Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Odraz okamžiku, kdy „Fa napravuje lidský svět“

  Zdálo se mi, že je odpoledne a nacházím se na místě, na kterém bylo mnoho lidí. Každý pracoval na tom, co považoval za důležité. Někteří si povídali, jiní pracovali, ale nemohu si vzpomenout, co jsem dělal já. Najednou se nebe zatemnilo a nebylo vůbec žádné světlo. Bylo to, jako kdyby se čas zastavil a všechno kolem utichlo. Je velmi obtížné tuto scénu popsat lidským jazykem. Bylo to, jako kdyby se vodopád najednou zastavil a přestal téct, nebo když se stiskne tlačítko pauzy u videa.
 • Velká Epocha: Květina Udumbara vykvetla ve Fremontu v Kalifornii

  Legendární květina Udumbara, která, jak se věří, vykvétá jednou za tři tisíce let jako předzvěst příchodu vznešeného Krále Falunu (Kola Zákona), byla spatřena 8. srpna 2007 ve Fremontu v Kalifornii. Je to první takovýto nález v Severní Americe. Zpráva o nálezu této květiny byla poprvé zaznamenána v Koreji v roce 1997.
 • Pospěšte si a zachraňte vnímající bytosti

  [PureInsight.org] Neměl jsem v úmyslu sdělit svůj sen ostatním, protože mi bylo trapně, vím totiž, že nejsem dostatečně usilovný. Později jsem o tom přemýšlel a uvědomil jsem si, že ta myšlenka nebyla správná. Měl bych ostatním alespoň říct, že čas se krátí a záchrana vnímající bytostí je naléhavá! Ve snu jsem byl na nějakém místě a uviděl jsem bílou pagodu. Nějaký hlas oznamoval místním obyvatelům: „Pagoda se brzy zřítí. Všichni zemřou, neexistuje jiná možnost.“
 • Můj manžel nakonec uvěřil

  Protože můj manžel byl dlouhou dobu otráven ateizmem Komunistické strany Číny, nikdy nevěřil v bohy či Buddhu. Když byl na preventivní prohlídce v červenci tohoto roku byla mu diagnostikována nemoc ledvin. Hladina krve dosahovala dvojky a v ledvině měl podle ultrazvuku a CT nález podobný cystě. Po nemocniční léčbě hladina jeho krve byla stále dva. Dost ho to znepokojilo a lékař požadoval další nemocniční pobyt. Věnuji se Falun Gongu mnoho let.
 • Česká republika: Pochodeň lidských práv dorazila do Prahy

  5. září 2007 byla na Národní třídě kolem půl páté za přítomnosti médií předána a v Praze tak odstartována štafeta s olympijskou pochodní lidských práv. Akci iniciovala Koalice pro vyšetření pronásledování Falun Gongu v Číně jako reakci na stále bezútěšnou situaci v oblasti lidských práv v zemi, která má příští rok hostit olympiádu.
 • Jedinou myšlenkou zachránit životy

  (Clearwisdom.net) Před dvěma lety, než jsem našla práci v jedné soukromé firmě s dvěma sty zaměstnanci, jsem byla nezaměstnaná. V té době jsem měla desetiměsíční miminko a jedinou myšlenku: „Bylo by skvělé, kdybych měla pracoviště přímo před domem, abych mohla chodit do práce!" Dokonce jsem si představovala, kde společnost je. Učitel naplánoval všechno; společnost nakonec postavili přesně v místě, které jsem si představovala. Svou cestu nápravy Zákona jsem započala tam.
 • Jeden den v životě praktikující Falun Gongu v Číně

  (Clearwisdom.net) V severočínských městech lidé jdou obvykle do postele mezi osmou a devátou hodinou večer. Kolem půlnoci vstávám a připojuji se k celosvětovému vysílání spravedlivých myšlenek. Za deset čtyři vstávám znovu a ve stejnou dobu jako mí spolu-praktikující provádím cvičení. Nemám kazetový přehrávač, a tak si předříkávám formulky. Když jsem dnes prováděla páté cvičení, povšimla jsem si, že mám řadu rušivých myšlenek, a tak jsem se snažila je potlačit.
 • Úvaha o penězích

