Česko-slovenská Konference Falun Dafa 2007: Stát se praktikujícím opravdové kultivace

Od praktikujícího z České republiky

Ctihodný Mistře, praktikující!

Projít dveřmi

Jsem novým učedníkem Falun Dafa. Tuto skvělou kultivační cestu jsem objevil před dvaceti měsíci. Falun Dafa mi představil bratranec mé ženy. Narodil jsem se a vyrostl v New Yorku, ale musel jsem dojet až do České republiky, abych našel tuto skvělou cestu. Předtím, než jsem objevil Falun Dafa, jsem zkoušel mnohé cesty, ale bez skutečného pokroku či výsledku. Zkoušel jsem křesťanství, buddhismus, různé nové metody a dokonce šamanismus jako náctiletý. Nikdy jsem ale skutečně nezažil ani nezískal nic zásadního. Dva roky předtím, než jsem objevil Falun Dafa, jsem přečetl mnoho buddhistických knih, věnoval jsem se meditaci a do určité míry jsem se snažil zlepšit svůj charakter. V té době jsem si myslel, že se mi velmi daří a měl jsem docela vysoké mínění o svém pokroku. Byl jsem tak zaslepený. Neměl jsem ponětí, že systém, tak hluboký a mocný, systém, který daleko přesahuje a je tak úžasný a zároveň jednoduchý, systém, který zcela promění lidský charakter a duši, brzy vstoupí do mého života.

Prvotní zkušenosti s osobní kultivací

Když mi bratranec mé ženy představil Falun Dafa, okamžitě jsem začal denně provádět cvičení. Hned od začátku jsem kolem sebe cítil silné energetické pole, přítomnost našeho velkého Mistra a povzbuzení, které mě hnalo vpřed. Kromě toho, tak, jak je uvedeno v Zhuan Falunu, mé tělo bylo očištěno. Každý den jsem se probouzel v kaluži potu, jak mé tělo vytlačovalo všechny ty špatné věci, které se po tak dlouhou dobu hromadily. Změny v mém životě nastaly okamžitě a několikanásobně. Bolesti v koleně, které mě léta trápily a díky nimž jsem musel přestat s během a dalšími sporty, rychle zmizel. Už po šesti měsících po získání Dafa jsem se zúčastnil triatlonu, i když jsem předtím nebyl schopen čtyři roky běhat! Letitý problém s ekzémem zmizel. Měsíc po začátku praktikování se mi konečně podařilo přestat kouřit. Po třinácti letech. Energie, kterou jsem měl, se rapidně zvýšila, mysl a tělo byly plné síly.

Došlo také k mnoha psychickým a duchovním proměnám. Došlo k jedné velké a znatelné změně - začal jsem být trpělivý se svou dcerou. Dříve jsem byl v tomto ohledu průměrný, ne špatný, ne dobrý. Podobně jako mnoho lidí jsem pociťoval stres či mrzutost, když má dcera ustavičně plakala. Za pouhé tři měsíce od začátku praktikování jsem necítil stres, když plakala, jen soucit. Byl to velký krok kupředu - jako otce i jako lidské bytosti.

Zorganizování si věcí doma i v práci se také radikálně změnilo. Dříve byl každý den něčím stresující, protože jsem si nedokázal dobře zorganizovat svůj čas. Poté jsem si začal připravovat práci na celý týden každé pondělní ráno. Díky tomu můj pracovní týden probíhal hladce a má mysl byla klidnější. V podnikání - jsem spoluvlastníkem jazykové školy - jsem se začal rychle osvěcovat k důležitým duchovním zásadám a dokázal jsem je zúročit a tak zlepšit svou firmu. Má sebekázeň a pracovní výkon se také pozoruhodně zvýšily. Po několika měsících praktikování jsem začal využívat většinu svého volného času k sebezlepšení, k praxi či pomoci druhým. V minulosti jsem potřeboval více odpočinku, například jít do kina. Když jsem se ale naučil Falun Dafa, dokázal jsem si místo toho sednout ke stolu a o víkendu se několik hodin učit jazyk. Stal jsem se také lepším člověkem a začal jsem hledat příležitosti, jak pomoci lidem v mém okolí, například babičce mé ženy, která žije sama a potřebuje pomoc.

Následující rok jsem prorážel připoutání za připoutáním, odkládal jsem vrstvu po vrstvě celé té špíny: kouření, sledování pornografických filmů, lhaní, chtění na ostatních, aby mě měli rádi či se mnou souhlasili, připoutání k lenosti, penězům, zábavě, otálení.

Jsem velmi vděčný našemu Mistrovi, že nám dal systém, který dovede lidi ke skutečně vysokým úrovním. Je to tak úžasné, že systém, tak nesmírný, skutečně existuje.

