Splynout s Novoročním Spectacular jako jedno tělo

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího z Německa

Chtěl bych se podělit o své myšlenky ohledně důležitosti propagace a prodeje lístků na Novoroční Spectacular 2007, zvláště v New Yorku a Berlíně.

Před Spectacular jsem si mezi praktikujícími všiml dvou druhů reakcí:

První kategorie: Tito praktikující celým srdcem Spectacular podporovali a aktivně se zapojovali do prodeje lístků. Viděli to jako způsob, jak lidem ve světě ukázat krásu Dafa, aby jim nabídli spásu.

Druhá kategorie: Tito praktikující nedokázali opravdově pochopit významnost Spectacular a zasahovaly do nich zbytky starých sil do té míry, že byla zneužita a zveličena jejich připoutání. Někteří z nich nepodporovali ani Spectacular, ani ty praktikující, kteří prodávali lístky. Někteří praktikující soustředili svou pozornost jen na nedostatky druhých a dokonce nevědomky brzdili jiné praktikující, kteří se účastnili. Někteří dokonce řekli věci, aby utlumili nadšení zapojených praktikujících.

Který druh jsem byl já?

Býval jsem jako lidé z druhé kategorie, kteří měli sklon stěžovat si na druhé a vymlouvat se tak z toho, že sami toho moc nedělají.

Během sdílení zkušeností mezi praktikujícími v Německu měsíc před Spectacular se stalo něco, co se hluboce dotklo mého srdce. Když si jeden praktikující začal uvědomovat důležitost Spectacular, řekl, že náš postoj představuje míru naší podpory Spectacular. Zeptal se, jestli jsme se všichni účastnili propagace Spectacular a jestli si můžeme skutečně říct: „Ano, sjednotil jsem se se Spectacular jako jedno tělo.“ Jeho slova mnou ohromně otřásla, protože jsem si to říci nemohl.

Mnoho praktikujících diskutovalo o tom, jak bychom mohli podpořit Spectacular, zatímco já jsem věnoval pozornost jen tomu, co ostatní neudělali dost dobře. Nedokázal jsem si připustit, že jsem se do Spectacular vůbec nezapojil a nezvládl jsem se sjednotit se Spectacular jako jedno tělo. Také jsem nedokázal následovat Mistrovo učení „brát záležitosti ostatních za své záležitosti“.

Toto uvědomění mě probudilo a pomohlo někomu z druhé kategorie praktikujících, jako třeba mě – kdo se vždycky snažil bránit sám sebe, kdo si stěžoval na druhé, aby skryl své vlastní nedostatky – aby se stal odhodlaným věnovat veškeré své úsilí do propagace Spectacular, který je veden Mistrem. Také jsem se rozhodl, že překonám své připoutání ke strachu. Jinými slovy, toto uvědomění mi pomohlo stát se praktikujícím z první kategorie. Věnoval jsem Spectacular 100% toho, co jsem mohl udělat, a co nejvíc jsem se snažil přispět k tomu, aby měl Spectacular ohromný úspěch v zachraňování vnímajících bytostí.

Když jsem učinil toto rozhodnutí, všechny věci okolo mě se změnily. Mistr mi dal moudrost, ukázal mi, jak jsem mohl na podporu Spectacular použít schopnosti, které jsem získal během nápravy Fa. Přestože mi časové omezení zabránilo udělat pro ohromný úspěch Spectacular tolik jako ostatní praktikující, aby tak mohlo víc lidí vidět krásu Dafa a být zachráněno, o pár týdnů později jsem cítil, že jsem se stal bytostí ve Fa, částicí celého těla. Přestal jsem přemýšlet, jestli můžeme dosáhnout toho, čeho dosáhnout chceme; místo toho jsem jen přemýšlel, jak můžu pomoct, aby to mělo úspěch.

Už jsem nesoustředil svou pozornost na nedostatky druhých. Když jsem se stal praktikujícím z první kategorie, uvědomil jsem si svou roli přihlížejícího, když jsem byl ještě v druhé kategorii: Jen jsem pozoroval, kde se ostatní nečinili dobře, zatímco to, co jsem v druhých viděl, byl ve skutečnosti odraz toho, co jsem neudělal dobře já sám.

Teď vidím buddhy, tao a bohy, kteří neochvějně postupují ke společnému cíli. Pomáhají Mistrovi v nápravě Fa a v zachraňování vnímajících bytostí a co nejvíce se snaží, aby měl Spectacular ohromný celosvětový úspěch. Už nevidím nedostatky ostatních praktikujících; místo toho vidím jejich srdce bijící pro Dafa, srdce, která plní své přísahy za každou cenu.

To, co vidím, jsou úchvatné životy, oslnivě zářící, připravené nabídnout všechno, co mohou, aby pomohli lidem ve světě být svědky krásy Dafa, které za ruce vedou lidi k nádherné budoucnosti. Vidím spolupraktikující překračovat sobeckost, vzdávat se svých posledních připoutání a vracet se ke svým pravým povahám. To, že jsem se stal praktikujícím z první kategorie, způsobilo, že jsem se díval na věci z jiného úhlu. Můj přístup prošel obrovskou změnou. Všechno toto se stalo díky jednoduché otázce, kterou jiný praktikující položil. Ta otázka se dotkla mého srdce a umožnila mi zbavit se zasahování a vlivu starých sil. Protože tento spolupraktikující položil tu otázku s čistou, soucitnou myslí, bylo mé srdce tolik dojaté a já jsem byl schopen prolomit se vrstvami vrstev překážek, které ty staré síly uspořádaly.

Rád bych se z hloubi svého srdce laskavě zeptal těch praktikujících, kteří stále opravdově nepochopili Mistrovy komentáře o významu Čínského Novoročního Spectacular: „Sjednotil jsem se se Spectacular jako jedno tělo?“

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/15/158861.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/1/88209.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.