Náhlé pochopení: Zapomenout na sebe

Mei Yu

Kdy budu schopen úplně pustit z hlavy své já?

Kdy budu schopen zapomenout mou minulost, mou lásku, mé sentimenty, mou únavu, a dokonce svou vlastní existenci?

Kdy bude mé srdce plné Buddhova Zákona a vnímajících bytosti?

Proč je tak obtížné zbavit se lidských myšlenek? Protože mé srdce plné „já“. Nehledě na to jaké důvody či vysvětlení jsou to na povrchu, v konečném důsledku je to „já“, které zavazí v cestě.

„Jak se na mě budou dívat ostatní, co se o mě pomyslí a co řeknou?“ všechno je to jen o „já“.

Proč to nemůže být „Jak mohu pomoci ostatním? Jak se cítí ostatní? Jak bych měl mluvit či psát, abych lépe pomohl spasit ostatní? Nehledě na to jak se na mě dívají ostatní, jestli mě chápou či uznávají, budu neoblomně a vytrvale pokračovat v tom co dělám. Protože existuji pro vnímající bytosti, ne pro své malé já.“

V porovnání s nekonečným vesmírem, za co se počítá to malé „já“? Dokonce i když člověk něco dokázal, za co se to počítá? Bez Učitelovy podpory a mocné síly Dafa, co by mohlo toto malé „já“ udělat?

Když jsem se podíval zpět, zjistil jsem, že téměř každý obtížný krok v kultivační praxi byl konfrontací a bojem s „já“.

Jedna z mých spolu-praktikujících postupuje v kultivaci velmi rychle, protože již dávno zapomněla na své „já“. Kvůli objasňování pravdy často zapomíná jíst či spát. Zapomněla na všechny své pocity a dokonce život a smrt. Protože nechala splynout své „já“ s bezmezným Buddhovým Zákonem, její srdce je plné soucitu a spravedlivých myšlenek.

Úplná nesobeckost je tím, co opravdově určuje, zda bytost může dosáhnout osvícení, a je tím co náš ctěný Mistr chce.


Přeloženo z: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/31/49112.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5070

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.