Objasňování pravých skutečností v Hongkongu

Od švýcarské praktikující

Velmi dobré místo k objasňování pravdy Číňanům z kontinentální Číny je u turistických atrakcí v Hongkongu. „Hongkong je jediným místem v Číně, kde se můžeme svobodně a veřejně dozvědět pravdu o Falun Gongu a o Komunistické straně Číny“, sdělila mi jedna průvodkyně. Číňanům z kontinentální Číny se současně při jejich výletech do Hongkongu nabízí možnost, aby vystoupili z Komunistické strany.

Transparenty Falun Dafa na naší terase bylo možno vidět již během jízdy autobusem z letiště do města. Tady se také neustále setkávají praktikující z celého světa, aby podpořili objasňování pravdy u informačních stánků.

Pomáhali jsme hongkongským praktikujícím už časně ráno při roznášení denních novin „Ta-ťi-jüan“ v rušných ulicích kolem naší ubytovny. Ty noviny jsou velmi oblíbené. Za krátký čas jsme rozdali přes sto výtisků. Mnozí místní občasné se na mne usmívali, i když si žádné noviny nevzali. Postarší Číňanky se chtěly dost často se mnou bavit, což mnohdy vytvořilo humornou atmosféru.

Po snídani jsem využila možnosti a praktikovala jsem cvičení v parku a také jsem tam studovala Zákon.

Vytvořit diamantově pevné tělo

Před odchodem k informačnímu stánku se praktikující scházejí v jednom bytě k dennímu studování Zákona. Pokaždé se čtou dvě kapitoly z Zhuan Falunu, někdy zbývá dokonce i čas na sdílení zkušeností a na vysílání spravedlivých myšlenek.

Díky tomuto dennímu studování Zákona se mi podařilo zbavit se několika svých lidských názorů ohledně čtení. S lehkostí jsem tu zvládla dvě kapitoly, přičemž doma jsem s námahou zvládala jen jednu. Se svými nesprávnými názory - „tato kapitola je dneska tak dlouhá“ - jsem sama sebe omezovala, aniž bych to zpozorovala.

S pomocí tohoto kultivačního prostředí se mi také po několika měsících podařilo překonat démona spánku. Přestože jsem dříve mívala kolem sebe až čtyři budíky, mnohdy jsem se nemohla vůbec probudit. Díky intenzivnímu studování Zákona jsem v sobě objevila mnohé strachy a připoutanosti.

Náš Mistr na to opakovaně v Ťing-wenech upozorňoval: “Studujte Zákon, studujte Zákon, studujte Zákon.“

Můj špatný kultivační stav mi prozradil, že jsem často nečetla Zákon s klidem v srdci. Tento průlom mi pomohl, že mohu opět rozpoznat principy Zákona.

Objasňování pravdy

Po společném obědě jsme kolem 17,00 hodiny dopravili náš materiál do taxíku a ten nás zavezl k našemu stanovišti.

Vyhlídková terasa s vyhlídkou na Hongkong Island, na přístav a na Kowloon stála vysoko nad mrakodrapy Hongkongu a každého dne od 17,00 hodin se stávala informačním stánkem Falun Gongu. S pomocí dvou videopřehrávačů, různých plakátových stěn a velkých transparentů jsme ukazovali skutečnosti o krutém pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně. Pronásledování Falun Gongu jsme ukazovali na jedné malé televizi a na druhé běžel film o Devíti komentářích ke komunistické straně.

Čínští turisté se na vyhlídkové terase s pomocí malé televize dozvídají pravé skutečnosti o pronásledování Falun Gongu

Tuto vyhlídkovou terasu navštěvuje mnoho autobusů s turisty. Když čínští turisté vystupovali z autobusů či do nich nastupovali, rozdávali jsme jim hlavně malou knížku Devět komentářů o komunistické straně. Číňané z kontinentální Číny se mě často ptali, jestli vůbec znám obsah této knížky, což byla pro mne příležitost objasňovat jim pravdu o tom, že Devět komentářů bylo přeloženo do mnoha jazyků a jsou na celém světě zveřejňovány a rozdávány. Velmi žádané jsou také denně vycházející noviny „Ta-ťi-jüan“, či jiné aktuální tiskoviny.

