Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Pravá víra

  Jednoho dne přišel do mého snu Mistr Li a učil mě jak malovat. Když jsem se probudila, nemohla jsem ten sen zcela pochopit. Mám pětiletého syna. Rád maluje. Jednoho dne se mě zeptal, „Mami, co bych měl nakreslit?“ „Co takhle slunéčko sedmitečné“, řekla jsem. „Ale jak vypadá slunéčko sedmitečné?“, zeptal se. Nakreslila jsem slunéčko a vysvětlila mu to. Poslouchal velmi pozorně a pokusil se ho sám nakreslit. Pak se zeptal, „Mami, co bych měl nakreslit teď?“
 • Podat pomocnou ruku spolu-praktikujícímu

  (Clearwisdom.net) Když jsem byla poslána do tábora nucených prací, bylo tam zadrženo již dvacet praktikujících. V tak tvrdém prostředí jsme společně studovali Zákon a prováděli cvičení. Když si jednoho vybrali za pronásledování, ostatní se za něj postavili, aby vyjádřili protest proti pronásledování; cítili jsme mohutnou sílu celého těla, což šokovalo úřady a potlačilo jejich nedobré záměry. Strážník v táboře nucených prací mi jednou řekl, že už od samého počátku pronásledování stovky zadržovaných praktikujících Falun Gongu stály společně bok po boku, aby ochránili praktikující, kteří prováděli cvičení. Nic je nemohlo rozdělit, což bylo v táboře nucených prací od jeho založení bezprecedentní.
 • Zvyšovanie svojej úrovne počas potvrdzovania Dafa

  (Clearwisdom.net) Hoci som v uplynulých jedenástich rokoch kultivácie veľakrát zakopol, Učiteľova starostlivosť a pomoc a povzbudenie od iných praktizujúcich mi pomohli v tom, že som dokázal pevne napredovať v Dafa. Keď sa pozerám späť, mnohé veci sa stali bez toho, aby zanechali hlbší dojem, ale niektoré "obrazy" stále zostávajú pred mojimi očami. Pamätám si napríklad vzrušenie, keď som sa po prvýkrát stretol s Dafa a dozvedel som sa opravdivý zmysel ľudského života a radosť zo života bez chorôb.
 • Praktizujúci Dafa z mesta Čcheng-te si spomína na návštevu Učiteľa

  (Clearwisdom.net) 14. septembra 1996, desať minút pred 8. hodinou ráno som sa práve chystal do práce, keď zrazu zazvonil telefón. Zodvihol som ho a potom som vybehol von. Ponáhľali sme sa ešte s jedným praktizujúcim k vchodu hotela Jün-šan. Praktizujúci, ktorý prišiel s Učiteľom, nás tam vyzdvihol. Zobral nás do izby 1103, kde sme sa stretli s našim veľkým Učiteľom. Učiteľ sa usmial a potriasol si s nami ruky. Mali sme veľkú radosť. Bola to najnezabudnuteľnejšia udalosť a jedna z najšťastnejších chvíľ nášho života. Potom nám Učiteľ vyučoval Fa jednu hodinu.
 • Spomienka na Učiteľov súcit: Voľný lístok na Jeho prednášky

  (Clearwisdom.net) Po prečítaní mnohých dojemných príbehov napísaných praktizujúcimi o Učiteľovom šírení Fa som bola veľmi dojatá. Pomyslela som si, že by som mala tiež napísať svoje skúsenosti potvrdzujúce Učiteľovu vznešenosť a súcit, keďže som veľa získala z Učiteľovej vzácnej spásnej milosti. Naučila som sa z tohto, že Učiteľ nerobí žiadne rozdiely, či je vnímajúca bytosť bohatá alebo chudobná.
 • Moje pochopenie opustenia pripútanosti k žiadostivosti

