Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Napravování sebe sama a bytí součástí skupiny

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zdravím Mistra a praktikující!

Jsem praktikující Falun Dafa z Německa. Cítím se poctěna, že jsem se během evropského turné Shen Yun 2022 zúčastnila jako obchodní zástupce stánku s dárkovými předměty Shen Yun. Viděla jsem pocity očekávání a vděčného uznání od publika vůči Shen Yun a skutečně jsem pocítila Mistrův soucit. V kultivaci jsem udělala jen malý průlom, ale Mistr mi toho tolik dal! Ráda bych využila této příležitosti, abych se podělila o své zážitky.

Shen Yun žehná všem vnímajícím bytostem, Dafa očišťuje lidská srdce

Při turné Shen Yun jsme často od diváků slyšeli: „Čekali jsme dva roky a konečně se můžeme jít podívat na Shen Yun!“ Mnoho diváků si zakoupilo vstupenky na představení Shen Yun před dvěma lety, ale představení byla zrušena kvůli epidemii viru komunistické strany Číny a nastala dvouletá pauza. Vědomé stránky životů, které tuto epidemii přežily, se na Shen Yun velmi těšily.

Když si jedna stará babička přišla do divadla pro vstupenku, držela v ruce letáček Shen Yun, který dostala před osmi lety. Trvalo jí osm let, než našetřila dostatek peněz, aby si mohla koupit vstupenku. Nezáleží na tom, jestli čekali osm let nebo dva roky, během čekání se mohlo stát cokoli, ale nyní mohli konečně vejít do divadla, jak si dlouho přáli.

Diváci byli nejen hluboce dojati velkolepým představením, ale když nadšeně vycházeli ze sálu, vyprávěli si o nádherných okamžicích představení se společníky a vybírali dárky pro sebe, příbuzné a přátele u stánku s dárky Shen Yun.

Kromě hedvábných šátků, šperků, obrazových alb, audiovizuálních produktů a dalších výrobků byla ve stánku Shen Yun spuštěna také nová služba předplatného pro webové stránky Shen Yun Creations, díky níž mají nadšení diváci možnost dozvědět se více o Shen Yun a tradiční čínské kultuře. Jedná se o cenný zdroj informací a na webových stránkách je možné zhlédnout i mnoho dřívějších představení Shen Yun. V letošním roce byl divákům v obchodě přiblížen Zhuan Falun. Ctěný Mistr je milosrdný, vede ty, kterým je souzeno získat Zhuan Falun v místě konání Shen Yun a naplňuje příležitost, na kterou čekají už tisíce let!

Před začátkem každého představení, během přestávky a po skončení představení chodili diváci do oddělení knih Dafa u stánku s dárky, aby si promluvili s personálem a doufali, že se o Falun Dafa dozvědí více. Mnoho lidí si na místě zakoupilo knihy a ptalo se, kde se mohou naučit cvičení. Vzpomínám si na rodinu, která si kvůli představení udělala speciální cestu ze Švýcarska do Německa. Shen Yun se jim velmi líbil. Otec požádal asi devítiletého syna, aby mu vybral dárek. Chlapec se rozhlédl po stánku a vybral Zhuan Falun. Otec se synem ho hned ukázali matce a celá rodina tak odešla s bohatou úrodou.

Někteří diváci chtěli vědět, jaká slova byla napsána na transparentu, který tanečníci drželi při posledním tanci, a dokonce si chtěli transparent s nápisem Pravdivost, Soucit a Snášenlivost odnést domů a pověsit si ho na zeď. Jeden z diváků dokonce nadšeně vzal za ruce kolegyni ze stánku a zvolal: „Konečně vím, proč Komunistická strana Číny pronásleduje Falun Dafa! Věřím, že se komunistická strana zhroutí.“

Mistr řekl:

„Uvedomujete si, že keď tí, čo pozerali gala, opustia divadlo, všetky zlé myšlienky, čo mali, sa rozpustili? Všetky ich zlé myšlienky sú preč. Preto sa to ľuďom zdalo také mocné.“ (Vyučovanie Fa v Los Angeles, 25. 2. 2006)

