Česko-slovensko-vietnamská konference výměny kultivačních zkušeností 2023: Želania

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ctený Majster, vážení praktizujúci.

Som praktizujúci zo Slovenska. Som ženatý, moja manželka je tiež praktizujúca, pracujem ako učiteľ na základnej aj strednej umeleckej škole. Kultiváciu som začal praktizovať na jeseň v roku 2016. Pri príležitosti slávnostnej konferencie by som s vami rád zdieľal niektoré z mojich skúseností a pochopení.

Predurčené vzťahy

Ako malý chlapec v bezstarostnom rodinnom prostredí som sa pýtal sám seba na dve veci: „Nemohol by som byť niekto iný?“ a „Prečo som sa narodil práve do tohto sveta, nepáči sa mi tu.“

V čase vtedajšieho režimu som chcel byť radšej v inom svete a stať sa niekým iným, aby som sa zbavil akejsi bytostnej ťarchy, ktorá na mňa tlačila. Keď som ako päťročný hľadal vo svojom vnútri, zistil som, že každý má tie svoje ťažkosti a akonáhle by som sa stal niekým iným, alebo by som žil v inej dobe, ťažkosti by prišli v inej podobe, takže by som sa im nevyhol. Postupne som sa zmieril s tým, že zrejme z určitých príčin to nemôžem mať ľahšie a vyrovnával som sa sám so sebou. Vtedy som si neuvedomoval, že budem niesť zodpovednosť učeníka Dafa pre bytosti, ktoré na to čakajú.

Majster povedal:

„Dnes vám môžem povedať toto: vaša kultivácia rozhodne nie je osobná, jednoduchá záležitosť dosiahnutia Dovŕšenia – vaša kultivácia spasí bezpočet vnímajúcich bytostí v kozmickom tele, ktoré korešponduje s vami a ktoré do vás vložili nekonečnú nádej. Vaša kultivácia zachraňuje vnímajúce bytosti v každej jednej gigantickej kozmickej kolosálnej nebeskej klenbe.“ (Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike, marec 2002)

Keď som zistil, že dospelí ľudia dokážu robiť zlé veci a vedú vojny, bol som zhrozený. V mojich predstavách o dospelom a múdrom človeku takéto veci neexistovali. Preto neskôr na strednej škole, hoci som sa o politiku nezaujímal, nerozumel som, ako môže po zosadení zločinecký režim mať v parlamente stranu.

Opäť v rozhovoroch so sebou som sa pýtal, prečo som tu. Raz prišlo osvietenie, že každá bytosť sem prišla kvôli niečomu, že každý má svoju predurčenú úlohu. Zvládnem to, zotrvám a nebudem sa opúšťať s myšlienkami na smrť. Vtedy som ešte nevedel, že to vystúpila moja Budhovská povaha.

Majster povedal:

„V tejto dimenzii je človeku dané toto ľudské fyzické telo a tento pár očí, ktoré môžu vidieť iba veci v tejto fyzickej dimenzii. To jest, človek sa stratí v ilúzii a nie je mu dovolené vidieť pravdu vesmíru, niečo, čo možno vidieť vo všetkých ostatných dimenziách. V tejto ilúzii a za takýchto podmienok je človeku daný takýto druh príležitosti. Pretože je klamaný, je to aj najviac bolestivé. S týmto telom je človek prinútený trpieť. Ak sa chce človek vrátiť z tejto dimenzie k svojmu pôvodu – škola Tao hovorí o návrate k svojmu pôvodnému, pravému ja – keď má srdce pre kultiváciu, znamená to, že vystúpila jeho Budhovská povaha. Toto srdce sa považuje za najcennejšie a vyššie bytosti mu budú pomáhať. Za takýchto ťažkých okolností táto osoba stále nie je stratená a chce sa vrátiť späť.“ (Čuan Falun, Druhá lekcia, Nadprirodzená schopnosť poznania osudu)

Avšak postupne na vysokej škole uvoľnením morálky ma záujem o svetské veci prerástol. Navonok sa zo mňa stal na seba upriamený človek. Akoby som zabudol na hľadanie bytostných otázok a vznešenosti z detstva. Keď som nechtiac druhým ubližoval, síce prišla sebareflexia, ale bolo neskoro napraviť veci a veľmi ma to mrzelo. Nevedel som s tým nič spraviť a s plačom som mal želanie stať sa lepším človekom.