  (Clearwisdom.net) Keďže som sa nečinil dobre pri prechádzaní cez skúšku žiadostivosti a nemal som jasné pochopenie tejto otázky, stiahol som si mnoho článkov zo stránok Minghui/Clearwisdom a veľmi pozorne som ich prečítal. Uvedomil som si, že spolu s pokrokom nápravy Fa si praktizujúci zlepšili svoje pochopenie požiadaviek Fa a že Fa má prísnejšie požiadavky na učeníkov Dafa ohľadom ich ríš a čistoty. V predchádzajúcej zbierke "Ohľadom manželského vzťahu" stránky Minghui jasne povedali, že zapájanie sa do nevhodných vzťahov medzi mužom a ženou je poškodzovaním Dafa.
 • Moja skúsenosť zo stretnutia s Učiteľom v Kuang-čou v roku 1994

  (Clearwisdom.net) Začala som praktizovať Falun Dafa v roku 1994. V tú noc som čítala Čínsky Falun Gong do 11 hodiny večer a nechcela som ho odložiť, až pokým na mňa príbuzní naliehali, aby som išla spať. Aj keď som knihu v tú noc ešte nedočítala, uvedomila som si, že je to nebeská kniha. Hovorila o vesmírnych princípoch a otriasla mojím telom i dušou. O niekoľko dní neskôr, v jedno ráno, keď som bola ešte stále v posteli a moja myseľ bola jasná, mi niekto povedal: "Prišla si na tento svet, aby si sa prispôsobila Dafa." Otočila som sa. Hlas zopakoval: "Prišla si sa prispôsobiť Dafa." Keď som vstala, uvedomila som si, že tento hlas musel patriť Učiteľovi.
 • 4. rakouská Fa konference 2006: Proces nápravy mého předurčeného vztahu s mým nepraktikujícím manželem

  Od počátku mé kultivace jsem neustále konfrontována s potížemi ve vztahu k mému manželovi. Toto se mi jeví jako největší konflikt; to neustálé tahání sem a tam, a je to velmi těsně spojeno s některými mými nejskrytějšími a nejvytrvalejšími připoutanostmi. Problémy začaly narůstat, když jsem začala postupovat vpřed při objasňování pravých skutečností. Pokaždé v této době, když mi manžel způsoboval potíže, snažila jsem se to snášet s tím, že jsem si v duchu říkala: „Jen pojď, dělej mi problémy, já tvou ctnost neodmítnu.“
 • Viděno v jiných dimenzích: Bohové sledují vše co praktikující Dafa dělají

  (Clearwisdom.net) Praktikuji Dafa s otevřeným třetím okem. Nedávno jsem měl vizi v jiné dimenzi a chtěl bych se spolu-praktikujícími sdílet co jsem viděl. Doufám, že budou mít praktikující v této poslední fázi kultivace jasnou mysl, budou si toho vědomi a nebudou zůstávat pozadu. Jednou spolu-praktikující nedržel [při vysílání spravedlivých myšlenek] svou dlaň vzpřímená. V jiné dimenzi jsem viděl zlo, které se snažilo, aby ruka praktikujícího nebyla vzpřímená. Když držel znak rukou „lotosový květ“, znak nebyl dostatečně široký. Prsty byly příliš blízko u sebe. Zlé bytosti poskakovaly na jeho konečcích prstů a způsobovaly, že znak rukou vypadal pokřiveně.
 • Odstraňte připoutání spoléhání se na druhé

  (Clearwisdom.net) Podílel jsem se na koordinaci představení (u příležitosti čínského Nového roku) pořádající NTDTV. Protože to bylo poprvé, co se tato podívaná pořádala v Japonsku, nikdo z nás neměl žádné předchozí zkušenosti v této oblasti, takže jsme začínali od píky. U některých z nás se objevilo připoutání spoléhání se na ostatní, například spoléhání se na ty spolupraktikující, kteří mají více volného času, na ty s dobrými jazykovými znalostmi, na ty s více schopnostmi či na ty, kteří byli v dobrém kultivačním stavu.
 • Mé pochopení toho, když je „člověk zaneprázdněný“