„Kultivácia? My sme nerobili žiadne usporiadania pre kultiváciu. Aká kultivácia? My sme ho len zamýšľali očistiť, očistiť ho celou cestou nahor, krok po kroku. Je to iba očisťovanie!“ (Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu, na Fa konferencii Západného USA, Los Angeles, 15. 2. 2003)

Někteří diváci řekli, že je Shen Yun zavedl do nebeského světa, a někteří cítili, že je už netrápí nemoci, zapomněli na životní starosti a cítili se očištěni. Vnímám tak, že každým okamžikem, kdy se účastním prodeje dárků Shen Yun, mě Dafa „krok za krokem očišťuje“.

Napravovat se a nedovolit negativním faktorům, aby využily skulin

Vždy si vzpomenu na Mistrovo učení, kde mluví o tom, že „podoba věcí se rodí z mysli“:

„Nepovažujte žádnou z těch věcí za něco velkého, protože při něčem tak důležitém, jako je zachraňování vnímajících bytostí, byste měli prostě jen dělat to, co máte dělat, a dělat to vyrovnaným způsobem. Když se setkáte s věcmi, které nevypadají až tak dobře nebo nejsou takové, jak jste doufali, neberte si to k srdci, a prostě jen vznešeně a sebevědomě dělejte to, co máte dělat. Když nedopustíte, aby vás zasahování zla ovlivnilo, nebudou z vás vyvstávat zlé faktory, zlo se stane malým, vy se stanete vysokými a obrovskými, a vaše spravedlivé myšlenky budou dostatečné. Tak to opravdu je.“ (Učení Fa na poradě The Epoch Times, 17. 10. 2009)

Mám pocit, že jsem při očišťování negativních myšlenek získala mnoho pozitivních zkušeností. Při práci se vždy vyskytnou nedokonalosti nebo mimořádné události. Jakmile se vyskytnou, nechtěně povedou k negativním myšlenkám. Když se je nepodaří zvládnout, negativní myšlenky se ještě znásobí, což ovlivní i ostatní lidi zapojené do projektu a projekt samotný. Když si je však dokážu okamžitě uvědomit a rozlišit, že nejsou mým pravým já, mohu je potlačit, vyčistit a věci se změní k lepšímu.

V důsledku epidemie byl zasažen globální dodavatelský řetězec. Některé zboží, které jsme si objednali z centrály, dorazilo až po zahájení turné. Mohlo být předáno a spočítáno až v divadle před představením. K dispozici byla nová kolekce šperků, které jsou velmi krásné a elegantní. Dlouho jsme se těšili, až je dostaneme, ale když konečně dorazily, zjistili jsme, že ačkoli každý náramek byl v samostatném sáčku, téměř každý byl zamotaný. Všechny náramky jsme museli během krátké doby před vstupem diváků do divadla vyndat, rozvázat a jeden po druhém vrátit zpět do obalových sáčků, což nám přidělalo práci. Hlavou mi proběhlo několik myšlenek, například: „Jak se to stalo? Způsobily to nárazy při přepravě? Způsobili to praktikující, kteří zboží vyzvedávali a nedbale je ukládali? Mohl to být samotný design balení náramku, který není dostatečně důsledný?“ Ale čas tlačil a museli jsme to udělat co nejdříve, než diváci vstoupí do divadla. Uvědomila jsem si, že tyto myšlenky současné situaci nepomáhají a další přemýšlení o nich by nejen zvětšilo mé stížnosti, ale také by zdržovalo práci na vyřízení. Není mým úkolem stěžovat si na cizí opomenutí. Co bych měla vymyslet a udělat pro rozřešení nedokonalostí v pracovním procesu? A tak jsem okamžitě zavrhla negativní myšlenky a začala třídit náramky. Během tohoto procesu jsem přemýšlela o náročných postupech výroby těchto výrobků od návrhu až po zhotovení v továrnách a následné převezení nákladními auty. Ne všechna putovní města byla schopna toto zboží přijmout. Proto v mém srdci vyvstala vděčnost.

