Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Příležitost kultivovat charakter v rámci projektu Shen Yun (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111454-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Prilezitost-kultivovat-charakter-v-ramci-projektu-Shen-Yun-1-cast.html

Zkouška víry

Po návratu z Toruně jsem se musela vrátit do práce. Před pracovní směnou jsme museli absolvovat test, aby bylo potvrzeno, že jsme se nenakazili covidem.

Týden po návratu jsem měla pozitivní test. Moje první myšlenka byla, že výsledek před šéfem zatajím. Ale uvědomila jsem si, že jsem praktikující a neměla bych lhát, a tak jsem to šéfovi řekla. Musela jsem jít do karantény a poslat další testy do laboratoře. Byla jsem trochu roztěkaná a zmatená.

Po návratu z Toruně jsem se cítila povzneseně, protože jsem měla možnost vidět Shen Yun, což bylo nepopsatelné. Během představení jsem se cítila, jako kdybych byla vynesena do nebe. Také jsem cítila, jak Mistr během představení očišťuje mé tělo. Možná trochu, ale zdálo se mi, že jsem se zlepšila.

Měla jsem dvojí pocity. Na jednu stranu se mi do mysli vkradla lidská myšlenka, jak se mi to mohlo stát, že jsem možná špatná praktikující. Na druhou stranu mi přišla na mysl další lidská myšlenka, že to možná není tak hrozné, onemocním a dostanu potvrzení o nemoci a už nebudu muset na očkování (platnost očkování mi měla v blízké době vypršet a u nás v práci byl povinný požadavek mít očkování).

Teď už chápu, že tyto lidské myšlenky přišly od starých sil, aby mě nalákaly do pasti a abych přijala jejich plán.

Měla jsem pocit, že jsem si už dost vytrpěla, když jsem v Polsku pomáhala Shen Yun, když jsem pracovala dlouhé hodiny venku, trpěla zimou a únavou, takže mi připadalo nemožné, abych procházela takovým utrpením. Přestala jsem být bdělá.

Stále jsem měla šanci všechno změnit, vysílat spravedlivé myšlenky a nahlížet do svého nitra. Ale vše jsem přijímala pasivně, čímž jsem souhlasila se starými silami. A když přišel výsledek z laboratoře, vyšel také pozitivní.

To trochu zmenšilo mou víru, protože jsem z Mistrových slov pochopila, že praktikující neonemocní, ale splácejí karmu. Také jsem si myslela, že covid je zaměřen na příslušnou skupinu lidí.

Mistr řekl:

„Ale pandemie, jako je ten současný čínský komunistický vir (či ‚vir z Wu-chanu‘), má svůj určitý účel a cíl. Je zde k tomu, aby odstranil členy této strany spolu s těmi, kteří ji podporují.“ (Buďte racionální, 19. 3. 2020)

Mistr také řekl:

„Opravdoví učedníci Dafa mají vyšší energii a jsou schopni zničit karmu i bakterie.“ (Buďte racionální, 19. 3. 2020)

Později mi došlo, že pokud jednáte a myslíte jako obyčejný člověk, pak se vám dějí věci obyčejných lidí.

Mistr řekl:

„Jestliže se chcete věnovat kultivaci, mohu vám pomoci bez jakýchkoliv podmínek. Jestliže však chcete být obyčejným člověkem, přemýšlíte o tom, jak se necháte léčit, a chcete to či ono a tak dále, pak na to zapomeňte, nebudu vám schopen pomoci. Proč? Je to proto, že chcete být obyčejným člověkem, a obyčejní lidé mají prožívat narození, stáří, nemoc a smrt – tak to má být.“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Obrácená kultivace a půjčování kultivační energie)

Pochopila jsem, že v jistém smyslu jsem si svými nezvládnutými lidskými představami a připoutáními tento špatný stav přivodila sama.

Mistr řekl:

„V našem vesmíru platí další zásada: ‚Když o něco usilujete, nebo i jen něco chcete, jiní do toho nemohou zasahovat.‘“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Posedlost duchem)

Mistr také řekl:

„Je to proto, že váš charakter klesne na úroveň obyčejného člověka, a samozřejmě, obyčejní lidé mají problémy se zdravím.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Kultivační šílenství)

Nyní chápu, že v každé situaci si praktikující musejí zachovat jasnou hlavu a musejí být připraveni na nové výzvy. Staré síly jsou připraveny nás zkoušet i ve chvílích, kdy máme pocit, že jsme se povznesli. V takových případech mohou využít stavu horlivosti a neodstraněných lidských pocitů, jako je radost, uspokojení apod.

A samozřejmě využívají našich připoutání, aby nás vtáhly do svých sítí. Praktikujícímu stačí na okamžik ztratit spravedlivou myšlenku a v dalším okamžiku už cítíte, jak s vámi staré síly začínají manipulovat. A čím hlouběji jste vtaženi do jejich sítí, tím těžší je rozplést a dostat se z nich ven.

Téměř ve stejnou dobu jako já byli i další praktikující z okolí pozitivně testováni na covid. Jejich reakce na tuto zkoušku byla podobná té mé. Všichni měli v práci povinný požadavek být očkováni.

Tito praktikující měli také nesprávné lidské představy a nechuť k očkování. Proto staré síly využily jejich mezery a vytvořily iluzi nemoci. I oni přijali tuto zkoušku pasivně a souhlasili s plány starých sil.