  [PureInsight.org] Často slýchávám praktikující, jak říkají: „Mám málo času. Jsem zaneprázdněný.“ Z toho důvodu bych ráda pohovořila o svém pochopení toho –„být zaneprázdněný“. V současnosti, v tomto specifickém historickém období, je pro učedníky Dafa čas velmi vzácný. Každý učedník by měl ochraňovat toto období, které pro nás a vnímající bytosti Mistr zanechal. Rovněž bychom ale neměli zacházet do extrémů. Když jedinkrát zajdeme do extrému, promění se to v připoutání.
 • Myšlenky během návštěvy ve vile za milion dolarů

  (Clearwisdom.net) Před několika dny jsem se zúčastnila večírku, který pořádal spolužák u příležitosti nastěhování se do vily za milion dolarů. Cítila jsem se trochu deprimovaná, možná dokonce až méněcenná, když jsem byla svědkem přepychové výzdoby v impozantní vile. O Falun Dafa jsem se dověděla v roce 1997 a po mnoha letech námahy a těžké práce jsem si myslela, že jsem odstranila většinu ze svých lidských tužeb po slávě a sebe-zájmu. Proto jsem se cítila zahanbená, když jsem zakusila pocit, který patří běžným lidem, totiž závist a skleslost. Poté jsem se dívala do sebe a objevila, že stále toužím po štěstí, za kterým se běžní lidé ženou.
 • Kultivující by se neměli snažit nutit ostatní

  [PureInsight.org] Vyžadovat na ostatních, aby přicházeli včas, nevybočovali z řady a udržovali správnou hygienu a tak podobně - jsou ty věci skutečně pro dobro ostatních, nebo abychom ochránili své vlastní zájmy? Když druzí chodí včas a nevybočují z řady, pak nemusím dlouho čekat. Když druzí udržují správnou hygienu, nebudu muset používat nebo se dívat na špinavé věci. Mé požadavky na ostatní nejsou nesprávné. Aby byl člověk dobrý, rozhodně by měl chodit včas, dodržet slovo, nevybočovat z řady a udržovat správnou hygienu. Ale jako kultivující bych tyto věci měl vyžadovat na sobě; není na mě, abych to požadoval na druhých.
 • Prolomení připoutání k žádostivosti a sobeckosti – přizpůsobení se Fa

  Je to skutečná pocta, mluvit zde před vámi všemi. Zjistil jsem, že o tématu, o které se chci se všemi podělit, je ochotno hovořit málo praktikujících. Týká se to připoutání k žádostivosti. To je věc, která do mě velice vážně zasahovala od začátku mé kultivace, a nebylo příjemné mluvit o tom s druhými praktikujícími. Abyste lépe pochopili mé utrpení, zmíním se trochu o tom, jaký jsem býval, než jsem začal praktikovat Falun Dafa. Než jsem obdržel Zákon, šel jsem s proudem ostatních lidí ve společnosti a bral jsem předmanželský sexuální styk s opačným pohlavím za něco běžného. Skutečně jsem neměl dobré pochopení toho, jak vážné to je, a nedošlo mi, že to je něco, co bych neměl brát na lehkou váhu
 • Během tohoto období nezanedbávejte sebe-kultivaci

  Při tom, když praktikující umožňují většímu počtu lidí dovědět se skutečnosti o Falun Gongu, v tichosti vykonávají tři věci, je zde ale řada „mezi“. Rád bych zde naléhal na mé spolu-praktikující, aby, zatímco odhalují pronásledování, neopomíjeli sebe-kultivaci. Znám matku, která vytrvale kultivuje Falun Dafa a v tichosti objasňuje pravdu. Ale někdy je vznětlivá a netrpělivá, když řeší problémy v rodině. Jednou uklízela celý dům, třebaže byla zjevně dost unavená. Její dcera si toho všimla a laskavě řekla: „Mami, neunav se. Když to jde, nemusí se ty práce dodělat nebo to může počkat, až se budeš cítit lépe.“