Nikdy nezabudnem na dni strávené s Učiteľom

Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Clearwisdom.net) V júni a v auguste 1994 som mal to šťastie zúčastniť sa Učiteľových prednášok v Ťi-nane, Ta-liene a Jen-ťi. Chcel by som sa podeliť s niektorými osobnými skúsenosťami z týchto dní, v nádeji, že tí, ktorí si ich prečítajú, si budú pamätať na zázraky a nádheru Falun Dafa.

Len čo som sa zúčastnil prvej prednášky v Ťi-nane, mal som silný pocit, že Učiteľa poznám. Keď mi niektorí praktizujúci cestou do prednáškovej sály rozprávali o božstvách a Budhoch, pamätám si, že som mal pochybnosti, či mám ísť, pretože som bol členom Čínskej komunistickej strany a bol som ateistom, ktorý sa pozeral na tieto veci ako na poveru. Avšak trpel som obrovskými bolesťami pankreasu, chronickej gastritídy, krčnej chrbtice a poruchami pohybového ústrojenstva, čo mi niekedy spôsobovalo nekontrolovateľné tiky, a tak som si pomyslel, že skúsim svoje šťastie a zúčastním sa prednášok.

Na druhý deň prednášok v Ťi-nane Učiteľ povedal, že hoci nelieči choroby, očistí telá opravdivých praktizujúcich. Požiadal všetkých, aby vstali, mysleli na svoje choroby a dupli nohou. Učiteľ povedal: „Nikto by sa nemal ponáhľať byť prvý.“ Keď som dupol nohou, všetky moje fyzické bolesti v okamihu zmizli! Moje telo bolo také ľahké, že som sa cítil, akoby som lietal vo vzduchu ako balón. Bol som taký dojatý, že som mal oči plné sĺz. Po prvýkrát, čo si pamätám, som zažil pocit, aké je to nádherné byť bez choroby. Táto skúsenosť potvrdila opravdivosť a nadprirodzenú silu Falun Dafa.

Neskôr som zistil, že porucha pohybového ústrojenstva, ktorou som trpel, bola spôsobená posadnutosťou zvieratami a duchom. Nemohol som sa vyliečiť ani po opakovaných návštevách u lekára. Keď to bolo vážne, nemohol som dokonca ani chodiť a musel ma niekto niesť. Bolo to obrovské bremeno pre mňa a pre moju rodinu a takmer som nechcel ďalej žiť. Avšak počas prednášok to Učiteľ zo mňa v okamihu odstránil a ja som dokonca počul ako to kričí, keď to bolo odstraňované. Každý okolo mňa bol ohromený zázračnou silou Budhovho Zákona.

Po pár dňoch od prednášky v Ťi-nane sa môj pohľad na svet úplne zmenil. Falun Dafa mi umožnil pochopiť, prečo sú ľudia takí, akí sú a skutočný zmysel života: vrátiť sa k svojmu pôvodného, pravému ja. Všetko, čo ma roky udivovalo, sa teraz stalo krištáľovo priezračné. Moje šťastie zo získania Zákona je neopísateľné.

V tomto čase sa v mojej práci rozhodovalo, kto bude povýšený. Z hľadiska mojich schopností som si myslel, že si určite zaslúžim povýšenie, ale keď som nebol vybratý, cítil som, že je to nespravodlivé a nemohol som to pochopiť. Po počúvaní Učiteľových prednášok som však náhle porozumel. Pretože povýšenie nebolo časťou môjho života a nepatrilo mne, nemohol som ho dostať, nech by som sa oňho akokoľvek namáhavo snažil. Bolo to veľmi vyčerpávajúce, keď som sa predtým v mojom živote usiloval o slávu, zisk a emócie, avšak teraz som mal také šťastie získať Dafa a žiť v harmónii!

Mám ešte jeden nezabudnuteľný zážitok z prednášok v Ťi-nane. Počas prestávky som myslel na Učiteľa a chcel som sa dostať k Nemu bližšie, ale nemohol som Ho nájsť. Potom mi sused sediaci vedľa mňa povedal, že Učiteľ je priamo za nami. Keď som sa otočil, uvidel som Učiteľa ako sa na mňa uprene pozerá, akoby presne vedel, na čo som myslel.

Na konci Učiteľovych prednášok v Ťi-nane sme nikto nechceli odísť. Poprosili sme Učiteľa, či by sme sa nemohli spolu odfotografovať a Učiteľ súhlasil. Keďže nás tam bolo viac ako tisíc ľudí, Učiteľ navrhol, aby sme sa fotili podľa oblastí. Keď Učiteľ zdvihol ruku, tisíce ľudí sa ihneď rozdelilo do skupín. Napokon sme poprosili Učiteľa o samostatnú fotku s praktizujúcimi, ktorí prišli z odľahlých oblastí. Učiteľ opäť súcitne splnil naše priania. Keď boli fotky vyvolané, boli sme ohromení, keď sme zistili, že Učiteľ bol na každej fotke najvyšší, bez ohľadu na to, kto tam bol. Najskôr som bol ohromený, ale neskôr som si uvedomil, že to jednoducho preto, že Učiteľ nebol bežný človek.

Keď sa Učiteľ chystal opustiť Ťi-nan, aby išiel prednášať do Ta-lienu, povedal všetkým, aby necestovali do Ta-lienu lietadlom. Vtedy to nikto nepochopil, ale nasledujúci deň sa neočakávane zhoršilo počasie a všetky lety boli zrušené. Pochopili sme, že Učiteľ nám pomáhal, aby sme prišli do Ta-lienu na čas.

V auguste 1994 som sa zúčastnil Učiteľovych prednášok v Jen-ťi, kde som opäť zažil zázraky Dafa. V deň, kedy sa mala prednáška začať, sa naraz silno zatiahla obloha, spustil sa zúrivý vietor, dážď, krupobitie a hrmenie. Stromy sa ohýbali a ulice sa rýchlo zaplavili, takže nefungovala doprava. Každý sa znepokojoval, pretože už bol čas, keď sa mala prednáška začať, a nie všetci ešte prišli. Avšak náhle sa počasie ustálilo a každý prišiel do prednáškovej sály na čas. Vedeli sme, že to bol Učiteľ, kto zastavil zasahovanie zla.

Na konci prednášok v Jen-ťi som zažil ďalší nadprirodzený zážitok, ktorý mi umožnil ešte pevnejšie veriť v Učiteľa a Dafa. Praktizujúci z môjho okresu vyrobili hodvábny banner, aby sa poďakovali Učiteľovi za Jeho súcitnú spásu. Keď sme Učiteľovi darovali tento banner, Učiteľ sa usmieval prijímajúc ho a potriasol si ruku s každým z nás. Je jedno príslovie, že: „Ruky Budhu sú také jemné ako bavlnka.“ Keď sme si potriasli ruku s Učiteľom, uvedomil som si, že je to pravda. To teplo a súcit, ktoré som cítil, je neopísateľné. Po tomto okamihu všetky zostávajúce myšlienky ateizmu úplne zmizli.

Po zúčastnení sa týchto prednášok v roku 1994 som sa pevne rozhodol praktizovať Falun Dafa. Na ceste návratu k môjmu pôvodnému, pravému ja, budem pokračovať usilovne vpred, aby som nasledoval Učiteľa smerom k dovŕšeniu!

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/3/30/84048.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.