Jedinou myšlenkou zachránit životy

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Clearwisdom.net) Před dvěma lety, než jsem našla práci v jedné soukromé firmě s dvěma sty zaměstnanci, jsem byla nezaměstnaná. V té době jsem měla desetiměsíční miminko a jedinou myšlenku: „Bylo by skvělé, kdybych měla pracoviště přímo před domem, abych mohla chodit do práce!" Dokonce jsem si představovala, kde společnost je. Učitel naplánoval všechno; společnost nakonec postavili přesně v místě, které jsem si představovala. Svou cestu nápravy Zákona jsem započala tam.

Když jsem začala pracovat, byla jsem hodně zaneprázdněná. Říkala jsem si pro sebe, že se musím chovat, tak jak by se praktikující Falun Dafa chovat měl. Pracovala jsem hodně, nevyhledávala osobní zisk a s ostatními jsme jednala laskavě. Měla jsem takřka dvacet nadřízených, kteří mi důvěřovali. Náplní mé práce bylo kontrolovat suroviny. Každoročně jsem odbavila materiál za více než 10 milionů juanů. Nicméně jsem neměla v úmyslu mít z toho nezákonně zisk. Všichni měli o mém charakteru a dovednostech vysoké mínění. Na všechny firemní nástěnky jsem napsala „Falun Dafa je dobrý“, podobně ostatní zaměstnanci, kteří věděli pravdu o Falun Dafa, udělali to samé.

Od prvního dne v práci jsem uvažovala, že mou zodpovědností je záchrana vnímajících bytostí a pomoc Učiteli s nápravou Zákona. Krátce po mém nástupu všichni věděli, že jsem praktikující. Kdykoli jsem objasňovala pravdu o Dafa, vždycky jsem chovala jedinou myšlenku: „Musí tohoto člověka spasit.“ Běžně jsem během krátkého rozhovoru dokázala přesvědčit člověka, aby vystoupil z Komunistické strany Číny. Během objasňování pravdy, a když jsem pomáhala lidem vystoupit ze strany, jsem se nesetkala se strachem či zasahováním. Většina lidí, kteří mě znali, se rovněž dozvěděla o kráse Dafa.

V soukromých společnostech se zaměstnanci často střídají. Vnímám, že ti, kteří znají pravdu, odcházejí a ti, kteří ji neznají, do firmy nastupují, aby byli zachráněni. Řada mých kolegů se dozvěděla pravdu o Dafa a téměř všichni vystoupili z KS Číny. Nepamatuji si, s kolika lidmi jsem během těch dvou let pracovala. Z vnějšího pohledu mě a mou práci lidé respektují a důvěřují mi. Ve skutečnosti je to ale nezměrný soucit Dafa, který je zachraňuje.

Již před dlouhou dobou Učitel poskytl každému praktikujícímu podobnou sílu. Mí spolu-praktikující, udržujme si čisté, soucitné myšlenky. S každou bytostí, kterou zachráníme, se bude Učitel o jednu bytost méně strachovat.

Prosím o laskavé upozornění chyb či nepatřičností v mém porozumění.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2007/8/27/161623.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/6/89282p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.