  Náš Mistr řekl, že v jiných dimenzích má všechno život a že všechny organické i anorganické věci jsou bytosti. Nemohlo by to být tak, že i peníze jsou v jiných dimenzích „bytostí“? Co by se stalo, kdybychom měli my (nebo část z nás) k této „bytosti peníze“ špatný postoj? Přicházely by potom peníze rády k nám? Co by se stalo, kdybychom jednou přistoupili k „bytosti peníze“ se spravedlivými myšlenkami?
 • Ztracen v deziluzi

  Během léta občas spávám v pokoji, který má obrovské okno s vyhlídkou na zalesněnou plochu. Často mě probudí ptačí zpěv červeného kardinála ťukajícího na okno brzy ráno, když slunce vychází. Ten pták záměrně letí do okna, aby velmi silně udeřil hlavou. Pták pak sedí asi minutu na parapetu u okna, zjevně aby si očistil hlavu, pak znovu zaútočí na okno. Takhle to dělá několikrát denně. Z místa za oknem, z něhož je dobře vidět, takto léta pozoruji už celé generace ptáků, kteří se chovají podobně.
 • Dívat se do sebe a navzájem se harmonizovat

  (Clearwisdom.net) Jako praktikující Faun Dafa jsme jedno tělo. Když vzájemně spolu spolupracujeme dobře, síla potvrzování Zákona, je obrovská. Jestliže se spolu-praktikujícím nevede dobře, měli bychom se zharmonizovat a doplnit, to co druzí udělali, abychom mohli zachránit více vnímajících bytostí.
 • Odřízněte všechno, co mate lidi

  [PureInsight.org] Život vypadá jako bychom procházeli hustou mlhou během krátkodobé, dočasné cesty. Během každé té kraťoučké cesty v našich mnoha životech nikdo neví, kolika hustými mlhami musíme projít, abychom se vrátili do čistého nebeského domova, odkud původně pocházíme. Když ten jemný vánek fouká údolími a sluneční svit odřezává hustou mlhu, všechno na zemi je během vteřiny jasnější a zářivější.
 • Čeho se vlastně zlo obává?

  (Clearwisdom.net) Většina kultivujících má správné porozumění karmy nemoci a příznaků nemoci. Když naše těla jeví známky různých „nemocí“, pokud se považujeme za kultivující, ten stav brzy zmizí. Rovněž nemáme obavu z nemoci, protože strachování se a starosti kvůli nemoci není správný stav mysli praktikujícího. Když se ale nebojíme nemoci, znamená to, že bychom neměli dodržovat řádnou hygienu? Můžeme se svévolně přestat starat o své tělo?
 • Učedníci Dafa a spravedlivé myšlenky (2. část)

  Mistr se již několikrát zmínil o spravedlivých myšlenkách. To znamená, že učedníci Dafa by měli věci posuzovat bezpodmínečně se spravedlivými myšlenkami. Co jsou to ty spravedlivé myšlenky a jaké by měly být ty spravedlivé myšlenky učedníka Dafa?
 • Splynout s Novoročním Spectacular jako jedno tělo

  Chtěl bych se podělit o své myšlenky ohledně důležitosti propagace a prodeje lístků na Novoroční Spectacular 2007, zvláště v New Yorku a Berlíně. Před Spectacular jsem si mezi praktikujícími všiml dvou druhů reakcí: První kategorie: Tito praktikující celým srdcem Spectacular podporovali a aktivně se zapojovali do prodeje lístků. Viděli to jako způsob, jak lidem ve světě ukázat krásu Dafa, aby jim nabídli spásu.
 • Učedníci Dafa a spravedlivé myšlenky (1. část)

  Od počátku mé kultivace ve Falun Dafa 25. dubna 1999 jsem měl pořád zvláštní pocit, který se týkal pojmu „učedník Dafa“. Když řekneme před běžnými lidmi „učedník Dafa“ nebo když mí spolupraktikující říkají „učedníci Dafa“, připadá mi to slovo poněkud zvláštní a jako slogan. Ale když mluví o „praktikujících Dafa“, tato myšlenka se neobjeví.