Cítil som, že zmena príde. A po rokoch prišiel čas a to želanie sa naplnilo. Získal som Dafa. A postupným študovaním Zákona som porozumel aj otázkam a situáciám z detstva.

Majster povedal:

„Sú aj ľudia, ktorí ho nikdy nepraktizovali, ale ktorí po celý život hľadali a uvažovali o pravde a o skutočnom zmysle ľudského života. Len čo sa naučia náš Falun Dafa, zrazu pochopia mnohé otázky v živote, ktorým si želali rozumieť, ale nevedeli si na ne odpovedať.“ (Čuan Falun, Ôsma lekcia, Pripútanosť k prílišnému nadšeniu)

Vzdávanie sa pripútaností

Približne pol roka pred tým, ako som začal praktizovať, som prestal piť alkohol. Neskôr, usilovnou kultiváciou mysle a prechádzaním skúšok sa môj charakter zlepšoval a po vrstvách som sa prirodzene vzdával niektorých pripútaností. Prestal som pozerať filmy, počúvať hudbu, postupne som sa vzdal nadšenia z turistických výletov v prírode, v horách, kde som načerpával energiu. Vzdával som sa pripútanosti ku kresťanskej rodine, ktorá ma ťahala späť. Ako výtvarník som opustil nadšenie z moderného umenia s poctou industrializmu, vzdával som sa pripútanosti predvádzať sa. Prestal som brať lieky a výživové doplnky. Ako človeku, pre ktorého sa počítalo jedlo, iba keď v ňom bolo mäso, mi jedného dňa prirodzene prestalo chutiť a prestal som ho jesť. Každé vzdávanie sa pripútaností má svoj príbeh. Dokázal som to, pretože mi Majster vyvinul kung a môj charakter a pochopenia to postupne dobiehali. Teraz viem mnohé situácie vhodne vyvážiť v bežnej ľudskej spoločnosti, a zároveň k nim nebyť pripútaný.

Majster povedal:

„Viete, že telá našich žiakov nesú energiu. Osemdesiat až deväťdesiat percent ľudí bude mať po skončení tohto dnešného seminára nielen vyliečené svoje choroby, ale vyvinú si tiež kung. Takže vaše telo nesie veľmi mocnú energiu. Váš kung nezodpovedá vašej súčasnej úrovni xinxingu. Momentálne je vaša úroveň kungu dočasne vyššia, keďže bola náhle zvýšená. Teraz sa vaša úroveň xinxingu zlepšuje a postupne to dobehne. Je zaručené, že v priebehu tohto časového obdobia to dobehne. Takže sme to spravili v predstihu.“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Démonické zasahovanie v kultivácii)

Napriek tomu som v očiach Bohov nevedome robil tú najšpinavšiu vec.

Majster povedal:

