Vstupování do nového vesmíru

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jsem praktikující Falun Dafa z Číny. Je mi čtyřicet let. Toto je mé první sdílení o tom, co jsem viděla nebeským okem. To, co vidím, je omezeno mou úrovní a pochopením, proto, prosím, abyste laskavě upozornili na všechno, co není v souladu s Fa.

Ve vesmíru je mnoho zářivých nebeských těles a praktikující Falun Dafa jsou králi těchto světů. Každý učedník odpovídá kosmickému tělu a je zodpovědný za vnímající bytosti, které tam žijí.

Pozorovala jsem, že radosti, smutky a těžkosti kultivujícího, se kterými se setkává na zemi, se odrážejí v jeho zodpovídajícím nebeském těle. To znamená, že jeho kultivační stav přímo ovlivňuje životní podmínky všech vnímajících bytostí v jeho těle.

Vliv pocitů a chování praktikujícího

Viděla jsem, že v odpovídajícím světě jsou každodenní činnosti kultivujícího promítány na oblohu jako přes 45stupňovou videokameru.

Když jsem měla jako mladá trápení ve vztahu, mé emoce se často měnily nahoru a dolů. Když jsem byla smutná a osamělá plakala, mnohé bytosti v mém světě viděly obrazy mého pláče. Bily se do hrudi a dupaly nohama, jako kdyby se mé pocity bolesti stokrát znásobily a promítaly se do jejich srdcí. Některé bytosti od pláče dokonce omdlely.

Když se kultivující nechová správně, například se zapojuje do podvodů nebo lže, v jeho nebeském světě se mohou objevit negativní prvky. Některé bytosti mohou začít šířit fámy a vymýšlet si poplašné zprávy, které způsobí, že se všichni budou cítit ohrožení a ztratí vzájemnou důvěru.

Když je kultivující posedlý penězi, mezi vnímajícími bytostmi v jeho světě se objeví skupina chamtivých obchodníků a ostatní tam také začnou usilovat o zisk.

Naopak, když kultivující převezme iniciativu a hledá vlastní nedostatky ve svém nitru, v jeho světě se objeví tendence sebereflexe. Každý se stane ohleduplnějším vůči druhým a začne si dávat pozor na vlastní slova a činy.

Pokud by se kultivující dokázal vždy a ve všem napravit, jeho svět by se jevil čistý a krásný, s rozkvetlými lotosovými květy, a všechny vnímající bytosti by tam byly klidné a uctivé.

Když kultivující studuje učení Dafa, hlas čtení v jeho mysli se současně přenáší do jeho vlastního světa. Vnímající bytosti v jeho nebeském světě sedí v meditaci a pozorně poslouchají, zatímco zvuk čtení praktikujícího rezonuje v celém jeho světě, s dlouhotrvající ozvěnou.

Závažné důsledky nedostatku usilovnosti

Viděla jsem, že když se praktikující poměrně dobře kultivoval a měl svůj svět napravený, jiné nebeské těleso (buď světlé, nebo tmavé) se přiblížilo k jeho nebeskému tělu, a nakonec s ním splynulo. Vnímající bytosti z obou světů žily potom společně v jeho světě.

Později jsem pochopila, že tato další nebeská těla pocházela od praktikujících, kteří se vzdali Dafa nebo už nebyli usilovní. Jejich světy by byly nakonec odstraněny, pokud by nebyly vtaženy a převzaty. Scéna odstraňování bytostí je mimořádně srdcervoucí. Je to jako kdyby v tom světě zhasla všechna světla a obloha byla úplně temná. Stejně jako ve scéně čištění během soudného dne bytosti v tom světě okamžitě pohltí tma a chlad. Smrt je všude kolem a daný svět se postupně rozpadá, až do svého konečného zániku ve vesmíru.

Pokud jde o svět, který měl to štěstí, že byl přizpůsoben a převzat, tamější bytosti vyjadřují svůj vděk pokleknutím před králem svého nového světa za to, že jim dal šanci na znovuzrození.

Mistr řekl:

„Tieto veci sa dejú, pretože či ľudia zostanú alebo pôjdu sa vzťahuje na to, či bytosti vo vyšších úrovniach môžu zostať a sú to obrovské skupiny bytostí. Navyše, má to spojenie s takmer všetkými vesmírnymi bytosťami, priame alebo nepriame.“ (Vyučovanie Fa v San Franciscu, 5. 11. 2005, otázky a odpovede)

Když jsou bytosti z dalších světů přizpůsobeny sloučením, nevyhnutelně si nesou mnohé vlastnosti a zvyky ze svých původních světů. Tyto vlastnosti bývají často negativní, případně nejsou dostatečně spravedlivé. Když se odrazí na kultivujících, kteří se původně kultivovali dobře, tito kultivující mohou mít náhle mnoho zlých myšlenek, včetně pochybností o Mistrovi a Dafa, pocity lenivosti a jiné negativní, nečisté nebo dokonce bizarní myšlenky.

U těchto negativních myšlenek musí kultivující okamžitě odstranit zlé faktory a nahradit je spravedlivými myšlenkami a osvícením. Nové bytosti z neočištěných světů se napraví, jako kdyby se koupaly v hlubokém a soucitném dešti Buddhovy milosti a stanou se průhlednými a úplně čistými.

Mistr řekl:

„A tak někteří lidé nejsou v kultivaci příliš pilní, kultivují, ale nekultivují doopravdy. Ale přemýšleli jste o tom? Kdysi, když jste přišli do tohoto světa, jste se mnou podepsali smlouvu, slíbili jste, že zachráníte ty vnímající bytosti. Díky tomu jste se mohli stát učedníkem Dafa a podílet se na této věci. Ale vy jste nedostáli svému slovu. Nedokážete zachránit ani ty bytosti vám přidělené, ty, které jste se zavázali zachránit a za nimiž jsou nespočetné vnímající bytosti a obrovské skupiny bytostí. Je to prostě jen věc toho, že se pilně nekultivujete? Tohle je obrovský, obrovský hřích! Nesmírně ohromný hřích! Myslíte si, že až nastane ten čas, že si jenom přivoláte Mistra a řeknete: ‚Mistře, nekultivoval jsem se dobře,‘ a tím to skončí? Kdo by vás nechal takto vyváznout? Nechaly by vás ty staré síly projít? A u tak závažné věci?!“ (Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku, Brooklyn, New York, 15. 5. 2016)

Mistr také řekl:

„Ako kultivujúci postupujú k Dovŕšeniu a najmä po dosiahnutí Dovŕšenia, veci, ktoré sa im ukážu, sú také nádherné, veľkolepé a krásne, že je to jednoducho neopísateľné. Keď Bohovia, ktorí prejdú cez nápravu Fa, všetko toto uvidia, budú úplne v úžase. Nový vesmír je neporovnateľne nádherný, veľkolepý a posvätný.“ (Vyučovanie Fa v San Franciscu, 5. 11. 2005)

Snažme se o zlepšení, neustále se napravujme, pomáhejme Mistrovi v nápravě Fa a přiveďme všechny vnímající bytosti k přizpůsobení se novému vesmíru.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/19/469461.html

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/13/214281.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.