Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Kultivace při práci na projektu Shen Yun

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jsem praktikující Falun Dafa ze Švédska. Falun Dafa jsem se začal učit v Německu v roce 1996. V roce 2013 jsem se přestěhoval do Švédska. V současné době pracuji jako koordinátor německého cateringového týmu Shen Yun. Náš tým pracuje pro Shen Yun už patnáct let, poprvé pomáhal při prvním evropským turné v roce 2007. Během tohoto období jsme zažili vzestupy i pády a postupně jsme se stali vyzrálými a profesionálními.

V květnu letošního roku německý profesionální cateringový časopis Chef Heads Magazin informoval o tom, jak západní kuchaři spolupracovali s naším cateringovým týmem při zajištění služeb pro evropské turné Shen Yun. Jménem všech praktikujících z německého cateringového týmu bych rád poděkoval Mistrovi a praktikujícím za to, že mi dali příležitost podělit se o naše kultivační zkušenosti.

Letos tři skupiny Shen Yun absolvovali šestiměsíční evropské turné, což je historicky nejdelší turné Shen Yun v Evropě. První představení se konalo v Německu na začátku roku. Poté náš tým následoval Shen Yun do Francie, Švýcarska, Rakouska, České republiky a Španělska. Během toho se nám podařilo zajistit služby v celkem dvaceti různých městech. Když dvě skupiny Shen Yun vystupovaly současně na různých místech, museli někteří kuchaři z našeho týmu poskytovat služby i druhé skupině. Taková intenzita práce, od fyzické síly až po stav kultivace, je výzvou pro každého praktikujícího, který je členem týmu. Když čelíme některým nenadálým situacím a zasahováním, jen díky spravedlivým myšlenkám, spravedlivým činům a vzájemné spolupráci se z toho můžeme dostat.

Záchrana lidí během pandemie pomocí spravedlivých myšlenek

První zastávkou letošního evropského turné Shen Yun byl německý Kolín nad Rýnem. Na začátku ledna, kdy v Evropě náhle vypukla epidemie, mnoho zemí zavedlo velmi přísná pandemická preventivní opatření, což Shen Yun ztěžovalo záchranu lidí. Lidé byli například požádáni, aby se před nástupem do letadla či do jiné veřejné dopravy nebo před vstupem do divadla prokázali dokladem o očkování. Abychom se vyhnuli nepříjemnostem způsobeným preventivními opatřeními v různých zemích během turné Shen Yun, začali členové našeho týmu diskutovat o tomto problému na základě Fa dva měsíce před zahájením turné. Uvědomil jsem si, že naším hlavním úkolem je spolupracovat se Shen Yun na záchraně lidí. V důsledku toho většina praktikujících z našeho týmu dostala poslední dávku očkování ještě před příjezdem Shen Yun. Jednalo se o kultivační proces, při kterém jsme se oprostili od sebe, spolupracovali se Shen Yun a pomáhali Mistrovi zachraňovat lidi.

Aby měli praktikující, kteří mají na starosti stravování v jednotlivých regionech, dostatek času na přípravu, začínám s nimi obvykle komunikovat a plánovat v první polovině roku před příjezdem Shen Yun do Evropy a potvrzuji podrobnosti týkající se vybavení kuchyně, personálu, dopravy, nákupů, ubytování atd. Kvůli dopadům epidemie a rusko-ukrajinské války se v mnoha zemích vyskytly problémy v dodavatelském řetězci, což nám ztížilo práci. Zejména během vystoupení Shen Yun v Německu došly některé hlavní suroviny pro přípravu pokrmů, jako je olej na vaření a mouka. Abychom zajistili normální provoz cateringového týmu, snažili jsme se ze všech sil.

V našem týmu jsou dva vietnamští praktikující. Nerozuměli čínsky, ale pracovali velmi tvrdě. Poté, co zjistili, že jsme v obtížné situaci, v tichosti přivezli z jiných zemí mnoho věcí, které byly v Německu nedostatkové, a zajistili tak normální provoz celého cateringového týmu.

Kromě toho bych rád poděkoval praktikujícím z jiných míst za jejich nezištnou obětavost a aktivní spolupráci. Vynaložili mnoho času a energie, aby pro nás předem připravili zboží, poskytli sklady a zajistili logistické zásobování Shen Yun.

Vyvíjíme na sebe tlak, abychom dokončili misi

V letošním roce Shen Yun absolvoval po Evropě turné, které trvalo půl roku, a většina praktikujících v našem týmu byla přítomna po celé turné. To znamená vzdát se pohodlí domova a zůstat daleko od svých blízkých, což není snadné. Je to zkouška pro každého zúčastněného praktikujícího, zejména pro ty, kteří mají zaměstnání a rodiny.