Mám špatný zvyk vybírat si snadné věci a nemám ráda věci obtížné. Když se setkám s problémy, vždycky vidím nejprve potíže, a tak si stěžuji, že mi druzí dělají problémy, ale zapomínám na tvrdou práci druhých a na neúspěchy, kterými si prošli, a neumím být vděčná.

Vysvětlovala jsem divákům, že název této šperkařské řady znamená „božský lotos“, takový, který se vynořuje z bahna, aniž by byl potřísněn, a symbolizuje lidi, kteří si i v neklidných dobách zachovali ušlechtilý charakter. Neměla bych být jako učednice Dafa spíše taková? Nemůžete si stěžovat jen proto, že jste v neuspokojivé situaci, a nemůžete dovolit, aby vaše sobectví poskvrnilo čisté pole, kde Shen Yun zachraňuje lidi. Tato sada šperků byla nesmírně populární od chvíle, kdy se objevila, až do konce sezóny.

Po prvních dvou dnech jsme zjistili, že bychom mohli provést určité úpravy stolu ve stánku, aby byla kniha Zhuan Falun lépe vystavena. Během tohoto procesu někteří praktikující vznesli dotazy ohledně detailů úpravy, ale nedostali žádnou odpověď. Všimla jsem si, že se má kolegyně zdála být trochu rozrušená a na chvíli stánek opustila.

Když se diváci chystali vstoupit, tato praktikující se vrátila, ale její výraz byl stále trochu zachmuřený. Pomyslela jsem si: „Proč nemůže dočasně potlačit své emoce v zájmu celé skupiny?“ Jak se blížil čas vstupu publika, cítila jsem, že je čím dál nervóznější, a začaly se vynořovat některé negativní myšlenky, které jsem k ní měla v minulosti. Kdybych mluvila v té chvíli s ostatními praktikujícími, slova, která bych řekla, by nebyla čistá. Nemohu se takto oddávat svým negativním emocím. Musím se okamžitě napravit. Když dojde k náhlé změně plánu, nedostatek komunikace a skutečných ohledů na ostatní povede k nedorozuměním mezi námi.

Když jsem cítila, že se mi konečně vrátila mysl do správných kolejí, zašla jsem za ní a promluvila si s ní. Zjistila jsem, že důvodem, proč byla rozrušená, bylo to, že si byla vědoma své tvrdohlavosti a bojovala s tím, jak se jí zbavit. Jsem vděčná, že rychle upravila své smýšlení a s radostí přivítala diváky. Předtím se produkt, který měla na starosti, dobře prodával a ona ve svém pozdějším sdílení také mluvila o tom, že tato zkušenost na ni měla velmi pozitivní vliv.

Díky této zkušenosti jsem si také připomněla, že nemám jen tak odsuzovat ostatní praktikující a dělat z toho závěry. Nebyla bych schopna odhalit své nedostatky, kdybych se soustředila pouze na nedostatky ostatních.

Kdo má lepší nápad?

Během přestávky se jedna praktikující podělila o zajímavou zkušenost. V běžný pracovní den po inventuře zjistila, že dárkový předmět není na skladě, a tak se šla podívat do stánku dole, jestli ještě nějaký nezbyl. Když zboží šťastně vynesla nahoru a chystala se ho vystavit, zjistila, že se uspořádání stánku změnilo. Pomyslela si: „Jak mi někdo mohl změnit uspořádání, aniž by se mě zeptal?“ Předala tuto záležitost hlavnímu koordinátorovi: „Prosím, řekněte všem v týmu, aby takové věci přestali dělat.“ Později se to stalo ještě několikrát a ona zpozorněla.

Uvědomila si, že je to namířeno na její připoutání. Myslela si, že to, jak věci uspořádala, je dobré, a to, že to někdo změnil, jí připadalo neuctivé. Poté, co si to uvědomila, měla pocit, jako kdyby bohové na nebesích měli v úmyslu vést lidi, aby změnili její uspořádání, aby vyzkoušeli, zda se skutečně dokáže zbavit svých připoutání. Když o tom takto přemýšlela, už se tolik nezlobila. Stačilo se jen trochu podívat dovnitř a opustit své tvrdohlavé já. Po jejím upřímném sdílení se inspirovali i ostatní praktikující v týmu, když připustili, že mají podobné smýšlení a také se naučili respektovat druhé a být méně tvrdohlaví.

