Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Srovnání holocaustu a genocidy praktikujících Falun Gongu v Číně

  1. května 2007 měl v Číně vstoupit v platnost nový zákon zamýšlený na zastavení nedobrovolného odběru orgánů, avšak experti ho již předem označili za neúčinný. Pan David Matas, uznávaný kanadský právník za lidská práva, společně s panem Davidem Kilgourem, bývalým kanadským státním tajemníkem pro Asii a Tichomoří, shromáždili důkazy, které svědčí o tom, že Čína odebírá orgány praktikujícím Falun Gongu. Pan David Matas, který je Žid, srovnal pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně s genocidou Židů během Třetí říše.
 • Napravme každé naše slovo a čin

  (Clearwisdom.net) Je to již 15 let od doby, co Učitel začal šířit „Fa“ a kultivace praktikujících Falun Dafa přešla z osobní kultivace před 20. červencem 1999 k nápravě Zákona. Jak Učitelova Fa náprava pokračuje, „tři věci“, které praktikující musejí dělat, jsou studium Zákona a provádění cvičení, vysílání spravedlivých myšlenek a zachraňování vnímající bytostí „objasňováním pravdy“. Můžeme se vrátit do našich pravých domovů, následujíce Učitele, jestliže vyhovíme Jeho požadavkům, budeme studovat Jeho učení, udržíme si každou svou jednotlivou myšlenku uvnitř Fa, splníme naše sliby a přizpůsobíme se Fa.
 • Je velmi nebezpečné, když člověk neodstraní erotiku z mysli

  Když jsem opustil svůj domov, abych ušel pronásledování, byl jsem unesen agenty státní bezpečnosti a bez soudního procesu mě vstrčili do pracovního tábora. Po mém zatčení jsem jakoukoliv spolupráci se zlem odmítal a protestoval jsem proti pronásledování hladovkou. Nato jsem byl násilně vyživován a píchali do mě neznámé medikamenty. Pronásledování jsem neuznal. Věděl jsem, že to nebyl Mistr, kdo pro mne naaranžoval tuto situaci. Byli to temní přisluhovači a zlí duchové starých sil, kteří využili mé mezery, a tak jsem se dostal do doupěte zla.
 • Sentiment je stránkou žádostivosti

  (Clearwisdom.net) Pro praktikující ženy není moc příjemné mluvit o otázce žádostivosti. V následujícím textu pohovořím o procesu, který jsem použila k odstranění připoutání k žádostivosti a tak je mohou spolu-praktikující použít jako referenci. Jako praktikující nemůžeme následovat principy běžných lidí. Chceme se kultivovat nad běžné lidi, takže by pro nás měl být vyšší standard. Neměli bychom si myslet, že pouze tím, že se omezíme ve svých skutcích jsme dosáhli standardu.
 • Hlubší pochopení článku „Stručné vysvětlení Soucitu“

  V článku „Stručné vysvětlení soucitu“ (Podstata dalšího pokroku) Mistr řekl, „Soucit je projevem povahy vesmíru na různých úrovních a v různých dimenzích. Je také základní povahou Velkých Osvícených Bytostí. Proto musí praktikující kultivovat Soucit a přizpůsobit se povaze vesmíru, Pravdivost-Soucit-Snášenlivost.“ Po nějakou dobu jsem sledovala spolu-praktikující A, která vždy mluvila ostře. Také se u ní projevovala soutěživost, závist a také to vypadalo, že není otevřená nápadům ostatních praktikujících. V té době jsem se příliš mnoho nedívala do sebe. Kdykoli jsem ji viděla, cítila jsem se nepříjemně. Někdy jsem se jí dokonce vyhýbala.
 • Pamätajme si tento slávnostný deň – 13. máj – Svetový deň Falun Dafa

  (Clearwisdom.net) Existujú mnohé nezabudnuteľné dni v živote človeka, ale niektoré z nich majú osobitný, jedinečný význam. 13. máj je takýmto dňom pre praktizujúcich Falun Dafa na celom svete. 13. mája 1992 zakladateľ Falun Dafa, pán Li Chung-č’, predstavil po prvýkrát na verejnosti Falun Gong – na severovýchode Číny, v meste Čchang-čchun, provincii Ťi-lin. Počas nasledujúcich dvoch rokov pán Li Chung-č’ uskutočnil 61 seminárov po celej Číne a zniesol početné utrpenia. Študenti získali obrovské pozitívne účinky na fyzickom a psychickom zdraví, zvýšili si svoju cnosť a morálny charakter.
 • Praktizujúci rozpráva o tom, čo vidiel v iných dimenziách ohľadom démonického zasahovania od žiadostivosti

  (Clearwisdom.net) Počas výmeny skúsenosti mladý praktizujúci hovoril o tom, ako neprešiel skúškou žiadostivosti. Starší praktizujúci, ktorý mal otvorené tretie oko a mohol vidieť jasne do iných dimenzií, preto pohovoril o svojich stretnutiach so zasahovaním od žiadostivosti v posledných rokoch. Na požiadanie staršieho praktizujúceho som utriedil jeho rozprávanie ako upomienku pre tých praktizujúcich, ktorí sa stále nemôžu celkom dobre správať, keď sa stretnú s démonickým zasahovaním od žiadostivosti.
 • Jedna zkušenost, kdy se problém vyřešil podíváním se do svého nitra

