Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Odložení vazby mezi mužem a ženou (2. část)

  Jeden praktikující ve své zkušenosti napsal, že chce ostatní praktikující upozornit na to, že někteří z nás sice nemají připoutanost k žádostivosti, ale nemohou odložit ten cit. Ví, že mnohé záležitosti běžných lidí jsou nevhodné pro kultivující, ale nemohou je odložit. Nakonec zase udělají tu samou závažnou chybu. V očích bohů to ale tak nejde.
 • Ak by táto chvíľa bola vašou poslednou

  Pred troma dňami sa mi stala vážna autonehoda. Predná časť môjho auta bola narazená takou silou, až bola odhodená. Vozidlo, ktoré narazilo do môjho auta malo na zadnej časti na strane vodiča veľkú priehlbinu od nárazu. Otočilo sa o 360 stupňov a obe autá boli úplne doriadené. Moje airbagy hlasno buchli a ja som vykríkla. Moje auto zastalo a predné svetlá svietili. Okoloidúce vozidlá zastavovali a ľudia sa prišli pozrieť čo sa deje. Sedela som pred volantom so spusteným airbagom a mala som pocit, akoby moja duša už opustila moje telo. Moja prvá myšlienka bola, že život je veľmi krehký.
 • Má kultivace v Nebeském orchestru

  Když jsem byl v USA, viděl jsem na několika slavnostech vystoupení Nebeského orchestru. Tolik jsem už toho o něm četl a Mistr také hovořil o jeho silném vlivu, jaký má při hraní. Pozoroval jsem, s jakou motivací a s jakým srdcem se praktikující učí hrát na nástroje i jak na nich cvičí. Obrazy, jak se praktikující scházeli, studovali noty na hraní, předzpěvovali takt i úsměvy, když nebyl tón vyluzovaný z nástroje čistý, se stále objevovaly v mých vzpomínkách. A tak ve mně zanechaly velmi silný dojem.
 • Mé porozumění slova „druh/společník“

  (Clearwisdom.net) Existuje jedno staré přísloví: „Člověk má užitek, když je ponížen společníky, a ztrácí, když má převahu.“ Ačkoliv „společník“ má mnoho hlubokých významů, rád bych se podělil o své pochopení, které mám v tomto ohledu. Jako spolu-praktikující bychom měli být navzájem pokorní, což nám přinese užitek. Jestliže to opravdově pochopíme, budeme to schopni dělat z celého srdce, nikoli pouze na povrchu.
 • Chceme-li být opravdoví praktikující, musíme být usilovní - Má úvaha pro přečtení Učitelových nových článků

  (Clearwisdom.net) Falun Dafa jsem začal praktikovat na konci října v roce 1998. Přečetl jsem knihu Zhuan Falun od začátku do konce hned napoprvé. Když jsem viděl, že je to spravedlivá cesta, začal jsem Dafa praktikovat. Během posledních sedmi let jsem se nikdy nevzdal praktikování. Má rodina a příbuzní byli svědky mé proměny poté, co jsem se stal kultivujícím Dafa. Proto všichni vědí, že Dafa je dobrý. Jsem za ně velmi rád, protože si pro sebe zvolili jasnou budoucnost. Nikdy jsem nepřestal věřit v Dafa, ale někdy jsem trochu polevil a ne vždy jsem byl usilovný.
 • Z deníku kultivující: Zrcadlo

  [PureInsight.org] Dnes je sobota. Odpoledne má můj syn koncert ve hře na housle. Když jsem připravovala oběd, aby byl včas hotov, můj syn si cvičil melodii na představení. Oblečení jsem již měla zapakované, což jsme se snažili už dva dny předtím, aby vše bylo na představení připraveno. Když byl ale už čas jít, měl pocit, že kravata je příliš dlouhá, a tvrdil, že nemůže najít pásek. To je ale nepořádek! Rozčílil mě, protože jsem měla za to, že všechny věci měly být připraveny den předtím, než je začít řešit teď.
 • Sdílení povrchního pochopení se spolu-praktikujícími, kteří nevědí, jak se dívat dovnitř

  Ve skutečnosti nemám hluboké pochopení toho, jak se dívat dovnitř. Kdykoli jsem se setkal s konflikty a nemohl jsem projít určitými trápeními, zneklidnilo mě to. Díval jsem se dovnitř, ale nedokázal jsem najít to základní připoutání. Říkával jsem si: „Zapomeň na to. Budu se snažit to udělat dobře následováním učení Falun Gongu.“ Takto jsem se opravdově svého připoutání nevzdal. Když jsem řekl spolu-praktikujícím, že nevím, jak se dívat dovnitř, někteří z nich rovněž zmínili, že mají stejný problém. Protože je náprava Zákona ve své poslední fázi, Učitel doufá, že všem praktikujícím poskytuje tu nejlepší příležitost, kterou mají, naplnit své úlohy.
 • Praktikující Falun Dafa vzpomínají na první Mistrovo vyučování Zákona v Kuej-jangu

