Čeho se vlastně zlo obává?

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího v Číně

(Clearwisdom.net) Většina kultivujících má správné porozumění karmy nemoci a příznaků nemoci. Když naše těla jeví známky různých „nemocí“, pokud se považujeme za kultivující, ten stav brzy zmizí. Rovněž nemáme obavu z nemoci, protože strachování se a starosti kvůli nemoci není správný stav mysli praktikujícího. Když se ale nebojíme nemoci, znamená to, že bychom neměli dodržovat řádnou hygienu? Můžeme se svévolně přestat starat o své tělo? Odpověď zní „nikoli“. Pak během pronásledování zlem bychom se neměli perzekuce obávat. Ale nemít strach z pronásledování neznamená, že nemáme myslet na bezpečnost. Nese to v sobě stejné důvody. Pak čeho se vlastně zlo obává?

Mnoho praktikujících ve svých článcích hovoří o tom, že policie má strach z toho, že by se zodpovídala ze smrti praktikujících, zvláště když máme silné spravedlivé myšlenky a odoláme jejich špatnému zacházení. Když se mě dotknout spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy praktikujících, znepokojují mě také ti praktikující, kteří fyzicky nezažili pronásledování či kteří jím i prošli, ale nemají jasné pochopení. Znepokojují mě ti praktikující, kteří si vytvořili představy: „Policie se bojí převzít zodpovědnost, úřady mají strach z toho, že budeme riskovat své životy a protestovat.“ Osobně se domnívám, že takové představy jsou velmi nebezpečné. Mohou nás totiž vést k nesprávnému pochopení spravedlivých myšlenek a činů. Namísto abychom se dívali do sebe, mohou nás vést přesně naopak.

Vycházím ze své osobní zkušenosti a pochopení – zlo starých sil, Komunistická strana Číny a ti temní přisluhovači, kteří jsou ovládání starými silami, nejsou tím rozhodujícím faktorem, nemají sebe-kázeň. Nemůžeme skládat své naděje v uzavření tolika případů pronásledování, jen kvůli jejich smyslu pro zodpovědnost či sebe-kázni, kvůli jejich strachu, dokonce i když některým z nich stále zbývá část lidské stránky.

Z toho, že více čteme Učitelův Zákon, a z bezpočtu ponaučení, bychom měli dojít k porozumění, že to, čeho se zlo obává nejvíce, je skutečnost, že když máme Učitele a Zákon ve svém srdci, nemáme strach z života a smrti. (Když máme silné spravedlivé myšlenky, jsme v tom stavu.) Mají největší strach, když nemáte připoutání a žádné mezery. I když vás chtějí pronásledovat, chybí jim odvaha a nemají tu schopnost, protože v té chvíli jsme ohromní jako bohové – máme silné spravedlivé pole. Kromě toho máme ochranu Učitele, který nás opatruje nejvíce.

Tak tedy - spolu-praktikující – mějte prosím na paměti, že pouze my můžeme ukončit pronásledování. Existujeme vedle Učitele a Zákona a pouze naše pevné - jako diamant neotřesitelné - rozhodnutí, abychom se důstojně snažili jít vpřed, dokáže ukončit toto pronásledování. Nemůžeme se nikdy spoléhat na to, že strach zla to udělá za nás, či na ostatní, protože to je známkou toho, co se ukazuje v lidském světě a co je podle norem běžných lidí.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2007/8/7/160246.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/23/88830p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.