Jak jsem začal objasňovat pravdu

Po šesti měsících praktikování jsem začal mít nutkání účastnit se pravdu objasňujících aktivit. Začal jsem takovými malými Hong Fa: házel jsem letáčky do schránek, říkal jsem studentům, rodině i kolegům o pronásledování a o Falun Dafa. Po několika měsících mi začala pomáhat má dcerka. Už od útlého věku - od jejích jedenácti měsíců - bylo jasné, že má dcera má velmi silný vztah k Dafa. Když poprvé uviděla Mistrovu fotografii, vyvalila oči, které byly naplněny vzrušením. Ukázala na obrázek a vzrušeně vykřikla: „Táta! Táta! To je táta!“ Když otevřela Zhuan Falun, ukazovala na slova, obracela stránky a vykřikovala: „Táta! Táta!“ Pak vždycky vzala Zhuan Falun a dávala ji mně nebo mé ženě, aby nás podpořila v četbě. Když viděla Mistrovy přednášky na videu, objala televizi a políbila Mistrův obraz. Když si hrála, chtěla si hrát před Mistrovou fotografií na stěně, aby ji mohl vidět. Když mé dceři byl rok a půl, začala mi říkat názvy vesnic, které nejvíce potřebují letáčky, s tím, že Mistr tam není. Byla neuvěřitelná.

Po roce praktikování jsem se stal korektorem a vypravěčem pro NTDTV. Začátek byl velmi těžký. Měl jsem celou řadu psychických bloků, pokud šlo o techniku a počítače, ale nakonec jsem se naučil, co bylo potřeba, abych vůbec mohl začít. Od té doby namlouvám zprávy a pomáhám spolupraktikujícím s angličtinou, kterou je třeba opravit ve zprávách.

Po několika měsících praktikování jsem přestal tvořit hudbu, protože jsem ji už nepotřeboval. V minulosti mi totiž hudba pomáhala k tomu, abych se cítil více celistvý - či lépe – pochvalné poznámky druhých či jejich pozornost mi dodávala onen pocit celistvosti či důležitosti. O rok později jsem za jiných okolností začal znovu tvořit hudbu. Tentokrát jsem psal o pronásledování.

Po Fa konferenci v New Yorku v dubnu roku 2007 jsem byl ještě více inspirován k tomu, abych udělal další krok v objasňování pravdy. Bylo to díky dvěma věcem: viděl jsem našeho Mistra na Fa konferenci a setkal jsem se s jednou praktikující, která pracuje pro rádio Sound of Hope. Vidět Mistra na Fa konferenci byla fantasticky úžasná zkušenost, na kterou člověk nikdy nezapomene. Být tak blízko našemu ctihodnému Mistrovi, cítit ten nezměrný soucit a laskavost, která ho obklopuje, bylo opravdu inspirující. Když Mistr odešel z konferenční místnosti, má mysl byla úplně prázdná, zcela bez lidských myšlenek, čistá. Bylo to skutečně silné.

Tato praktikující mi pomohla dostat dobré místo na sezení. Věřím, že naše setkání bylo předem uspořádáno za účelem pomoci mi dohnat své spolupraktikující. Také mě naučila mnoho věcí, které souvisejí s médii, a podpořila mě tím, že mi poskytla nápady pro nové projekty a zaangažovala mě do dalších věcí. Po několika měsících od našeho setkání jsem začal jednou týdně připravovat výuku angličtiny na rádiu Sound of Hope. Kromě toho stále namlouvám zprávy pro NTDTV a rovněž dělám korektury, třebaže vím, že se potřebuji zlepšit, zprofesionalizovat ve všech těchto projektech.

Na závěr

Závěrem bych chtěl říci, že můj život před praktikováním Falun Dafa byl nijaký ve srovnání s tím, jaký je teď. Kvalita kultivace, neustálý pokrok a sebezlepšování jsou světlým obdobím, které je daleko nad tím, co jsem zažíval předtím. Když se podívám zpátky na sebe, vidím ztracenou duši, když porovnám vědomí účelu a jas kultivace, které cítím dnes. Probudit se každé ráno s vědomím, že jsem učedníkem této úžasné cesty Falun Dafa, je nesrovnatelné požehnání. Ačkoliv se usilovně snažím, abych zvýšil svou úroveň, jsem si vědomý toho, že mám dlouhý úsek cesty ještě před sebou. Nicméně vím, že cíl cesty je dosažitelný, protože kultivuji spravedlivý Zákon, který opravdově vede lidi k vysokým úrovním.

Na závěr bych rád citoval našeho ctihodného Mistra. Je to citát, na který si vždycky vzpomenu, když mám potíže vzdát se nějakého připoutání:

„Klesli jste sem ze svatého, neposkvrněného a neporovnatelně nádherného světa, protože jste si na té úrovni vyvinuli připoutání. Potom, co jste spadli do světa, který je v porovnání nejšpinavější, místo abyste se kultivovali a spěchali nazpět, nevzdáváte se těch špinavých věcí, na kterých lpíte v tomto špinavém světě, a dokonce se trápíte z jejich nepatrné ztráty. Víte, že Buddha kdysi žebral o jídlo mezi světskými lidmi, aby vás spasil? Dnes znovu ještě jednou do široka otevírám dveře a učím tento Velký Zákon, abych vás spasil. Nikdy jsem necítil hořkost nad těmi nesčetnými těžkostmi, kterými jsem trpěl. Co tedy máte, čeho se ještě nemůžete vzdát? Můžete si vzít do nebe věci, kterých se ve svém srdci nemůžete vzdát?“

Podstata dalšího pokroku, Opravdová kultivace


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.