„Chcem pohovoriť ešte o jednej veci. Medzi našimi praktizujúcimi je mnoho mladých učeníkov. Mali by ste dbať na svoj osobný život. Čo sa týka intímnych vzťahov, nesmiete nasledovať degenerované správanie v bežnej ľudskej spoločnosti. Môžete mať manželku alebo manžela – to je v poriadku a tak je to správne. Nie je problém, keď sa kultivujete, zatiaľ čo sa v maximálnej miere prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti. Ak žijete ako manžel a manželka, je to v poriadku, avšak ak nie ste manžel a manželka a máte sexuálne vzťahy, potom robíte najšpinavšiu vec. To je niečo, čo Bohovia absolútne nemôžu akceptovať – ani jediný Boh by to neakceptoval. Takže tomu určite venujte pozornosť. Priebeh kultivácie človeka je históriou tohto praktizujúceho. Nesčíselní, nemerateľní a bezpočetní Bohovia sledujú každú myšlienku a každý čin učeníkov Dafa. Ako kultivujúci, ktorí sú odhodlaní dosiahnuť dovŕšenie, prečo nedokážete prejsť touto skúškou?“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo východnom USA, New York, 27.–28. 3. 1999)

Mrzelo ma, že som sa precitol, až po prečítaní tohto vyučovania Fa:

„Je to už dosť ťažké, ale vy si ešte pridáte túto sám sebou uloženú ťažkosť. Ako ju dokážete prekonať?“ (Čuan Falun Šiesta lekcia, Vaša myseľ musí byť spravodlivá)

Mal som želanie vrátiť sa späť k svojmu pôvodnému, pravému ja a bol som odhodlaný prejsť skúškou, aby som mohol správne kráčať po ceste usporiadanej Majstrom so spravodlivými myšlienkami.

Možnosť prekonania skúšky prišla s terajšou manželkou. Pred tým sme sa poznali iba formálne, tri roky. Bola to druhá osoba, ktorá mi so samozrejmosťou podpísala petíciu v mojom prirodzenom prostredí, mimo pravdu objasňujúcich akcií. Často som jej hovoril o mojej kultivácii vo Falun Dafa, na ktorú bola postupne zvedavá, ako sa mi darí. Napríklad, raz som jej rozprával, že Vianoce neoslavujem. Pretože som sa odpojil od kresťanstva a je to ich symbolická oslava príchodu Spasiteľa. Že som našiel predurčenú cestu kultivácie vo Falun Dafa, ktorá ma vedie. A zároveň nepovažujem za vhodné podporovať vianočný konzum, bez duchovného poznania. Objavila sa myšlienka obavy, či som to vhodne vyvážil a či som toho nepovedal veľa. Odstránil som strach ohľadom toho, ako to druhý príjme. O rok na to sa naše pochopenia ohľadom otázky Vianoc prirodzene stretli.

V náročných životných situáciách sa stala praktizujúcou Falun Dafa, bez toho, aby som jej to podmieňoval. Vyvinula sa situácia a vytvoril sa medzi nami vzťah. Vedeli sme, že je to predurčený vzťah.

Majster povedal:

„Môže to byť tiež tak, že v minulom živote niekto niekoho mal rád, alebo sa mali radi navzájom, ale nemali ten predurčený vzťah a nemohli vytvoriť rodinu; potom to mohlo vyústiť v predurčený vzťah manžela a manželky v ďalšom živote. Je to preto, že želanie človeka je veľmi dôležité – čo chcete a čo chcete robiť. Keď poviete: ‚Ja chcem kultivovať Budhovstvo,‘ potom vám Budha môže pomôcť. Prečo je to tak? Táto jedna myšlienka je veľmi drahocenná, pretože sa v takomto zložitom prostredí stále chcete kultivovať na Budhu. Na druhej strane, ani keď človek chce byť démon, nedá sa to zastaviť. Ako ho môžete zastaviť, keď sa usiluje o robenie zlých vecí? Nepočúva vás a trvá na ich robení. Takže želanie človeka je veľmi dôležité.“ (Vyučovanie Fa v New Yorku, 23. 3. 1997)

Po roku skúšok túžby a žiadostivosti, ktoré sme prekonávali, sme sa zobrali. Odstránili sme myšlienky démonického charakteru. Dokázali sme rozoznať démona žiadostivosti, vhodne zvládnuť situácie a vstúpiť do manželského života ako praktizujúci Falun Dafa.

