Učedníci Dafa a spravedlivé myšlenky (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího z USA

Spravedlivé myšlenky učedníka Dafa

Mistr se již několikrát zmínil o spravedlivých myšlenkách. To znamená, že učedníci Dafa by měli věci posuzovat bezpodmínečně se spravedlivými myšlenkami. Co jsou to ty spravedlivé myšlenky a jaké by měly být ty spravedlivé myšlenky učedníka Dafa?

Mistr řekl:

„Myšlienky, ktoré sa tu spomínajú, sa samozrejme vzťahujú na všetky spravodlivé myšlienky počas vašej kultivácie. Spravodlivé myšlienky sú vlastne aj spravodlivými pochopeniami.“ (Vyučování Fa na Fa konferenci ve východním USA, New York, 27. - 28. března 1999)

„Dnes som čítal jednu správu na stránkach Ming-chuej. Bola jedna učeníčka; jej noha utrpela pri bití roztrieštenú zlomeninu. Nohu potom zasadrovali bez toho, aby spojili kosť. Táto učeníčka vôbec nemyslela na to, že bude postihnutá a vôbec to nebrala vážne. Čítala každý deň Fa a mala veľmi silné spravodlivé myšlienky. Hneď ako mohla trochu sedieť, robila cvičenia. Lekári jej povedali, že jej zasadrovali nohu bez toho, aby jej spojili kosť, to spravila väzenská nemocnica. Nerobila si vôbec žiadne starosti a chcela robiť cvičenie v lotosovom sede. Aj keď bola bolesť na nevydržanie, vydržala to a neskôr bolesť zmizla a jej noha sa vyliečila. Teraz môže aj tancovať, skákať, nič sa nestalo, je na tom rovnako ako normálny človek. Kto z vás môže takto konať, potom sa staré sily vôbec neodvážia niečo mu spraviť. Kto to dokáže, ten môže prejsť aj cez tú skúšku. Čo znamenajú potom spravodlivé myšlienky? Toto sú práve tie spravodlivé myšlienky.“ (Vyučování Zákona v San Franciscu, 5. listopadu 2005, otázky a odpovědi)

Bytosti každé úrovně mají své spravedlivé myšlenky, které jsou považovány za spravedlivé podle měřítka oné úrovně. Například, spravedlivými myšlenkami běžných lidí v současnosti, kteří podporují Dafa a otáčejí se zády ke zlé Komunistické straně Číny, je jednat podle morálních zásad v tradičním smyslu. Pro učedníky Dafa je ale spravedlivá myšlenka něčím jiným. Když člověk nebere zlehka svůj život a svou smrt, nedá se říct, že mu chybí spravedlivá myšlenka. Ale když učedník Dafa považuje lidský život za příliš důležitý, nebere zlehka ztrátu a zisk, myšlenky nejsou spravedlivé pro jeho úroveň.

Dle mého pochopení se spravedlivá myšlenka učedníků Dafa rodí právě ze Zákona. Spravedlivé myšlenky smějí vycházet jen ze Zákona. Pokud vzniká z lidského vědění, názoru, jiných teorií nebo kultivačních škol, pohybuje se pod měřítkem učedníka Dafa. Proto ji nemůžeme označit jako spravedlivou myšlenku. Zatímco několik let studujeme Zákon, dostáváme se snadno do falešného stavu, totiž jenom Zákon „studovat“ místo se Zákonu přizpůsobit. Tím se může vynořit tento výsledek:

„V minulosti, ať lidé cvičili qigong v parcích či doma, dělali to s velkým úsilím a odhodláním a cvičili celkem dobře. Ale jak vykročili ze dveří, chovali se jinak, dali se svou vlastní cestou a soutěžili a bojovali kvůli slávě a zisku mezi obyčejnými lidmi.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

Přitom je studování Zákona jen studováním Zákona, život jen životem, práce jen prací. Člověk se nepoměřuje v každé záležitosti podle Zákona.

Za těchto okolností necháváme na sebe v běžném životě působit lidské názory a znalosti. V tom okamžiku je naše spravedlivá myšlenka velmi slabá. Nejsme si vědomi toho, že jsme učedníci Dafa.