Vezměme si jako příklad dva kuchaře z našeho týmu, kteří jsou duší týmu. Po více než desetiletém pracovním výcviku je pro ně snadné najít stabilní a dobře placenou práci s jejich dovednostmi a pracovními zkušenostmi. Věděli však, že je Shen Yun potřebuje a že je to také jejich životní zodpovědnost a poslání, a proto se bez váhání vzdali osobních zisků. Aby si vydělali na živobytí, mohou se spoléhat pouze na to, že půl roku budou vykonávat práci na částečný úvazek a druhou polovinu roku se budou věnovat službě Shen Yun.

Také další praktikující se vymanili z tlaku rodiny, ekonomiky a práce a věnovali co nejvíce času tomu, aby přispěli našemu týmu. Toho všeho je těžké dosáhnout bez pevných základů kultivace a silných spravedlivých myšlenek.

Společnou prací není skutečně nic nemožné

Letos jsme poprvé využili restaurace a kuchyně některých divadel. Je nevyhnutelné, že se setkáme s nečekanými situacemi. Vzpomínám si, že když jsme byli v jednom divadle v Praze v České republice, zjistili jsme, že kuchyně nebyla dlouho v provozu. Nebyl tam dostatečný přívod elektřiny a sporák neměl dostatečně silný oheň, což velmi ztěžovalo práci v kuchyni, ale místní praktikující se snažili, jak mohli. Tváří v tvář nedostatečně připravené kuchyni a zastaralému vybavení jsme si vzhledem k napjatému harmonogramu a velkému pracovnímu vytížení nestěžovali, ale společnými silami jsme kuchyni uklidili. Praktikující, který se vyzná v elektroinstalacích, pomohl přes noc v kuchyni nastavit vysokonapěťový zdroj, aby byl zajištěn normální provoz kuchyně. Takto všichni zvládli práci ve velmi obtížné situaci.

Je to poprvé, kdy spolupracujeme s mnoha místními praktikujícími, ale všichni máme stejný cíl, a to plně spolupracovat se Shen Yun a pomoci Mistrovi v nápravě Fa a zachránit lidi. Během celého procesu jsem skutečně cítil celkové zlepšení našeho týmu a povznesení jako celku. Z tohoto důvodu jsme obtíže, které před námi stály, snadno vyřešili. Ve skutečnosti mnoha věcí nemůže lidstvo dosáhnout samo, to dělá Mistr a další božské bytosti, které pomáhají, ale v procesu dělání těchto věcí se odráží náš kultivační stav a naše ochota zachraňovat lidi.

Jak se říká: „Logistika předchází pochodu armády.“ Často jezdíme od zastávky k zastávce a musíme vše připravit, než Shen Yun dorazí. Vzpomínám si, že 13. května odpoledne, kdy Shen Yun dorazil do Brna v České republice, abychom umožnili umělcům Shen Yun oslavit tento nezapomenutelný den s praktikujícími po celém světě, jsme museli odjet do Brna v noci hned po dokončení práce na předchozí zastávce, kde Shen Yun vystupoval. V té době byli všichni velmi unavení a já jsem se pořádně zapotil. Ve spolupráci s místními praktikujícími nám stačily pouhé tři hodiny, abychom uvařili pro umělce Shen Yun luxusní horký pokrm. Západní kuchař dokonce upekl obří dort, který stačil pro sedmdesát lidí. V den 30. výročí šíření Dafa bylo pro nás velkou ctí, že jsme měli možnost oslavit „Světový den Falun Dafa“ se Shen Yun během náročné cesty!

Víra v Mistra a Zákon a odstraňování zasahování

Jen měsíc před příjezdem Shen Yun se čínský kuchař v našem týmu náhle nakazil covidem a byl hospitalizován. Mezitím byl další kuchař vyslán do Francie, aby pomohl jiné skupině Shen Yun. Co jsem měl dělat? Za velkých potíží, které s sebou nesla časová tíseň a nedostatek pracovních sil, musel být v této kritické chvíli pověřen vedením jediný čínský kuchař v našem týmu, který je poměrně mladý. Za těchto extrémních okolností, kdyby měl ještě jeden kuchař zasahování, nemohl by tým fungovat. Tato událost pro nás byla spuštěním alarmu, vnímali jsme, jak šílené je zlo a jak vážná je naše kultivace. Proto jsme co nejlépe využili čas ke studiu Fa, sdílení zkušeností, dívání se dovnitř, zvýšení úsilí a vysílání spravedlivých myšlenek. Zároveň jsme se snažili posílit soudržnost týmu. Díky spolupráci všech praktikujících v kuchyni byl mladý kuchař rychle připraven pracovat. Množství jídla bylo přesně kontrolováno bez jakéhokoli plýtvání. S požehnáním Mistra udělal ve svých kuchařských dovednostech zázračný průlom.

Stojí za zmínku, že vzhledem k tomu, že praktikující, kteří slouží v kuchyni a v restauraci, musejí nepřetržitě pracovat nejméně třináct hodin denně, a také tráví čas na cestách, pokud nestíhají svou kultivaci, budou trpět fyzickým vyčerpáním. Aby si udrželi dobrý stav, každý využil čas na každodenní studium Fa a čas na oběd, když umělci Shen Yun obědvali, využil ke cvičení.

