Vztah mezi bolestí a nenávistí

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Stav praktikující Falun Dafa, která má už delší dobu bolesti nohou, se nezlepšuje. Myslela si, že její bolest je způsobena záští a nenávistí, zároveň však cítila, že její pocity jsou oprávněné.

Najednou jsem si vzpomněla na jedno slovo: „opovržení“ – vášnivě nenávidět – a vyhledala jsem si ho. „Bolest“ a „nenávist“ jsou podle Ciyuanu, prvního velkého čínského slovníku, totéž.

Naše myšlenky neovlivňují jen druhé, ale také nás samotné. Když cítíme zášť a nenávist k druhým, způsobujeme tím bolest i sami sobě.

Existují ještě dvě další vysvětlení bolesti: smutek a lítost. Jednou jsem četla smutný příběh, který ve mně vyvolal takový zármutek, že jsem pocítila pulzující bolest od srdce až po levý horní okraj břicha. Bolest způsobená smutkem byla skutečná.

Dále jsem se zamyslela nad „láskou“. Lidé se cítí šťastní a naplnění, když jsou zamilovaní. Ale zákon vzájemného vzniku a vzájemného potlačování je ve starém vesmíru absolutní. Oddanost a věrnost člověka lásce se může setkat se zradou a zklamáním. Pokud se pár rozejde, může se cit lásky změnit v nenávist, a tím i v bolest.

Bolest může být způsobena nenávistí, smutkem i láskou. Jinými slovy, bolest vzniká ze sentimentality, a jen když se člověk sentimentality zbaví, může bolest překonat.

Mnozí z nás používají slovo „nenávist“ lehkovážně, obsahuje však mnoho vnitřních významů. Jako kultivující mají naše myšlenky energii a moc. Nevytvářejme nežádoucí látky negativními myšlenkami. Místo toho si udržujme spravedlivé myšlenky a vše hodnoťme pomocí Fa.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/20/465506.html

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212408.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.