Odstranění připoutání k úsilí

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V roce 2001 mě zatkla místní policie a odvedli mě na policejní stanici. Jeden zatčený praktikující totiž přiznal, že mi poskytl materiály na objasňování pravdy. Policisté mě vyslechli a poté brutálně mučili, použili například údery do chodidel, nohou či trupu dřevěnou palicí. Potom mě nezákonně věznili v zadržovacím centru. Tamější vězňové dostali od dozorců pokyn, aby mě opakovaně bili do hlavy plastovou lahví naplněnou dvěma litry vody, což mi způsobilo silné bolesti hlavy. Také mě vysvlékli donaha a zavřeli na toaletu, přičemž mi na hlavu opakovaně lili studenou vodu. Snášel jsem velkou fyzickou bolest a psychický tlak.

Po třech měsících věznění se mě jednou v noci jeden vězeň zeptal na Falun Dafa. Nejprve jsem se bál, že mě zbije, když mu objasním pravdu. Mé spravedlivé myšlenky ale brzy přemohly můj strach. Vysvětlil jsem mu pravdu o Falun Dafa a také všem ostatním v cele. Později tu noc jsem měl povzbudivý sen, ve kterém jsem viděl čtyři ohnivé Faluny, jak se otáčejí na obloze, a skupinu dětí, které šťastně pobíhaly okolo, jako kdyby slavily Nový rok. Za několik dní mě ze zadržovacího centra propustili.

Po návratu domů jsem usilovně studoval Fa a skutečně si vážil vzácné příležitosti studovat Fa. Přestože jsem ze zadržovacího centra odešel se spravedlivými myšlenkami, vůbec jsem z toho neměl radost, protože jsem nemohl přijít na to, které mé opomenutí způsobilo toto trápení. Navíc jsem cítil odpor k praktikujícímu, který odhalil mé jméno.

Když jsem více přemýšlel o tom, co se stalo, objevil jsem silná připoutání k úsilí a dívání se ven, která přispěla k mým trápením. Po rozeznání těchto připoutání jsem cítil, že se zhroutila zeď, která mě obklopovala v jiné dimenzi. Od té doby se moje kultivace zlepšila a často jsem měl pocit náhlého osvícení a při práci nebo na procházce mi do mysli jednoduše proudily principy Fa.

Když jsem pokračoval v dívání se dovnitř, vzpomněl jsem si, že jsem měl často pocit, že kultivace může být brzy skončena a já nebudu mít dost času na kultivaci, protože jsem získal Fa až v lednu 1999. Toužil jsem co nejrychleji zlepšit svou kultivační úroveň, především když jsem cítil, že mé zlepšování bylo pomalé. Právě když jsem byl ponořen do tohoto připoutání k úsilí, náhodou jsem se během sdílení zkušeností v domě jiného praktikujícího setkal s praktikujícím, který předtím prozradil mé jméno policii. Tento praktikující tehdy v podstatě převzal celé sdílení a většinu času mluvil o svých zkušenostech.

Později mi jiný praktikující řekl, že zná praktikujícího, který se dobře kultivuje a že bychom s ním měli sdílet kultivační zkušenosti. Šel jsem na sdílení a viděl jsem, že je to ten samý praktikující, který mě předtím prozradil. Celou dobu, od rána do odpoledne, mluvil o své kultivaci, a dokonce odpovídal na otázky jiných praktikujících. V té době jsem neměl pocit, že by na tom bylo něco špatného. Tento praktikující však odhalil mé jméno, přestože jsme se potkali jen dvakrát, což způsobilo mé uvěznění a pronásledování.

Po překonání tohoto utrpení jsem jasně pochopil, že to bylo mé úsilí a dívání se ven, které mě přivedlo k tomuto praktikujícímu, který se osvítil na špatné cestě. Pokud vím, i další dva praktikující pak prošli trápeními. Oba byli zatčeni a vězněni. Jednoho z nich udeřil vězeň do tváře tak silně, že téměř oslepl a velice mu to ztížilo život a kultivaci. Po propuštění ze zadržovacího centra ho tato skupina praktikujících, kteří se osvítili na zlé cestě, téměř odvlekla zpět do své skupiny.