Mistr řekl:

„Ale to není, že vám říkám, zda se máte nechat očkovat nebo jak na vás může epidemie účinkovat. V obou případech nezacházejte do krajnosti. To, že to děláte, pramení z lidského myšlení. Co vám chci říci, je, že se měříte spíše lidským myšlením, než abyste se na věci dívali z perspektivy někoho, kdo se věnuje duchovní praxi. A je tomu tak, protože máte nedostatek v tom, jak jste se duchovně rozvíjeli.“ (Probuďte se, 18. 11. 2021)

Problém v naší skupině spočíval v tom, že jsme si uchovávali lidské představy a plně jsme Mistrovi nevěřili. V té době jsme místo studia Fa a posilování spravedlivých myšlenek byli pohlceni čtením různých vědeckých, lékařských a podobných článků o vakcínách a viru Komunistické strany Číny.

Samozřejmě existovaly faktory, které přispěly k neschopnosti praktikujících v naší skupině pilně se kultivovat. Když v naší zemi začala omezení kvůli covidu, nebyla příležitost studovat Fa společně a objasňovat lidem pravdu tváří v tvář.

Přestože jsem každý týden studovala Fa společně s ostatními, nevyvíjela jsem velké úsilí, abych praktikující v místní skupině inspirovala k tomu, aby se připojili a studovali Fa společně online.

Když jsme obnovili studium Fa v místní skupině, všimla jsem si, že jsme rádi trávili spoustu času diskusemi o politice a věcech, které se děly ve světě. Protože jsem sama měla toto připoutání, nijak zvlášť jsem se nesnažila praktikující od těchto rozhovorů odrazovat.

Mistr řekl:

„V současnosti jsou mezi námi také někteří, kteří jsou velmi připoutáni k politickému dění a sporům obyčejných lidí. Nezapomínejte, co zde máme dělat. Obracet společnost k lepšímu není vaší povinností. Společnost je nyní ve svém úplném konci a všechny ty špatné věci, které se odehrávají, jsou nevyhnutelné. Všechno, co děláme, je zachraňování lidí. Starý vesmír je takový, jaký je; nechte ho být. Vaší zodpovědností je zachraňovat životy a pomoci jim do nového vesmíru.“ (Probuďte se, 18. 11. 2021)

Později, když nám bylo opět umožněno pořádat v našem regionu akce na objasňování pravdy, jsme se toho chopili líně a bez velkého nadšení. Vymlouvala jsem se na to, že na Ukrajině začala válka a pozornost veřejnosti se soustředila na tuto problematiku a lidé by nás nepochopili, kdybychom mluvili o Číně. Také jsem vyšla ze cviku, a protože jsem lidem dlouho nevysvětlovala pravdu tváří v tvář, bylo zpočátku velmi těžké mluvit. Všem nám připadalo, jako kdybychom se učili objasňovat pravdu znovu od začátku.

Tato zkouška víry a soužení s chorobovou karmou, které pro mě a ostatní praktikující ve skupině uspořádaly staré síly, a to, jak jsme je přijali a procházeli jimi, odráželo celkový stav kultivace naší skupiny.

Ačkoli chorobová karma byla pro mě a ostatní praktikující ve skupině mírná, brala jsem ji jako varování, že pokud příště nepostoupíme nahoru, mohlo by to skončit hůř nebo dokonce velmi špatně.

Mistr řekl:

„Všichni učedníci Dafa, kteří nebyli pilní anebo mají sklon dělat extrémní (a škodlivé) věci, by se měli okamžitě napravit a upřímně studovat Fa a pracovat na sobě, protože jsou ve velkém nebezpečí.“ (Buďte racionální, 19. 3. 2020)

I když jsem v této zkoušce neuspěla, po nějaké době mi Mistr dal další příležitost jet do jiného města v Polsku pomáhat Shen Yun. Této šance jsem využila.

Příští rok budu odcházet do důchodu a budu mít více času a příležitostí pomáhat Shen Yun. Chci i nadále pomáhat Shen Yun a také chci, aby Shen Yun přijel do mé vlasti a také do sousedních zemí, Litvy a Estonska.

Budu se snažit s tímto projektem co nejlépe pomoci. Do té doby samozřejmě musím plnit své úkoly, tvrdě pracovat, abych se zlepšila, a také se učit nové dovednosti, například učit se anglicky alespoň na konverzační úrovni.

Svými zkušenostmi chci inspirovat další praktikující, kteří chtějí pomoci Shen Yun, ale mají pochybnosti o sobě nebo nějaké jiné problémy, které jim v tom brání.

Plňme sliby dané Mistrovi, a dokud je ještě šance, pomozme našemu Mistrovi zachránit vnímající bytosti!

Sdílení bych ráda zakončila citací Mistrových slov.

Mistr řekl:

„I když se po nějakou dobu nekonala konference Fa, co chci vyjádřit, není jiné a je určeno k tomu, abych vám pomohl jít správným směrem na cestě vašeho duchovního rozvoje, a nakonec splnit sliby, které jste udělali před úsvitem dějin. Na své cestě jste úspěšně prošli velkou řadou obtíží a neměli byste na jejím konci klopýtat a padat. I když čas od času lidé dělají nerozumné věci, titul ‚učedník Dafa‘ je něco, co dokonce obdivují i božské bytosti, a přejí si, aby jej mohly mít.“ (Probuďte se, 18. 11. 2021)

Děkuji, Mistře, že jste mi dal příležitost pomáhat Shen Yun!

Mé pochopení je omezené, takže pokud vidíte nějaké mezery, upozorněte na ně, prosím. Děkuji.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.