Česko-slovensko-vietnamská konference výměny kultivačních zkušeností 2023: Zdieľanie mojich skúseností v kultivácii Falun Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vážený Majster, milí praktizujúci,

som vietnamská praktizujúca Falun Dafa zo Slovenska. Doktorandské štúdium ekonómie som ukončila na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 1993. Po ukončení štúdia som zostala podnikať v Bratislave a žijem tu doteraz.

Falun Dafa som začala praktizovať v septembri 2019. Predtým som mala možnosť robievať päť cvičení, ale kvôli môjmu neúplnému pochopeniu Dafa som stále mala zdravotné problémy.

Pri čítaní knihy Čuan Falun som zaspávala. Keď som čítala Falun Gong, chápala som pojmy a informácie o kultivácii.

Keď som prvýkrát získala Fa, cítila som Majstrovu starostlivosť a bolesť. Nenastavovala som si budík zo strachu, že prebudím druhých, no stále som ráno vysielala spravodlivé myšlienky načas, keďže som cítila náznaky svojho tela či z okolia.

Cítila som veľkú vďačnosť, takže vždy, keď som v tom čase študovala Čuan Falun a pozrela som sa na Majstrovu fotku, tiekli mi slzy.

Chcela by som poďakovať Majstrovi a sľúbiť, že sa budem dobre kultivovať. Proces skutočnej kultivácie mi pomohol uvedomiť si, že Dafa je priamo Majster, ktorý nám nielen pomáha zbaviť sa chorôb, ale tiež nám pomáha lepšie a úplnejšie pochopiť život a vesmír.

Fa mi pomohol pochopiť veci z môjho detstva. V tom čase som skutočne videla veci z inej dimenzie, no stále som ich považovala za duchov. Po nejakom čase praktizovania sa moja myseľ v porovnaní s predchádzajúcim stavom zmenila. Vždy si udržiavam pokojný stav mysle a môj pohľad na všetko je pozitívnejší a priateľský. Predtým som považovala rôzne veci za neživé predmety.

Vo svojom procese kultivácie som zistila, že najdôležitejšie je zbaviť sa pripútaností.

Majster povedal:

„Aby som vám povedal pravdu, celý kultivačný proces pre praktizujúceho je procesom neustáleho vzdávania sa ľudských pripútaností.“ (Čuan Falun, Prvá lekcia, Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam)

„Ale my sa zameriavame a naozaj poukazujeme na tieto pripútanosti, aby sme ich mohli odstrániť. Človek tak spraví veľmi prudký pokrok v kultivácii.“ (Čuan Falun, Piata lekcia, Zasvätenie)

„Takže pravdu vesmíru neuvidíte, ak sa tých pochopení zo spoločnosti bežných ľudí nevzdáte. Hlavne tie veci, ktorých sa my ako ľudia nemôžeme zriecť za účelom prežitia, aby sme sa chránili alebo aby sme pre seba získali väčší prospech, tie všetky ja nazývam pripútanosti.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Švajčiarsku, Ženeva, 4.–5. 9. 1998)

V učení Fa Majster prednášal zvlášť o závisti, o pripútanosti k súťaživosti, o prílišnom nadšení alebo o predvádzaní sa. V každom z týchto typov myslenia existuje mnoho ďalších pripútaností, ktoré sa prejavujú v každodennej spoločnosti. Dúfam, že ma na ne praktizujúci upozornia.

Vo svojom procese kultivácie sa snažím zbavovať sa aj určitých špecifických pripútaností, napríklad tvrdohlavej mysle, lenivosti, arogancie a horlivosti. Stále sa snažím zbaviť sa pripútanosti k sláve a zisku alebo pripútanosti k jedeniu a pitiu. Dlho som si v srdci pestovala hnev a strach, a týchto pripútaností mám stále problém sa zbaviť.

V tento deň by som tiež rada hovorila o procese zbavovania sa pripútanosti k jedeniu a pitiu.

Som človek, ktorý nemá rád alkohol, tabak, čaj, kávu, ale rada jem mäso. Táto obľuba mäsa je u mňa spôsobená konceptom vytvoreným od detstva. Keď som bola malá, zakaždým, keď som bola chorá, neboli potrebné žiadne lieky, moja rodina len navarila mäsové jedlo a na druhý deň som bola v poriadku. Moji rodičia hovorili, že mi len chýba jedlo.

Keď som po období asi troch mesiacov kultivačnej praxe jedného dňa chcela zjesť mäso, zrazu som zistila, že tak páchne, že som ho nemohla dať do úst. Potom som si vybrala dobre uvarené mäso s väčším množstvom korenia, ktoré som cítila ako menej páchnuce. Dalo sa zjesť, no bolel ma z neho žalúdok.

Spomenula som si na Majstrovu báseň:

„Študuj Fa, získavaj Fa,

porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii.

Každú jednu vec meraj podľa Fa,

iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.“

(Hong Yin, Pevná kultivácia, 7. 10. 1994)

Majster povedal:

„Keď sme pri otázke jedla, okrem jedenia mäsa by človek nemal byť pripútaný ani k žiadnemu inému jedlu. Rovnako je to pravda s inými vecami. Niektorí ľudia hovoria, že jednoducho radi jedia určité jedlo – to je takisto túžba. Po dosiahnutí určitej úrovne kultivácie nebude mať praktizujúci túto pripútanosť.“ (Čuan Falun, Siedma lekcia, Otázka jedenia mäsa)

Uvedomila som si, že sa nestačí vzdať pripútanosti k mäsu, ale musím sa vzdať aj svojej vyberavosti a pripútanosti k rôznym jedlám.

Stále žijem normálny život, ale postupne upúšťam od svojich dlhoročných osobných stravovacích zvykov. Snažím sa zbaviť pripútanosti k jedeniu mäsa, minimalizovať množstvo soli a cukru denne, obmedziť tučné jedlá a jedlá, ktoré nie sú čerstvé. Len za rok sa mi pri teste na zloženie krvi zmenili všetky medicínske ukazovatele: cholesterol, krvný tuk, cukor atď. Sú už na predpísanej úrovni pre môj vek, kým predtým moje parametre neboli v poriadku a pohybovali sa mimo normálneho rozsahu.

Som naozaj šťastná a vďačná Majstrovi, keďže len s Dafa a pod Majstrovou ochranou som dosiahla to, čo som nedokázala už dvadsať rokov: zmeniť svoj životný štýl.

Chcela by som úprimne poďakovať Majstrovi. Tiež ďakujem organizátorom za usporiadanie tejto Fa konferencie a príležitosti zdieľať kultivačné skúsenosti.

Vyššie uvedené sú len moje kultivačné pochopenia. Ak niečo nie je v súlade s Fa, láskavo na to, prosím, poukážte. Ďakujem ctenému Majstrovi a želám Fa konferencii úspech.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.