Před několika lety jsme byli u informačního stánku ještě často označováni za lháře. Tenkrát nechtěli Číňané uvěřit, že jejich vláda šíří lživou propagandu. Avšak tento rok jsem silně pocítila ten rychlý pokrok v nápravě Zákona. Mnozí čínští turisté mi různými malými gesty dávali najevo své sympatie. Je ale pořád ještě dost Číňanů, v jejichž obličeji se zračí strach a nedůvěra.

Před odjezdem z našeho informačního stánku jsem ještě cestujícím v autobuse s pomocí transparentu připomněla, že mají možnost vystoupit z komunistické strany. Jejich údiv byl často zjevný a také obrovský. „Existují tedy skutečně praktikující Falun Gongu mimo Čínu!“

Zapůsobilo to na ně jako blesk. Ti Číňané doslova zírali na transparent s údaji o množství výstupů z komunistické strany, ale zírali i na mé žluté tričko s nápisem Falun Dafa. Někteří dokonce ten nápis četli nahlas.

Čínští turisté čtou plakáty o pravých skutečnostech a prohlášení o vystoupení z Komunistické strany Číny

Číňanka se informuje o možnosti vystoupení z Komunistické strany Číny

Ve vyučování Zákona v Manhattanu 2005 náš Mistr říká: „Lidé začínají mít pomalu jasno, lidská přirozenost se pomalu probouzí.“

Hodně Číňanů z kontinentální Číny si tedy může přečíst informace o skutečnostech pronásledování Falun Gongu i o komunistické straně. Díky tomu také využívá příležitosti vystoupit z komunistické strany každý den zhruba 50 osob.

Ve „Vyučování Zákona na Konferenci Fa v Kanadě 2005“ náš Mistr říká: „Teprve až všechny bytosti budou tuto věc posuzovat bez zasahování jiných faktorů a zcela osvobozené od manipulace a zaujmou k ní stanovisko, bude to pravda. Jinak to po tomto uspořádání bude vypadat tak, že pokud budou chtít pro vnímající bytost dobré uspořádání, nechají ji to udělat dobře, a budou-li chtít pro jinou bytost takové uspořádání, aby dělala špatnosti, nechají ji dělat špatnosti. Vykonává to tedy ona vnímající bytosti sama? Ne! Z pohledu současné situace však pořád ještě ty staré, konečné faktory ve vesmíru narušují to, co bude v budoucnosti potřebné a čeho má být dosaženo.“

Jeden zážitek mnou hluboce pohnul. Přijel velký zájezdový autobus se skupinou hluchoněmých turistů. Nezajímali se ani o naše filmy, ani o vystavené fotografie. Jak bych mohla těmto lidem pomoci? V krátkosti jsem se rozhodla a přinesla velký plakát, na němž byly obrazy mučení praktikujících Falun Gongu a držela ho tak, aby ho viděli. Na jejich obličejích se zračilo zděšení. Divoce se začali mezi sebou bavit. Jeden mladík mi plakát vzal z ruky a začal kolemstojícím neslyšícím něco vysvětlovat. Přispěchala tam také jedna čínská praktikující a pomáhala při objasňování pravdy. Když autobus odjížděl, mnoho z nich mi mávalo na rozloučenou.

Odstraňovat problémy

Jednou z největších překážek při našem objasňování pravdy byli již delší čas turističtí průvodci. Hned ten první večer jsem zažila, že si jeden muž vzal Devět komentářů, a když to průvodce uviděl, knihu mu sebral a vyhodil ji z auta ven na ulici. Toto nebyl bohužel žádný ojedinělý případ.

Mistr říká, že tam, kde se vyskytnou problémy, máme objasňovat pravdu.

Potíž u tohoto problému spočívala v tom, že mnozí turističtí průvodci nechtěli čínské praktikující vůbec vyslechnout. Přehlíželi je, jako by byli vzduch a často jim zavřeli dveře od auta před nosem.

Příštího dne po sdílení zkušeností jsme připravovali náš informační stánek a vysílali jsme spravedlivé myšlenky ještě intenzivněji. K tomu jsem ještě dávala průvodcům každý den příležitost, aby si vzali dopis s objasňováním pravdy, který byl na ně specielně směřován. Po několika dnech jsem zpozorovala, že někteří průvodci začali sledovat naše videa.

Doufám, že tato zkušenost dodá čínským praktikujícím odvahu a také doufám, že všichni praktikující budou moci pilně a se soucitem v srdci postupovat vpřed, takže pronásledování brzy skončí.

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200712/40893p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.