  (Clearwisdom.net) Jednoho dne jsem jel autobusem do práce. Měl jsem na uších sluchátka, abych poslouchal Učitelovy přednášky. Šňůra ze sluchátka se zachytila do zipu kufru jednoho mladého Japonce, zrovna když chtěl vystupovat. Dveře se skoro zavíraly, a tak jsem musel vystoupit s ním. Když jsem stál na autobusové zastávce, v srdci jsem byl docela naštvaný, stěžoval jsem si na něj, že tak spěchal, aby vystoupil z autobusu, a že mě dostal do problémů. Prudce jsem zatáhl za šňůru, abych ji vytáhl.
 • Zákon příčiny a následku: cizoložství přináší krutou odplatu

  [PureInsight.org] Sex mimo manželství je nazýván cizoložstvím. Takové chování nemůže být tolerováno Nebem ani Zemí, a Bohové jím pohrdají, stejně tak duchové. Jakmile se žádostivé myšlenky objeví, dokonce ještě před tím, než se stane jakýkoli čin, je ztraceno velké množství ctnosti. Pokud dojde až k činům, nepřinese to jen velké nebezpečí samotnému člověku, ale také neštěstí jeho potomkům.
 • Ranní skupinové cvičení je součástí potvrzování Fa

  (Clearwisdom.net) Poté, co jsem v Minghui rádiu slyšel o ranním skupinovém cvičení, rozhodl jsem se pro společné cvičení ve 3:50 s ostatními spolu-praktikujícími a rodinnými příslušníky. Na začátku jsem váhal, protože jsem vždycky vstával v 5:10. Někdy jsem se probudil až v 5:45, takže jsem mohl spát déle. Cítil jsem, že takto budu dobře odpočatý a podaří se mi zůstat vzhůru během cvičení. Ve skutečnosti jsem často během cvičení usínal. Nyní jsem se rozhodl, že vstanu mnohem dříve. Byl jsem zvědav, jestli budu unavený. Váhal jsem. Rovněž jsem cítil, že jsem se na sebe díval s uvažováním běžného člověka, tuto vžitou představu jsem ale nedokázal prorazit.
 • Pravá víra

  Jednoho dne přišel do mého snu Mistr Li a učil mě jak malovat. Když jsem se probudila, nemohla jsem ten sen zcela pochopit. Mám pětiletého syna. Rád maluje. Jednoho dne se mě zeptal, „Mami, co bych měl nakreslit?“ „Co takhle slunéčko sedmitečné“, řekla jsem. „Ale jak vypadá slunéčko sedmitečné?“, zeptal se. Nakreslila jsem slunéčko a vysvětlila mu to. Poslouchal velmi pozorně a pokusil se ho sám nakreslit. Pak se zeptal, „Mami, co bych měl nakreslit teď?“
 • Podat pomocnou ruku spolu-praktikujícímu

  (Clearwisdom.net) Když jsem byla poslána do tábora nucených prací, bylo tam zadrženo již dvacet praktikujících. V tak tvrdém prostředí jsme společně studovali Zákon a prováděli cvičení. Když si jednoho vybrali za pronásledování, ostatní se za něj postavili, aby vyjádřili protest proti pronásledování; cítili jsme mohutnou sílu celého těla, což šokovalo úřady a potlačilo jejich nedobré záměry. Strážník v táboře nucených prací mi jednou řekl, že už od samého počátku pronásledování stovky zadržovaných praktikujících Falun Gongu stály společně bok po boku, aby ochránili praktikující, kteří prováděli cvičení. Nic je nemohlo rozdělit, což bylo v táboře nucených prací od jeho založení bezprecedentní.
 • Zvyšovanie svojej úrovne počas potvrdzovania Dafa

  (Clearwisdom.net) Hoci som v uplynulých jedenástich rokoch kultivácie veľakrát zakopol, Učiteľova starostlivosť a pomoc a povzbudenie od iných praktizujúcich mi pomohli v tom, že som dokázal pevne napredovať v Dafa. Keď sa pozerám späť, mnohé veci sa stali bez toho, aby zanechali hlbší dojem, ale niektoré "obrazy" stále zostávajú pred mojimi očami. Pamätám si napríklad vzrušenie, keď som sa po prvýkrát stretol s Dafa a dozvedel som sa opravdivý zmysel ľudského života a radosť zo života bez chorôb.
 • Praktizujúci Dafa z mesta Čcheng-te si spomína na návštevu Učiteľa

  (Clearwisdom.net) 14. septembra 1996, desať minút pred 8. hodinou ráno som sa práve chystal do práce, keď zrazu zazvonil telefón. Zodvihol som ho a potom som vybehol von. Ponáhľali sme sa ešte s jedným praktizujúcim k vchodu hotela Jün-šan. Praktizujúci, ktorý prišiel s Učiteľom, nás tam vyzdvihol. Zobral nás do izby 1103, kde sme sa stretli s našim veľkým Učiteľom. Učiteľ sa usmial a potriasol si s nami ruky. Mali sme veľkú radosť. Bola to najnezabudnuteľnejšia udalosť a jedna z najšťastnejších chvíľ nášho života. Potom nám Učiteľ vyučoval Fa jednu hodinu.
 • Spomienka na Učiteľov súcit: Voľný lístok na Jeho prednášky

  (Clearwisdom.net) Po prečítaní mnohých dojemných príbehov napísaných praktizujúcimi o Učiteľovom šírení Fa som bola veľmi dojatá. Pomyslela som si, že by som mala tiež napísať svoje skúsenosti potvrdzujúce Učiteľovu vznešenosť a súcit, keďže som veľa získala z Učiteľovej vzácnej spásnej milosti. Naučila som sa z tohto, že Učiteľ nerobí žiadne rozdiely, či je vnímajúca bytosť bohatá alebo chudobná.