Nezacházejte při kultivaci do extrémů

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Nedávno jsem si uvědomil, že si dělám starosti, zejména pokud jde o jídlo. Jedl jsem jen velmi jednoduchá jídla, v domnění, že si tím ušetřím práci s vařením a rychle se najím. Navíc jsem mohl odstranit trochu karmy. Po nějaké době jsem však začal mít zdravotní problémy a moje pleť byla bledá. Moje rodina si o mě dělala starosti, a dokonce si vytvořili určité nepochopení ohledně Falun Dafa.

Zpočátku jsem nechápal, co jsem udělal špatně. Později jsem si uvědomil, že když jsem se rozhodl snášet zbytečné utrpení, šel jsem v kultivaci vedlejší cestou. Jako praktikující Falun Dafa bych se měl zaměřit na širší perspektivu a nelpět na maličkostech.

Když jsem se nad tím zamyslel, našel jsem spojitost se svým postojem jíst velmi jednoduchá jídla. Byl jsem líný vařit a vyhýbal se konzumaci vajec, protože jsem četl sdílení, které naznačovalo, že vejce nejsou dobrá. Tím, že jsem se jim vyhýbal, jsem se řídil vlastně chápáním jiného praktikujícího, které mělo vést mou kultivaci, místo abych bral Dafa jako jedinou referenci.

Poté, co jsem si všiml těchto příznaků, jsem se vrátil k normální stravě. Pak jsem přešel do dalšího extrému. Když se jídlo zkazilo, nechtěl jsem ho vyhodit a raději jsem ho snědl. V minulosti jsem jedl prošlé, a dokonce i zkažené potraviny. Ale díky Mistrově ochraně jsem byl většinou v pořádku. Ale poté, co jsem snědl plesnivou buchtu v páře, mě přes dva týdny bolel žaludek.

Naše lidské tělo je malý vesmír a Mistr nám neustále pomáhá očišťovat naše těla. Přesto jsem často jedl špatné jídlo a znečišťoval se. Kdybych nepraktikoval Falun Dafa, pravděpodobně bych zemřel, ale stále jsem dělal nerozumné věci. Jak velkou zátěž navíc jsem Mistrovi způsoboval? Považoval jsem Mistrovu ochranu za samozřejmost a myslel si, že pro mě není velký problém jíst zkažené jídlo.

Když se na toto chování podívám zpětně, vidím v něm prvky horlivosti, předvádění se a snahy o potvrzení sebe sama. Bylo to téměř stejné, jako kdybych stál uprostřed silnice, držel v ruce Zhuan Falun a předpokládal, že budu ochráněný.

Přiznal jsem Mistrovi svá pochybení a rozhodl se odstranit tato připoutání. Volný čas jsem trávil studiem Fa a cvičením. Po několika dnech jsem se zotavil. Nicméně jsem se ve své kultivaci vydal oklikou a přivolal na sebe zbytečné soužení.

Opustit svá připoutání neznamená, že se musíme vzdát samotných hmotných věcí. Ve skutečnosti je naše kultivace nejpevnější, když uprostřed materialistického prostředí běžného života odstraníme připoutání. Měli bychom dobře vyvažovat věci, žít důstojným životem a vyhýbat se extrémům.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469503.html

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214256.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.