Česko-slovensko-vietnamská konference výměny kultivačních zkušeností 2023: Nevytvárať si nesprávne myšlienky (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111472-Cesko-slovensko-vietnamska-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2023-Nevytvarat-si-nespravne-myslienky-1-cast.html

Je však ešte jeden druh nesprávnych myšlienok, ktorý som si na sebe všimol a ktorý sa pokúšam odkultivovať. Popíšem ich na dvoch skúsenostiach.

Počas letných mesiacov tohto roka sme spolu s manželkou išli podporiť letnú šnúru petičných akcií. Zúčastnili sme sa jej v dvoch mestách, jedným z nich bol Liptovský Mikuláš. Na akciu sme prichádzali dopoludní v čase, keď už petičná akcia bežala, a keďže Liptovský Mikuláš poznám z minulých rokov podobných akcií, mal som už plán, kde by sme mohli zadarmo parkovať neďaleko centra. S prekvapením som však zistil, že plánované parkovacie miesto je už zrušené kvôli výstavbe novej budovy.

Povedal som si, že skúsime nájsť nejaké miesto, ale prešli sme krížom cez mesto – je pomerne malé – a nenašli sme nič, iba na začiatku sme prechádzali okolo jedného plateného parkoviska. Keďže to vyzeralo, že hľadaním parkovacieho miesta zadarmo stratíme veľa času, rozhodol som sa zaparkovať na platenom parkovisku. Bolo na ňom akurát jedno miesto voľné, ako pre nás. Vyberač parkovného ku nám po zaparkovaní prišiel so slovami, že to je len jedno euro za hodinu a spýtal sa, dokedy budeme. Ja som mu odpovedal, že do takej sedemnástej, v mysli som si však hovoril, že asi do osemnástej, keďže akcia bude zrejme končiť až po vysielaní spravodlivých myšlienok. „Tak to máte na celý deň,“ povedal a vypočítal cenu. Keď som zaplatil a spätne som o situácii rozmýšľal, prišlo mi, že mi mala ukázať pripútanosť k zisku, respektíve k peniazom: aj keď som vedel, že by som chcel byť do osemnástej, aby som ušetril, zahmlieval som to a hovoril som, že približne do sedemnástej.

Ďalšia skúsenosť na seba nenechala dlho čakať. Počas petičnej akcie som sa pridal ku praktizujúcim, ktorí predvádzali cvičenia. Počas držania štvrtej polohy druhého cvičenia si však na moju pravú ruku sadla osa. Síce ma nepoštípala, ale začala mi chodiť po ruke a hrýzť do nej. Bolo to dosť nepríjemné a rozmýšľal som, čo s ňou spraviť. Nechcel som sa oháňať, aby som nenarušil dojem z cvičenia pre okoloidúcich, tak som začal uvažovať, že možno ide o nejaké zasahovanie a mal by som tomu čeliť so spravodlivými myšlienkami. Snažil som sa očistiť si myseľ od nesprávnych myšlienok a mal som myšlienku, že osa nemá dovolené do mňa zasahovať.

Zdalo sa však, že na osu to nemá veľký vplyv a pokojne pokračovala v konzumovaní mojej ruky. Po docvičení druhého cvičenia a pred začiatkom tretieho cvičenia som sa pokúsil osu odohnať. Podarilo sa to snáď na tridsať sekúnd, no keď som začal cvičiť tretie cvičenie, opäť ku mne priletela a tentokrát si sadla na môj krk. To som už nevydržal a odohnal som ju, avšak začala ma takpovediac prenasledovať a musel som sa od cvičiacich vzdialiť, ak som sa tam nechcel namiesto cvičenia oháňať. Následne som si vzal kôpku letáčikov a začal som ich rozdávať okoloidúcim. Pri tom ma už osa nevyrušovala.

Keď som rozmýšľal o tejto udalosti spätne, spomenul som si, že pred nejakým časom ma na našom cvičebnom mieste v Bratislave vyrušovala osa tiež. Vtedy som akurát v hlave uvažoval o nejakých nesprávnych myšlienkach a pochopil som to tak, že osa prišla poukázať na môj nedostatok. Napravil som vtedy svoje myšlienky a osa odletela. Mal som vtedy pocit, že mi vlastne prišla pomôcť a bol som jej vďačný, že takto na moje myšlienky poukázala.

V Liptovskom Mikuláši som si však nebol vedomý toho, že mám v mysli nejaké nesprávne myšlienky, a ani po snahe o napravenie mysle osa neodletela. Zbavil som sa jej až potom, ako som začal rozdávať letáčiky.

