Česko-slovensko-vietnamská konference výměny kultivačních zkušeností 2023: Skúsenosť zo školského prostredia

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Vážený Majster, vážení praktizujúci,

som praktizujúca Falun Dafa zo Slovenska, mám devätnásť rokov a Fa som získala pred tromi rokmi.

Bývala som dobrou žiačkou a väčšinou som sa učila rýchlo a ľahko, bez toho, aby som tomu musela venovať veľa námahy. Vtedy bolo pre mňa ľahké vyvážiť čas na školu a robenie troch vecí dobre. Spätne si uvedomujem, že som sa nečinila tak dobre, ako som si myslela, len som mala jednoduchú situáciu. Myslela som si, že žiaci, ktorí sa musia učiť dlho, a aj tak im to nejde, sú len leniví alebo neštudujú dobre. Pozerala som sa na nich zvrchu, pretože som si myslela, že je to jednoduché. Hnevala som sa, keď v skupinových prácach pracovali menej a ja som musela urobiť viac práce.

Tento školský rok som sa v takej situácii ocitla ja, keď nám v škole dávali oveľa viac úloh, pripravovala som sa na prijímacie skúšky na vysokú školu iného zamerania ako bola moja stredná škola a popri tom som sa snažila byť usilovná v robení troch vecí. Niekedy to bolo pre mňa ťažké a nedokázala som veci vyvážiť dobre.

Uvedomila som si, že v pohľade zvrchu na iných mi chýba Pravdivosť – pretože v skutočnosti som nevedela, čím si prechádzajú, Súcit – pretože namiesto pochopenia a podpory som ich v mysli hodnotila a porovnávala sa s nimi, a aj Znášanlivosť – napríklad pri skupinových prácach som automaticky predpokladala, že na mňa hádžu svoju časť práce. Nenapadlo mi, že možno to naozaj nevedia alebo nestíhajú urobiť sami, ako som teraz nestíhala ja. Nepochopila som ani to, že aj keby ma naozaj využívali, nebola by to pre mňa dobrá vec? Nedávali by mi tým cnosť? Nemala by som to zniesť a nestarať sa o svoj prospech?

Majster povedal:

„Bežný človek môže rozmýšľať takto: ‚Nie je to byť ako ten úbožiak A-Q?‘ Hovorím vám, že to tak nie je. Premýšľajte o tom, všetci: Ste praktizujúci. Nemalo by sa od vás vyžadovať, aby ste spĺňali vyšší štandard? Nemali by ste sa riadiť princípmi svetských ľudí. Ako praktizujúci, nie je to, čo získate, niečo vysokých úrovní? Preto musíte nasledovať princípy vysokej úrovne. Ak robíte to, čo spravil ten človek, nie ste rovnaký ako on? Prečo by ste mu teda mali ďakovať? Premýšľajte o tom: Čo získate? V tomto vesmíre je princíp, ktorý hovorí: ‚Žiadna strata, žiaden zisk.‘ Aby získal, musí človek stratiť. Tento človek vás dostal do strašnej situácie medzi svetskými ľuďmi a je tou stranou, ktorá získala na váš účet. Čím horšia situácia, do ktorej vás dostal a čím väčší dopad, tým viac znesiete a tým viac cnosti on stratí. Táto cnosť bude všetka daná vám. Zatiaľ čo vy toto všetko znášate, môžete sa o to menej starať a nebrať si to k srdcu.“ (Čuan Falun, Štvrtá lekcia, Premena karmy)

Pochopila som, že bez ohľadu na to, čo môžu robiť moji spolužiaci, ako praktizujúca by som mala byť predovšetkým pravdivá, súcitná a znášanlivá, myslieť na druhých a neznepokojovať sa tým, ak niečo stratím.

Časom som upadala do pocitu, že veci nezvládam. Škola mi nešla tak ľahko a zdalo sa mi, že úloh je príliš veľa, ťažko sa mi ráno vstávalo na vysielanie spravodlivých myšlienok a už som necvičila každý deň ako predtým. Raz, keď som kreslila zátišie a nešlo mi to, Majster mi dal náznak ústami učiteľa v ateliéri. Ten mi povedal: „Pozeráš sa na to zo zlej perspektívy. Musíš mať väčší nadhľad. Keď si správne umiestniš horizont, nakreslíš to správne.“ Myslím, že podobne je to aj so skúškami.