Bylo dobré, že po překonání pronásledování jsem se díval dovnitř a našel svá připoutání, která přispěla k příčině pronásledování. Jinak by na mé kultivační cestě to připoutání leželo jako mina, na kterou bych dříve či později opět šlápl. Přestal jsem cítit nevraživost vůči praktikujícímu, který odhalil mé jméno, a namísto toho mi ho bylo líto. Všechna trápení jsou způsobena našimi připoutáními. Pokud se praktikující osvítil na zlé cestě kvůli komplimentům od praktikujících okolo něho a připoutáním jiných praktikujících k úsilí, potom jsme za to byli zodpovědní všichni a přilili jsme v této záležitosti olej do ohně.

Přestože jsem našel své připoutání k úsilí, pronásledování zlou stranou nepřestalo. Na Silvestra jsem oslavoval Nový rok u rodičů, když mi náhle zatelefonovali z policejní stanice nedaleko mého bydliště. Policista mi nařídil, abych se mu každý den během čínského Nového roku telefonicky hlásil. Po ukončení telefonátu jsem si vzpomněl na to, co Mistr řekl:

„Ať je situace jakákoliv, nespolupracujte s požadavky a příkazy zla nebo s tím, co podněcuje.“ (Podstata dalšího pokroku II, Spravedlivé myšlenky učedníků Velkého Zákona jsou mocné, 24. 4. 2001)

Řekl jsem si, že budu následovat Mistrův Fa a nebudu spolupracovat se zlem. Zároveň jsem ale měl strach, že pokud jejich požadavku nevyhovím, opět budu zadržen a pronásledován. Uvažoval jsem o tom, že opustím domov a schovám se. Takto bych nemusel spolupracovat se zlem a zároveň bych se mohl vyhnout zatčení. Ale věděl jsem, že druhý den je čínský Nový rok a celá má rodina a příbuzní se sejdou. Kdyby věděli, že raději zůstanu bez střechy nad hlavou a ztratím možnost získat vzdělání, než abych zavolal policii, nepochopili by to a zlobili by se na mě, nebo dokonce na Dafa. Věděl jsem, že nemohu stěžovat záchranu žádných vnímajících bytostí. Bylo to opravdu těžké rozhodnutí.

Když jsem byl uprostřed tohoto dilema, náhle jsem si uvědomil, že to zlo z jiných dimenzí ovládá policii a že bych měl odstranit tyto zlé faktory. Měl jsem pocit osvícení a klidu. Obyčejný člověk by se neodvážil udělat praktikujícímu nic, kdyby ho neovládalo zlo z jiných dimenzí. Okamžitě jsem začal každou hodinu vysílat spravedlivé myšlenky. Třetím okem jsem viděl zlaté zářivé světlo a pomyslel si, že v jiných dimenzích musí probíhat velký boj k odstranění zla. Po skončení vysílání spravedlivých myšlenek jsem se cítil velmi uvolněně a věděl jsem, že utrpení se rozplynulo. Od té doby uplynulo čtrnáct let a zlá strana ani policie mě za celou tu dobu neobtěžovaly. Po vysílání spravedlivých myšlenek jsem se zamyslel: „Jak jsem mohl spravedlivými myšlenkami odstranit zlo, které je ovládalo?“ Bylo to pravděpodobně proto, že jsem myslel nejprve na druhé.

Po ohlédnutí zpět na toto období mé kultivace to bylo pro mě často velice emotivní. Po odstranění připoutání k úsilí nastala v mém kultivačním stavu obrovská změna. Mnohé věci mě už nedokázaly ovlivnit a neměl jsem už ani zájem snažit se o nadpřirozené síly. Naopak, lépe jsem pochopil Fa o nadpřirozených schopnostech. Také jsem si dával pozor, abych se vyhnul horlivosti nebo předvádění se. Nakonec jsem hladce prošel tímto trápením v kultivaci. Správné rozhodnutí, které jsem udělal na základě spravedlivých myšlenek, mi vydláždilo hladší kultivační cestu. Byla to zároveň nejlepší volba pro vnímající bytosti, včetně mé rodiny a policie, protože zabránila policii, aby si vytvořila další karmu tím, že mě bude dále pronásledovat. Skutečně jsem pochopil, že všechno pronásledování, které praktikující zažívají, je způsobeno zlem v jiných dimenzích. Kromě toho jsem od té doby začal věci řešit klidněji a s jasnější myslí.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/10/469086.html

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/31/214521.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.