  Šíření Falun Dafa se nedělo skrz televizi nebo podobná masmédia, ale ústním předáváním. Lidem, kteří praktikovali Falun Dafa, se dařilo velmi dobře a tak sdělovali své zkušenosti o praktikování s ostatními. Mnoho lidí, kteří se zajímali o čchi-kung, přišlo na první přednášku Zákona; mnoho lidí s osudovým předurčením se na tuto přednášku v Kuej-jangu zapsalo.
 • Hľadanie pripútaností vo vnútri, keď stratíme pokoj

  (Clearwisdom.net) Mala som dlhotrvajúci problém. Jedna praktizujúca sa ma opakovane pýtala: „Dokážeš vstúpiť do pokoja, keď praktizuješ meditáciu v sede?“ Táto otázka vznikla, pretože som bola často vyrušovaná myšlienkami, keď som praktizovala meditáciu v sede, alebo keď som vysielala spravodlivé myšlienky. Bojovala som, aby som tie myšlienky odohnala, ale problém pretrvával. Tá istá praktizujúca tú otázku vzniesla neskôr. Pomocou učenia sa Fa naspamäť som si postupne uvedomila, že nebyť schopná vstúpiť do pokoja pri praktizovaní meditácie v sede nie je jednoduchým problémom.
 • Když studujeme Zákon, měli bychom věnovat pozornost tomu, jak sedíme

  (Clearwisdom.net) Shledávám, že během studia Zákona mnozí praktikující sedí tak, že to není dostatečně slavnostní. Namísto, aby seděli vzpřímeně či v lotosovém sedu, mnozí se podpírají, naklánějí se do strany, či dokonce takřka leží. I běžná společenská norma, i když záleží na situaci, považuje takovou pozici za nevhodnou, když studujeme Zákon, platí to dvojnásob.
 • Předurčení

  Dnes náhle jsem měl vnuknutí. Zdali ta uspořádání, která jsou utvořena nebesy, vždy odpovídají tomu, co chceme? Zdali má člověk někoho rád, či nerad, zdali si přeje být s někým či ne, nebo zdali člověk má, či nemá rád určitou práci, to všechno pochází z lidských emocí a pocitů. Nemusejí být tak důležité. Klíčovou věcí je, že jestliže člověk dluží za něco druhým, měl by to splatit předtím, než vůbec přijde řeč na něčí emoce a pocity.
 • Odložení vazby mezi mužem a ženou (1. část)

  Pracuji jako úřednice. Než jsem obdržela Zákon, měla jsem už za sebou jedno nevydařené manželství. Můj muž a já jsme si byli cizí. Poté co jsem začala praktikovat, velmi se mi to zalíbilo, avšak za několik dní jsem opět zapomněla kultivovat svůj charakter a chovala jsem se tak jako dřív. Studování Zákona bylo pro mě jako čtení nějakého románu a cvičení jsem už také nedělala pravidelně. Ve skutečnosti mé praktikování nebylo žádnou kultivací. Vztah mezi mým mužem a mnou se také v žádném případě nezlepšoval.
 • Není čas na lítost

  [PureInsight.org] Je to posvátná a obtížná cesta: hrbolatá, zrádná, trnitá. Všude jsou na ní démoni a zlí duchové, stejně tak nástrahy plné emocí a tužeb, ale já jsem slíbil, že budu následovat Mistra, takže mi nevadí trápení a těžkosti. Žádný kultivující si netroufne říct: „Nikdy jsem si nezašel, nešel oklikou.“ Žádný kultivující si netroufne říct: „Neudělal jsem nikdy chybu.“ Člověk se nemusí strachovat z toho, když se vydá objížďkou či udělá chybu, ale měl by mít obavu z toho, že selže, když se bude chtít dostat zpět a setrvá v depresích.
 • Z deníku kultivující: Můj syn dospívá

  Ráno jsem před našimi vchodovými dveřmi uviděla docela dost odpadků. Letmo jsem si postěžovala: „Jestliže se o to nepostarám, nikdo to neudělá.“ Můj dvanáctiletý syn Fej-fej tiše poznamenal: „To naznačuje, že naše domácí prostředí je velmi dobré pro naši kultivaci. Poskytuje ti příležitosti, aby ses kultivovala.“ Najednou jsem cítila, že jeho slova pocházejí ze Zákona a řekla jsem: „Máš pravdu! Ale kde je tvá příležitost?“ Povzdechnul si: „Moje je ve škole a tam dostávám příležitost každý den, abych si zlepšil svůj xinxing.“
 • Vzpomínky na Mistrovo vyučování Zákona ve Francii v roce 1995

  Měla jsem velké štěstí, že jsem se mohla zúčastnit Mistrových přednášek. Měla jsem tu výhodu, že mí rodiče již kultivovali. Moje maminka mi volala z Číny a informovala mě o plánovaných přednáškách. Poté, co jsem dorazila přímo na místo, porovnávala jsem jména mistrů čchi-kungu se jménem, které mi sdělila a vydala jsem se zjišťovat bližší informace.