Majster povedal:

„Keď vyučujeme Zákon a cvičenia, mnoho ľudí považuje Zákon za veľmi dobrý, ale veľmi ťažko nasledovateľný. Myslím si, že v skutočnosti závisí na človeku, či je to ťažké alebo nie. Celkom obyčajný, bežný človek sa nechce kultivovať a kultiváciu bude považovať jednoducho za príliš ťažkú, nemysliteľnú a bude si myslieť, že je to strata času. Je bežným človekom a nechce sa kultivovať, takže ju bude považovať za príliš ťažkú.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

„Povedal by som, že pre opravdivého praktizujúceho je to ľahké a nie je to niečo nedosiahnuteľné.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia)

Z tohto som pochopila, že veci sú ťažké len vtedy, keď nie som ochotná čeliť ťažkostiam. Ak by mi nevadilo zniesť všetko, čo treba a chcela by som iba urobiť veci dobre, čo by na tom bolo ťažké? Keď som uverila, že sa dokážem dobre kultivovať a dobre sa činiť vo svojej práci, čiže škole, keď som problém nepovažovala za väčší ako som ja, darilo sa mi byť usilovnou a skutočne to nebolo také ťažké. Viackrát som zažila pre mňa malé zázraky, že keď som bola odhodlaná vstať skoro ráno, aby som robila cvičenia, ísť na Hong Fa, aj keď som mala veľa práce so školou, alebo študovať viac Fa, aj keď som už bola večer veľmi unavená, všetko sa nejako usporiadalo, a nakoniec som to zvládla. Ale nepochopila som to na prvýkrát a v podstate som sa striedavo nachádzala raz hore, raz dole.

Na prvú školu ma neprijali, ale to samotné mi nevadilo, vedela som, že to tak asi malo byť. Mala som ešte ďalšiu prihlášku na inú školu. Ťažšou skúškou pre mňa bola strata tváre pred ľuďmi, ktorí sa k tomu vyjadrovali a dávali mi veľa rôznych rád, čo mám teraz robiť.

Ďalšia pripútanosť, ktorú som v tomto procese objavila, je snaha vyhovieť. Aby som mala pokoj, poslala som si vtedy ešte ďalšie dve prihlášky, ako mi hovorili. Uvedomila som si, že v istom zmysle som konala podobne ako človek, o ktorom hovorí Majster:

„Ak mu niekto povie, aby vyskočil z budovy, vyskočí, ak mu niekto povie, aby skočil hlavou do vody, skočí. On sám nebude chcieť žiť a odovzdá svoje telo druhým.“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Kultivačná pomätenosť)

Z toho som nakoniec bola aj tak len viac vystresovaná, pretože som sa nedokázala pripraviť na toľko prijímacích skúšok. Začala som sa báť straty tváre, ak si urobím veci inak, ako mi hovorili, a náhodou by mi to nevyšlo. To je pripútanosť k povesti a uznaniu a neochota prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Odvahu na to, aby som sa rozhodla sama, mi dodal nasledujúci odsek, v ktorom som pochopila, že to, čo mi hovoria iní ľudia, že by som mala urobiť, vôbec nemusí byť tak. Tiež som si uvedomila, že som tomu dávala príliš veľkú váhu, ak to bol niekto z praktizujúcich. Nevedela som, čo je moja cesta, ale nedošlo mi, že oni to nevedia tiež, a že hovoria len zo svojho pohľadu.

Majster povedal:

„Potom premýšľajte o tom, všetci: Ak idete k veštcovi, nepočúvate ho a neveríte mu? Nespôsobí vám to duševné bremeno? Keď máte duševné bremeno, budete na to myslieť – nie je to pripútanosť? Ako môže byť táto pripútanosť odstránená? Neuložili ste si sám na seba ďalšie trápenie? Nebudete musieť trpieť viac, aby ste sa vzdali tejto vami vytvorenej pripútanosti? Každou skúškou alebo každým trápením buď stúpnete alebo klesnete v kultivácii. Už takto je to dosť ťažké, ale vy si ešte pridáte toto sám sebou uložené trápenie. Ako ho môžete prekonať? Možno sa v dôsledku toho stretnete s ťažkosťami alebo problémami. Vašu zmenenú cestu života nemôžu iní vidieť. Ak by ju niekto mohol vidieť, alebo ak by vám povedal, kedy budete mať trápenie, ako by ste mohli praktizovať kultiváciu? Preto ju iní nemajú dovolené vidieť vôbec. Nikto z iných škôl praktizovania ju nemá dovolené vidieť a ani spolužiaci z tej istej školy praktizovania ju nemajú dovolené vidieť. Nikto teda nebude schopný predpovedať veci správne, pretože tento život bol zmenený a je to život na kultivačnú prax.“ (Čuan Falun, Šiesta lekcia, Vaše myšlienky musia byť správne)

Tiež mi pomohli skúsenosti mladých praktizujúcich na Ming-chuej. Fakt, že mnohí zažívali niečo podobné, bola pre mňa celkom úľava. Jedna zaujímavá vec, ktorú som si v zdieľaniach mladých praktizujúcich všimla, bol ich vzťah s Majstrom. Deti a mladí praktizujúci v skúsenostiach často spomínali, že Majster je vždy s nami. Poslednú dobu som pomoc od Majstra chápala tak, že to môžeme urobiť buď keď robíme niečo pre záchranu vnímajúcich bytostí, sme vo Fa, ale stretneme sa so zasahovaním, alebo vtedy, keď už v skúške tak zlyhávame, že to sami nedokážeme. To druhé som chápala ako akési „anulovanie skúšky“. Nechcela som anulovať svoje skúšky, preto som na pomoc od Majstra ani nepomyslela.

