Dívat se do sebe a navzájem se harmonizovat

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Clearwisdom.net) Jako praktikující Faun Dafa jsme jedno tělo. Když vzájemně spolu spolupracujeme dobře, síla potvrzování Zákona, je obrovská. Jestliže se spolu-praktikujícím nevede dobře, měli bychom se zharmonizovat a doplnit, to co druzí udělali, abychom mohli zachránit více vnímajících bytostí.

Nedávno jsem volal jednomu policistovi, který je zapleten do pronásledování v Číně, abych mu objasnil fakta o Falun Gongu. Když nás přepojili, strašně nadával. Z jeho slov vyplynulo, že někteří praktikující mu volali, ale nepodařilo se jim dosáhnout optimálního účinku.

Policista se domníval, že jsem jedním z nich, a řval do telefonu. Když jsem zavěsil, na chvilku jsem cítil, jako bych to s ním vzdal. Pak jsem o tom klidně uvažoval a uvědomil jsem si, že jestliže byl policista tak zlostný, dobře jsme mu neobjasnili pravdu ani jsme nedosáhli cíle spasit ho. Jestliže to s ním vzdáme, věci se mohou obrátit jinak, než bychom si přáli. Jaký je cíl našich telefonátů? Nevoláme kvůli samotnému volání, ale pro záchranu vnímajících bytostí. Když jsem se podíval do sebe, zjistil jsem, že mám připoutání nějak proplout v práci, dostatečně nepečovat o vnímající bytosti a selhávám v zachraňování vnímajících bytostí.

V tu chvíli jsem vysílal spravedlivé myšlenky, abych odstranil zlé prvky za tím policistou, a znovu jsem vytočil jeho číslo. Znovu propukl v nadávky, ale cítil jsem, že zlo za ním bylo oslabeno. Uchoval jsem si čisté spravedlivé myšlenky a jen jsem myslel na policistovu budoucnost.

Když jsem mu volal potřetí, už mě slovně nenapadal, ale zeptal se: „Považujete se za trpělivého?“ Odpověděl jsem: „Myslíte si, že jsem?“ On reagoval: „Myslím že ano. Cítím, že jste tak upřímný, proto bych vám rád řekl, proč se mýlíte.“ Když jsem mu volal pošesté, asi minutu tiše naslouchal. Pocítil jsem, že má čistá mysl rozpustila zlo za ním, a tak se síla Zákona ukázala a jeho vědomí znovu nabylo. Nakonec náš dialog tiše ukončil.

Díváním se do sebe jsem dokázal posílit práci spolu-praktikujících, abychom byli jedno tělo, a tak telefonáty opravdově dosáhly našeho cíle záchrany policisty. Byla mi jasnější má mise jako učedníka Falun Gong a můj xinxing se zlepšil.

Čínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/20/161187.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/8/31/89107p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.