jsem rozdala mnoho letáčků.

Jeden čas jsem ale tyto činnosti, jako rozdávání letáčků, objasňování pravdy a účastnění se na Hong Fa nemohla vůbec dobře dělat, protože jsem byla připoutaná k výsledku. Někteří poté, co jsem je seznámila s Dafa, začali číst knihu Zhuan Falun a začali se kultivovat, ale pak najednou mi knihy vrátili a řekli, že už kultivovat nebudou, protože je to příliš těžké.

Pak jsem se podívala dovnitř. Chtěla jsem zjistit, co jsem udělala špatně. Možná jsem to tehdy se záchranou bytostí nemyslela vážně. Možná, že v mé komunikaci s nimi nebyla cítit dobrá vůle. Proto si po těchto zkušenostech vždy připomínám, že si mám při zachraňování bytostí udržovat spravedlivé myšlenky, a když někomu představuji Dafa, musím vždy myslet na to, že přišel pro Dafa. Bylo to Mistrovo uspořádání, že je seznámil s Dafa, já jsem byla pouze ten, kdo jim to předává.

Mnoho praktikujících říkalo, že jsem byla schopná seznámit s Dafa mnoho lidí. Dnes bych ráda zdůraznila, že toto je předurčený vztah, je to požehnání od Mistra. Jsem jen Mistrův učedník, který to dělá a snaží se dobře dělat tři věci, které učedníci Dafa musejí dělat.

Ráda bych vyjádřila vděčnost Mistrovi a Dafa. Abych nezklamala Mistrovo požehnání, musím se kultivovat pilněji, následovat standardy Dafa, neustále se zlepšovat a dobře kráčet po cestě, kterou Mistr předurčil.

Dnes tu jsem proto, abych se mohla podělit o své zkušenosti s ostatními praktikujícími.

Drahý Mistře, děkuji, že jste mě zachránil a dal mi nový život. V nejtěžší době mého života jste mi dal záchranný člun. Mám pocit, že jsem nejšťastnější člověk na světě. Nemusím se stydět ani před sebou sama. Jsem odhodlána jít cestou kultivace a potvrzovat Zákon, abych vás nezklamala. A mám dvojnásobnou radost, protože moje současná rodina, manžel a děti jsou také na cestě kultivace.

Pokud vidíte nějaké nedostatky, upozorněte mě na ně, prosím.

Děkuji, Mistře, nastotisíckrát. Děkuji, praktikující, za pozornost.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.