Zabudla som, že som kedysi tiež zažila podobné situácie ako opisovali oni, napríklad, keď som začala študovať Fa s mladými praktizujúcimi z rôznych krajín, nevedela som dobre po anglicky. Raz sa mi snívalo, že som študovala Fa a Majster tam bol so mnou. Vždy, keď som nevedela, ako sa nejaké slovo vyslovuje, Majster ma ho naučil prečítať po anglicky. Trvalo mi ešte pár mesiacov, kým som vedela hovoriť po anglicky aj v bežnom živote, ale Čuan Falun som sa naučila s Majstrovou pomocou čítať po anglicky veľmi rýchlo. Myslím si, že Majster je vždy s nami, len ja nie som vždy s Majstrom, keď nie som vo Fa. Keď som si na to spomenula, povedala som si, že s takouto Majstrovou pomocou všetko zvládnem a rozhodla som sa byť s Majstrom, byť vo Fa. Keď som v ten deň cvičila hodinové druhé cvičenie, neustále som sa snažila mať čistú myseľ najlepšie ako viem a držať pozície najlepšie ako som vedela. Nebolelo to menej, všetko som si poriadne sama odtrpela, ale vydržala som – a s vierou, že Majster je pri mne a že to zvládnem, to bolo oveľa ľahšie.

Uvedomila som si, že som zabudla na tú úplne najzákladnejšiu vec – v skúškach sa považovať za praktizujúcu. Poslednú dobu, keď mi niečo nešlo, nebrala som ťažkosti ako radosť a možnosť posunúť sa v kultivácii. Namiesto toho som to videla ako problém, ktorý nezvládam. V podstate som riešila veľmi podobné skúšky, ale aj tak mi trvalo osvietiť sa k princípom postupne, a každá takáto situácia pre mňa znamenala ďalšiu vrstvu tej istej skúšky.

Keď prišli prijímacie skúšky na tú druhú školu, ktorú som chcela, mala som pocit, že som už prešla cestou, na ktorej som si uvedomila mnoho pripútaností. Okrem toho, po prvom dni som mala veľmi málo bodov a priebežne som bola na mieste pod čiarou, takže nasledujúce dni prijímacích skúšok som už ani veľmi nerátala s tým, že by to mohlo vyjsť. Bolo to ako vo Fa, ktorý vyučoval Majster:

„Človek má v mladosti mnoho pripútaností, ale keď zostarne, postupom času vyzerá jeho budúcnosť beznádejne. Tieto pripútanosti sú prirodzene opustené a opotrebované.“ (Čuan Falun, Piata lekcia, Zasvätenie)

Popudilo ma ale, keď som videla, že niektoré uchádzačky na skúškach podvádzali. Občas ma podobné situácie nahnevali alebo som cítila krivdu a závisť, ale keďže sme mali povolené slúchadlá a ja som mohla počas kreslenia veľa počúvať Majstrove prednášky, darilo sa mi takéto myšlienky rýchlo rozpoznávať a odstraňovať, keď sa vyskytli.

Majster povedal:

„Iní nemôžu vziať to, čo je vaše, dokonca aj keď chcú. My preto veríme na nasledovanie prirodzeného priebehu. Niekedy si myslíte, že niečo by malo byť vaše a iní tiež hovoria, že je to vaše. V skutočnosti nie je. Môžete si myslieť, že je to vaše, ale nakoniec to nie je vaše. Toto odhalí, či to môžete opustiť. Ak to nemôžete opustiť, je to pripútanosť. Táto metóda musí byť použitá, aby ste odstránili svoju pripútanosť k osobnému záujmu. To je tá otázka. Pretože svetskí ľudia nemôžu pochopiť tento princíp, budú všetci súťažiť a bojovať o vlastné záujmy.“ (Čuan Falun, Siedma lekcia, Závisť)

Keď som si to pripomenula, ľahko som prijala, že aj keď sa mi to môže zdať nefér, nakoniec to aj tak bude tak, ako to má byť, a že chcem nasledovať usporiadanie, ktoré pre mňa pripravil Majster. Možno má so mnou iné plány, ktovie.

Na moje prekvapenie, hoci som z niektorých častí skúšky mala veľmi málo bodov, v iných častiach som ich mala zase veľa, takže som sa posunula na miesto nad čiarou a bola som prijatá. Rodina aj moji učitelia boli radi, že to takto dopadlo. Potešilo ma, že tým, že som sa čestným spôsobom dostala na takúto školu, som mala možnosť potvrdiť Fa, pretože viacerí ľudia mi hovorili, že bez protekcie sú šance veľmi malé. Vďaka usporiadaniu súcitného Majstra tak mohli sami vidieť silu spravodlivého Fa, že moje rozhodnutie nepodvádzať nebolo naivné a hlúpe a nebolo úplne odsúdené k nezdaru. Som vďačná Majstrovi za všetky možnosti zlepšiť si charakter, ktoré mi na tejto ceste pripravil. Budem sa usilovne kultivovať, aby som naplnila svoj sľub.

Vyššie uvedené je len moje pochopenie na mojej súčasnej, obmedzenej úrovni. Prosím poukážte na čokoľvek, čo nie je v súlade s Fa.

Ďakujem, Majster! Ďakujem, praktizujúci!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.