Velmi důležitá je také spolupráce mezi kuchyní a kantýnou v rámci týmu. Kdykoli se vyskytl nějaký problém, nikdo si nestěžoval, ale tiše doplnil, co bylo třeba. Například se stalo, že někdo z kuchyňského týmu zapomněl přidat do nudlí se smaženou fazolovou omáčkou nastrouhanou okurku. Praktikující, kteří v restauraci obsluhovali, na to včas přišli a snažili se to napravit. Dá se říct, že ačkoli se jedná o drobnost, kultivace není zanedbatelná záležitost a nelze přehlížet žádný detail.

Letos jsme měli to štěstí, že jsme mohli poskytovat služby třem skupinám Shen Yun. Tito účinkující pocházejí z různých etnických skupin a zemí a jejich stravovací návyky jsou zcela odlišné. Během šestiměsíčního turné se mnoho západních účinkujících nedokázalo plně přizpůsobit čínské stravě. Přestože účinkující nikdy nic nepožadovali, náš kuchařský tým našel různé způsoby, jak vyhovět jejich chutím a vytvořit vhodné recepty. Kromě tradičních čínských jídel jsme připravovali také klasická korejská, japonská a vietnamská jídla. Také byla pro západní umělce speciálně připravena domácí jídla, jako například ukrajinské pečené kuře, česká a francouzská pečená kachna, německé vepřové koleno, rakouská vepřová žebra a ruská polévka. Mezi účinkujícími Shen Yun byla velmi oblíbená také profesionálně připravená káva a bublinkový čaj.

Při potvrzování Fa se stalo nespočet zázraků a veškerá moudrost učedníků pochází z Dafa. Mistr viděl naši ochotu pomáhat Shen Yun zachraňovat lidi, a tak zařídil vše, co nám pomáhá plnit naše poslání.

Udržování spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů, když čelíme zasahování

Vzpomínám si, že když Shen Yun vystupoval v Berlíně, v druhé polovině představení se náhle objevil technický problém a diváci i zaměstnanci divadla byli v rozpacích. Jakmile jsem se o tom dozvěděl, moje první reakce byla, že nemůžeme nechat diváky opustit divadlo, dokud nebudou zcela zachráněni.

Šel jsem do vestibulu a uviděl starší pár, jak vychází ven. Spěchal jsem je pozdravit. Dozvěděl jsem se, že museli odejít, protože se obávali pokuty za parkování přes čas. Zeptal jsem se na jejich poznávací značku, našel jejich auto a prodloužil jim dobu parkování, aby mohli s klidnou myslí sledovat celé představení.

Po představení jsem na tento pár narazil znovu u dveří. Když zjistili, že jsem z personálu pořadatele, nadšeně řekli: „Představení bylo tak úžasné! Čekali jsme na něj tři roky! Dnes jsme jeli z Rostocku za zvláštním účelem, i když zpáteční cesta trvá pět hodin. Chtěli jsme Shen Yun představit našim dětem a přátelům a požádali jsme je, aby se na toto představení, které se musí vidět, podívali.“ Opravdu jsem z nich cítil radost člověka, který je po zhlédnutí Shen Yun spasen, protože na tohle čekal celý život!

Díky této události jsem si uvědomil, že vše, co se kolem nás děje, úzce souvisí s naší kultivací. Dokážeme nezištně brát ohled na druhé? Za všech okolností budou spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy učedníka hrát důležitou roli při záchraně životů.

Závěrečné poznámky

Ačkoli jsem koordinátorem stravovacího týmu, vím, že každý má jinak rozdělenou práci. Nikdo není nadřízený a nikdo podřízený a všichni jsou podstatnými prvky při záchraně lidí. Každý má své silné a slabé stránky. Jako koordinátor musí člověk dobře využívat své silné stránky. Pokud budou praktikující vzájemně spolupracovat, učit se ze svých silných stránek, překonávat své slabé stránky a připomínat si to navzájem, budou jistě schopni odvádět dobrou práci.

Tento projekt nelze uskutečnit bez spolupráce a nezištného nasazení každého praktikujícího v týmu. Zároveň náš tým poskytl každému zúčastněnému praktikujícímu dobré kultivační prostředí, z něhož si může vytvořit vlastní mocnou ctnost. Pokud to někdo nedokáže udělat dobře a nepřijme odpovědnost, kterou by měl přijmout, bude toho litovat po celý život, a je to ztráta, která se v budoucnu nikdy nedá nahradit.

Praktikující, když se cítíme unavení, cítíme bolest, a když čelíme obtížím, vzpomeňme si, prosím, na Mistrova slova:

„Eóny strádání byly všechny pro tento den.“

(Hong Yin III, Vše kvůli dnešku, 18. 9. 2005, Svátek podzimu)

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.