Další praktikující, která byla zodpovědná za prodej knihy Zhuan Falun, viděla, že její uspořádání knih bylo několikrát změněno. Nejdříve si pomyslela, že ostatní jsou možná zkušenější a mají pro změnu uspořádání důvody. Uvědomila si, že změnou uspořádání nemusí trávit mnoho času, pokud jsou knihy umístěny správně. Když přijdou diváci, je důležitější jim knihy Dafa vhodně představit. Později k takovým náhodným změnám docházelo čím dál méně, protože všichni také zjistili, že účinek je lepší, když udrží stabilní mysl a dělají to poctivě.

Letos se konala představení se značným časovým odstupem a někteří praktikující se tak nemohli zúčastnit všech a mohli se připojit až později. V několika prvních představeních jsem dohlížela na šperkařskou část, rozhodovala o postupu a aranžovala exponáty. Když mi došla inspirace, ostatní mi velkoryse poradili. Před začátkem práce jsme spolu vždy komunikovali.

Představa jedné praktikující byla jiná než moje. Na několika prvních představeních jsem před vystavením zboží na stánku provedla inventuru. Ona však navrhovala, abychom zboží nejprve vystavili. Na konci prodeje bych exponáty zabalila podle kategorií výrobků, což je vhodné pro inventuru na další den, ale ona navrhovala, aby se exponáty na další den poskládaly do jedné krabice. Její postup je pro ni pohodlnější a je důležité, aby mohla pracovat rychle a v klidu. Nemusíte se obtěžovat diskusemi o tom, čí nápad je lepší, prostě se do toho rovnou pustíte, což je efektivnější. Vzdát se sebe není ztráta, ale zisk.

Po napsání tohoto sdílení jsem se chvíli styděla. Zjistila jsem, že po představeních Shen Yun nedokážu doma a v práci při řešení banálních záležitostí nechat všechno klidně plavat. Proto vzpomínám na šťastné období, kdy jsem byla v prodejním týmu Shen Yun, který byl plný pozitivní energie a kdy jsem poslední dva či tři měsíce pracovala pod vedením Dafa. Během tohoto období jsem viděla, jak Shen Yun svým výkonem zachraňuje tisíce vnímajících bytostí, a dostala jsem kultivační příležitosti, které Mistr uspořádal. Stěžování si, obavy a arogance jsou s tímto posvátným polem zcela neslučitelné. Někdy si myslím, že kultivace je jako běh na sto metrů s překážkami. Když jen sprintujeme a obcházíme překážky, běh je neplatný. Pouze když se zbavíme připoutání, Mistr nám umožní vyrůst a překonat tyto obtíže.

V letošním představení nesl název sólové skladby erhu „Mysl učedníka Dafa“. Nevím, jak to vnímají běžní diváci, ale já to vnímám tak, že Mistr svěřil učedníkům Dafa úkol: kultivujte se, abyste měli myšlení hodné titulu „učedník Dafa“.

Na závěr bych ráda citovala Mistra:

„Uvědomujete si, že pokud jste praktikující, použiji všechny problémy nebo nepříjemnosti, se kterými se střetnete v jakémkoliv prostředí a za jakýchkoliv okolností – dokonce i když zahrnují práci pro Dafa nebo bez ohledu na to, za jak dobré nebo svaté je považujete – abych odstranil vaše připoutání a vynesl na světlo vaši démonickou povahu, aby mohla být odstraněna? Vždyť vaše zlepšení je nejdůležitější.“ (Podstata dalšího pokroku, Další porozumění, 9. 9. 1996)

Když se budeme schopni zlepšovat tímto způsobem, to, co budeme dělat s čistým srdcem, bude to nejlepší a nejposvátnější.

Vzhledem k mé omezené úrovni, pokud v mém postoji něco chybí, prosím, opravte mé chyby.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.