Jestliže jsme při studování Zákona poznali určité principy Zákona, pocítíme radost a máme báječný pocit. Ale v běžném životě zanedbáváme realizaci našich poznatků ze Zákona v kultivaci. Jen pochopení na základě Zákona ještě zdaleka neznamená, že to můžeme realizovat a také to neznamená, že jsme skutečně dosáhli vyšší úrovně. Pokud není naše kultivace solidní, nesplynuli jsme se Zákonem. To na druhou stranu způsobuje, že naše spravedlivá myšlenka se nemůže stát silnou.

Rozdílné úrovně kultivace a rozdílné stavy určují, že spravedlivé myšlenky jsou u každého člověka jiné. Zákon má také různé požadavky na učedníky na různých úrovních. Proto neexistuje v kultivaci žádný vzor. Jestliže nejsou ostatní tak dobří jako ty, nemusíš se považovat za lepšího než jsou oni. Jestliže ostatní to dělají trochu lépe než ty, měl bys ten odstup vnímat a lépe se kultivovat. Ale v podstatě máme konat bezpodmínečně podle požadavků Mistra. To je stav učedníka Dafa.

V Zhuan Falun se říká, je-li věc dobrá nebo špatná, to závisí na jedné jediné myšlence. Učedníci Dafa, kteří posuzují věci svými spravedlivými myšlenkami, již určují výsledek. Zdroj lidského myšlení je velmi komplikovaný. Pokud posuzujeme věci se spravedlivými myšlenkami, odpovídají naše názory a myšlenky v jiných dimenzích Zákonu a sjednotí se faktory Zákona s dimenzí, ve které existuje naše tělo. Odtud vzniká v našem poli síla Zákona. Všechno nespravedlivé, všechna zasahování a jakékoliv sabotáže se rozpustí. Proto, jestliže je naše spravedlivá myšlenka silná, nemohou ji omezovat faktory starého vesmíru.

Spravedlivé myšlenky z vesmírného Zákona mohou řídit všechno. Někdy je nám zatěžko nějakou věc zvládnout, což většinou spočívá v nedostatku našich spravedlivých myšlenek. Všechny záležitosti ve společnosti se dají omezit principy Zákona této úrovně. Každá věc, každá zručnost mají své vlastní principy poučení, které jsou odvozeny z vesmírného Zákona. Zákon obsahuje všechny principy příslušné úrovně jakož i příslušného systému. Odtud nám Zákon a bohové dávají moudrost. Některá situace v životě se jeví jako neřešitelná, ale ona je řešitelná. Jestliže chceme vyřešit problémy z pohledu člověka, nemůže nám nikdo pomoci.

Pokud není myšlenka spravedlivá, i kdyby se zdála být správná nebo odpovídala našim krátkodobým zájmům, dokonce i když je ta myšlenka ze zdroje na velmi vysoké úrovni, pochází ze starého vesmíru nebo z našeho názoru. Takové myšlenky nemají žádný kořen a poskytují starým silám záminky pro rušivé zasahování.

Mistr řekl:

„Když jako učedník Dafa neodpovídáš požadavkům Mistra, pak to v žádném případě není snadná věc. Staré síly zosnovaly pro všechny učedníky Dafa celou řadu svých věcí, takže když učedník Dafa neodpovídá Mistrovým požadavkům, musí následovat uspořádání starých sil.“ (Být čistý, 8. května 2004)

„Viete, že čo sa týka iba samotnej záležitosti kultivácie, na nízkych úrovniach vesmíru je to veľmi komplexné, ale na vyšších úrovniach sa to stáva jednoduchým? Tam už nie je žiadna predstava kultivácie, ale iba koncept odstránenia karmy. Na ešte vyšších úrovniach sú všetky ťažkosti kvôli vydláždeniu cesty k výstupu do nebies. Na ešte vyšších úrovniach, odstránenie karmy, vydržanie ťažkostí, kultivácia a podobné pojmy už viac neexistujú, a je tam iba robenie voľby!“(Vyučování Fa na Fa konferenci na západě USA v době Lampiónové slavnosti, Los Angeles, 15. února 2003)

V naší kultivaci je každý náš krok volbou: Mám vstát brzy ráno, abych cvičil? Zřeknu se při této věci své připoutanosti nebo si udržím svůj stav? Pokud se správně rozhodneme, jdeme po své cestě spravedlivě. Pokud se nezřekneme lidských návyků, při každé úvaze se vydáváme cestou, po které není návratu zpět.

Čínská verze: http://www.minghui.ca/mh/articles/2007/7/9/158425.html
Německá verze: http://minghui.de/data/article/409/a40947p.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.