Pravdu objasňujúce akcie

Niekoľko rokov sa pravidelne zúčastňujem víkendových Hong Fa aktivít v rôznych mestách na Slovensku. Nie je časovo úplne jednoduché skĺbiť tieto aktivity s pravidelným spoločným skupinovým štúdiom Fa, s pravidelnými cvičeniami na cvičebnom mieste a s prácou v bežnom svete, aby ma ľudia vnímali ako jedného z nich. Pokiaľ mám želanie pre kultiváciu srdca a pomôcť Majstrovi pri záchrane vnímajúcich bytostí, nielen že je to možné, ale prináša to aj porozumenie a vyvážené vzťahy s ľuďmi v prostredí, v ktorom žijem.

Majster povedal:

„Väčšina ľudí v našej kultivačnej ceste sa bude kultivovať v spoločnosti bežných ľudí, takže by ste sa nemali vzďaľovať od spoločnosti bežných ľudí a musíte sa kultivovať s jasnou mysľou. Vzájomné vzťahy majú ostať normálne. Samozrejme, vy máte veľmi vysokú úroveň xinxingu a spravodlivé zmýšľanie. Budete si zlepšovať svoj xinxing a svoju úroveň, nedopúšťate sa nesprávnych skutkov a robíte iba dobré činy – takýto by ste mali byť.“ (Čuan Falun, Ôsma lekcia, Pripútanosť k prílišnému nadšeniu)

Uvediem jeden z príkladov sily spravodlivých myšlienok pri objasňovaní pravdy, keď nepotvrdzujeme seba a robíme dobre tri veci, ktoré nám Majster povedal, aby sme robili.

Raz prišiel k petičnému stolíku pán v strednom veku, tmavšej pleti, v ufúľanom oblečení. Vo vnútri bol však kultivovaný a láskavý. Nevedel poriadne písať, tak som mu pomáhal, aby po slabikách vypísal meno a adresu. Poďakoval som mu za podporu a pokloniac sa mu podal lotosový kvietok. Bol šťastný, že podpísal petíciu. Otočený smerom na cvičiacich praktizujúcich sa hĺbavo spýtal jednoduchú otázku: „A čo sa s nimi stane?“ On sa však na nich nepozeral. Tušil som, že sa pýta na ľudí, ktorí podpísali petíciu. No vyhýbavo na priamosť otázky som mu povedal o cvičeniach a účinnosti petície. Keď som dopovedal, iba sa spýtal ešte raz: „Ale čo sa stane?“ Povedal som, že budú zachránení. On na toto čakal, pozrel sa na mňa, bez slov s jagavými očami poďakoval a s úsmevom pomaly odišiel. Vedel som, že je to bytosť z vyšších úrovní z kolosálnej nebeskej klenby čakajúc na túto príležitosť.

Majster povedal:

„Keď sa to dostalo do súčasného obdobia, keď Stvoriteľ išiel použiť ľudské telo na záchranu bytostí vo vesmíre, väčšina pôvodných životov v ľudských telách bola nahradená ‚Bohmi‘, ktorí sa reinkarnovali ako ľudia. Je to preto, že ľudské telá môžu pomocou utrpenia odstrániť karmu, pričom ľudia sa môžu, v prostredí bez spravodlivých princípov, držať spravodlivých princípov, ktoré ľuďom vyučovali Bohovia a udržovať si láskavosť – a môžu si tak pozdvihnúť úroveň svojich bytostí. Konečná fáza prišla, nebeská brána v Troch ríšach sa otvorila a Stvoriteľ vyberá takéto bytosti, aby boli spasené.“ (Prečo existuje ľudstvo, 20. 1. 2023)

Som vďačný Majstrovi, že mi dal príležitosť napĺňať sľub, ktorý som v minulosti dal.

Ďakujem ctenému Majstrovi, ďakujem praktizujúcim.

Prosím, poukážte na nedostatky a čokoľvek nevhodné.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.