Moje pochopenie k tomu je, že osa mi zrkadlila, že som v nejakom bode prijal „pomoc“ a usporiadania starých síl. Nenegoval som ich úplne, ako nám hovorí náš Majster:

„My, samozrejme, neuznávame žiadnu z vecí, ktoré usporiadali staré sily – ja ako váš Majster ich neuznávam a učeníci Dafa ich, samozrejme, tiež neuznávajú. Oni však predsa spravili to, čo chceli spraviť, takže to je o dôvod viac, aby sa učeníci Dafa činili ešte lepšie a kultivovali sa dobre počas zachraňovania všetkých bytostí. Keď sa stretnete s trápeniami počas vašej kultivácie, musíte sa kultivovať a pozerať sa na seba – to neznamená uznať trápenia usporiadané starými silami a pokúšať sa dobre činiť v trápeniach, ktoré usporiadali, tak to nie je. Negujeme dokonca aj samotné objavenie sa starých síl a všetko, čo usporiadali; neuznávame dokonca ani ich existenciu. Od základu negujeme všetky ich veci a všetko to, a iba to, čo robíte počas ich negovania a zbavovania sa ich, je mocnou cnosťou. Nie je to tak, že sa kultivujete uprostred ťažkostí, ktoré vytvorili. Namiesto toho máte kráčať dobre po svojej vlastnej ceste, neuznávajúc ich, neuznávajúc ani odstraňovanie prejavov ich ťažkostí. Takže ak sa na to pozrieme z tohto uhla, to, čo musíme spraviť, je úplne negovať staré sily. Učeníci Dafa a ja neuznávame ani prejavy ich posledných zúfalých snáh.“ (Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 23. 5. 2004)

Keďže som predtým prijal „pomoc“ osy na cvičebnom mieste a bol som jej za ňu dokonca vďačný, prišla mi „pomôcť“ aj počas Hong Fa, keď som mal vo svojom poli nejaké nesprávne elementy, zrejme už spomínanú pripútanosť k zisku. Lenže nedbala na účinok, ktorý to bude mať na záchranu bytostí.

Myslím, že toto ukazuje, ako sa môžeme nevedome „zapojiť“ do usporiadaní starých síl, keď sme im „vďační“ za pomoc pri kultivácii. Lenže táto „pomoc“ môže potom zasahovať do záchrany vnímajúcich bytostí.

Riešenie, ktoré mi prirodzene prišlo, teda ísť rozdávať letáčiky, bolo zrejme zároveň aj riešením situácie na kultivačnej úrovni, teda sústrediť sa na záchranu bytostí a nezaoberať sa už ďalej osou.

Pozdieľal by som ešte jednu skúsenosť z letnej šnúry akcií, konkrétne z Popradu. Počas toho, ako sme cvičili, prišiel k petičnému stolíku muž, ktorý po podpise petície vytiahol z vrecka dvadsať centov a podával ich praktizujúcemu pri petícii na vyjadrenie podpory so slovami: „To je všetko, čo mám. Som bezdomovec.“ Praktizujúci zdvorilo odmietol dar a naznačil mužovi, či by si nechcel cvičenia vyskúšať, a on s nami naozaj po nejakú dobu cvičil tretie cvičenie.

Zrejme nebola náhoda, že som si vypočul tento rozhovor, potom ako som uvažoval o svojej pripútanosti k zisku. Tento muž chcel dať praktizujúcim všetko, čo mal. Mne bolo ľúto dať viac o jedno euro za parkovné, čo by ma sotva nejako ovplyvnilo. Pochopil som viac, že kultivácia je vážna a že úroveň praktizujúceho sa ukazuje v každom jeho čine. Ako povedal náš Majster:

„Môžem vám povedať, že peniaze sú najväčšou prekážkou pre kultivujúceho. Čo som práve povedal, bolo o mníchoch. Avšak kultivácia Dafa neprikladá dôležitosť materiálnym veciam, ale mysli. Keďže praktizujete kultiváciu, pričom pracujete v bežnej spoločnosti, nezáleží na tom, koľko peňazí máte, ale záleží na tom, či vaše pripútanosti k peniazom a majetku boli odstránené.“ (Vyučovanie Fa v New Yorku, 29. 3. 1997)

Po návrate z petičnej akcie sme spolu s manželkou a ďalšími praktizujúcimi pripravili správu o akcii a zaslali čínskemu Ming-chuej. V správe sme tiež uviedli, že v Poprade nám jeden pán, bezdomovec, chcel dať všetky svoje peniaze.

S prekvapením som zistil, že vydavatelia čínskeho Ming-chuej zmazali zo správy informáciu o tom, že ten muž bol bezdomovec. Uvažovali sme o tom spolu s manželkou a naše pochopenie bolo, že to bolo veľmi súcitné, keďže z pohľadu záchrany bytostí by sme nemali robiť rozdiel medzi tým, či je niekto bohatý alebo chudobný. A keď sa niekto rozhodne dať všetko, čo má, dôležitá je tá myšlienka sama, a menej už spoločenská pozícia toho človeka. Ako povedal náš Majster:

„Viete, že keď šírim Zákon, nevenujem pozornosť tomu, do ktorej skupiny v spoločnosti daný človek patrí, ani jeho spoločenskému postaveniu a nerozlišujem medzi bohatými a chudobnými, medzi rôznymi profesiami, alebo postavením človeka v práci. Ja sa nepozerám na nič okrem ľudského srdca.“ (Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante, 29. 11. 2003)

Vyššie uvedené sú skúsenosti, ktoré som zažil pri pomáhaní Majstrovi v záchrane vnímajúcich bytostí.

Čo som uviedol je len moje osobné porozumenie, ak ste si všimli nejaké nedostatky, upozornite ma na ne, prosím.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.