Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Moje pochopenie opustenia pripútanosti k žiadostivosti

  (Clearwisdom.net) Keďže som sa nečinil dobre pri prechádzaní cez skúšku žiadostivosti a nemal som jasné pochopenie tejto otázky, stiahol som si mnoho článkov zo stránok Minghui/Clearwisdom a veľmi pozorne som ich prečítal. Uvedomil som si, že spolu s pokrokom nápravy Fa si praktizujúci zlepšili svoje pochopenie požiadaviek Fa a že Fa má prísnejšie požiadavky na učeníkov Dafa ohľadom ich ríš a čistoty. V predchádzajúcej zbierke "Ohľadom manželského vzťahu" stránky Minghui jasne povedali, že zapájanie sa do nevhodných vzťahov medzi mužom a ženou je poškodzovaním Dafa.
 • Moja skúsenosť zo stretnutia s Učiteľom v Kuang-čou v roku 1994

  (Clearwisdom.net) Začala som praktizovať Falun Dafa v roku 1994. V tú noc som čítala Čínsky Falun Gong do 11 hodiny večer a nechcela som ho odložiť, až pokým na mňa príbuzní naliehali, aby som išla spať. Aj keď som knihu v tú noc ešte nedočítala, uvedomila som si, že je to nebeská kniha. Hovorila o vesmírnych princípoch a otriasla mojím telom i dušou. O niekoľko dní neskôr, v jedno ráno, keď som bola ešte stále v posteli a moja myseľ bola jasná, mi niekto povedal: "Prišla si na tento svet, aby si sa prispôsobila Dafa." Otočila som sa. Hlas zopakoval: "Prišla si sa prispôsobiť Dafa." Keď som vstala, uvedomila som si, že tento hlas musel patriť Učiteľovi.
 • 4. rakouská Fa konference 2006: Proces nápravy mého předurčeného vztahu s mým nepraktikujícím manželem

  Od počátku mé kultivace jsem neustále konfrontována s potížemi ve vztahu k mému manželovi. Toto se mi jeví jako největší konflikt; to neustálé tahání sem a tam, a je to velmi těsně spojeno s některými mými nejskrytějšími a nejvytrvalejšími připoutanostmi. Problémy začaly narůstat, když jsem začala postupovat vpřed při objasňování pravých skutečností. Pokaždé v této době, když mi manžel způsoboval potíže, snažila jsem se to snášet s tím, že jsem si v duchu říkala: „Jen pojď, dělej mi problémy, já tvou ctnost neodmítnu.“
 • Viděno v jiných dimenzích: Bohové sledují vše co praktikující Dafa dělají

  (Clearwisdom.net) Praktikuji Dafa s otevřeným třetím okem. Nedávno jsem měl vizi v jiné dimenzi a chtěl bych se spolu-praktikujícími sdílet co jsem viděl. Doufám, že budou mít praktikující v této poslední fázi kultivace jasnou mysl, budou si toho vědomi a nebudou zůstávat pozadu. Jednou spolu-praktikující nedržel [při vysílání spravedlivých myšlenek] svou dlaň vzpřímená. V jiné dimenzi jsem viděl zlo, které se snažilo, aby ruka praktikujícího nebyla vzpřímená. Když držel znak rukou „lotosový květ“, znak nebyl dostatečně široký. Prsty byly příliš blízko u sebe. Zlé bytosti poskakovaly na jeho konečcích prstů a způsobovaly, že znak rukou vypadal pokřiveně.
 • Odstraňte připoutání spoléhání se na druhé

  (Clearwisdom.net) Podílel jsem se na koordinaci představení (u příležitosti čínského Nového roku) pořádající NTDTV. Protože to bylo poprvé, co se tato podívaná pořádala v Japonsku, nikdo z nás neměl žádné předchozí zkušenosti v této oblasti, takže jsme začínali od píky. U některých z nás se objevilo připoutání spoléhání se na ostatní, například spoléhání se na ty spolupraktikující, kteří mají více volného času, na ty s dobrými jazykovými znalostmi, na ty s více schopnostmi či na ty, kteří byli v dobrém kultivačním stavu.
 • Mé pochopení toho, když je „člověk zaneprázdněný“

  [PureInsight.org] Často slýchávám praktikující, jak říkají: „Mám málo času. Jsem zaneprázdněný.“ Z toho důvodu bych ráda pohovořila o svém pochopení toho –„být zaneprázdněný“. V současnosti, v tomto specifickém historickém období, je pro učedníky Dafa čas velmi vzácný. Každý učedník by měl ochraňovat toto období, které pro nás a vnímající bytosti Mistr zanechal. Rovněž bychom ale neměli zacházet do extrémů. Když jedinkrát zajdeme do extrému, promění se to v připoutání.
 • Myšlenky během návštěvy ve vile za milion dolarů

  (Clearwisdom.net) Před několika dny jsem se zúčastnila večírku, který pořádal spolužák u příležitosti nastěhování se do vily za milion dolarů. Cítila jsem se trochu deprimovaná, možná dokonce až méněcenná, když jsem byla svědkem přepychové výzdoby v impozantní vile. O Falun Dafa jsem se dověděla v roce 1997 a po mnoha letech námahy a těžké práce jsem si myslela, že jsem odstranila většinu ze svých lidských tužeb po slávě a sebe-zájmu. Proto jsem se cítila zahanbená, když jsem zakusila pocit, který patří běžným lidem, totiž závist a skleslost. Poté jsem se dívala do sebe a objevila, že stále toužím po štěstí, za kterým se běžní lidé ženou.
 • Kultivující by se neměli snažit nutit ostatní

  [PureInsight.org] Vyžadovat na ostatních, aby přicházeli včas, nevybočovali z řady a udržovali správnou hygienu a tak podobně - jsou ty věci skutečně pro dobro ostatních, nebo abychom ochránili své vlastní zájmy? Když druzí chodí včas a nevybočují z řady, pak nemusím dlouho čekat. Když druzí udržují správnou hygienu, nebudu muset používat nebo se dívat na špinavé věci. Mé požadavky na ostatní nejsou nesprávné. Aby byl člověk dobrý, rozhodně by měl chodit včas, dodržet slovo, nevybočovat z řady a udržovat správnou hygienu. Ale jako kultivující bych tyto věci měl vyžadovat na sobě; není na mě, abych to požadoval na druhých.
 • Prolomení připoutání k žádostivosti a sobeckosti – přizpůsobení se Fa

  Je to skutečná pocta, mluvit zde před vámi všemi. Zjistil jsem, že o tématu, o které se chci se všemi podělit, je ochotno hovořit málo praktikujících. Týká se to připoutání k žádostivosti. To je věc, která do mě velice vážně zasahovala od začátku mé kultivace, a nebylo příjemné mluvit o tom s druhými praktikujícími. Abyste lépe pochopili mé utrpení, zmíním se trochu o tom, jaký jsem býval, než jsem začal praktikovat Falun Dafa. Než jsem obdržel Zákon, šel jsem s proudem ostatních lidí ve společnosti a bral jsem předmanželský sexuální styk s opačným pohlavím za něco běžného. Skutečně jsem neměl dobré pochopení toho, jak vážné to je, a nedošlo mi, že to je něco, co bych neměl brát na lehkou váhu
 • Během tohoto období nezanedbávejte sebe-kultivaci

  Při tom, když praktikující umožňují většímu počtu lidí dovědět se skutečnosti o Falun Gongu, v tichosti vykonávají tři věci, je zde ale řada „mezi“. Rád bych zde naléhal na mé spolu-praktikující, aby, zatímco odhalují pronásledování, neopomíjeli sebe-kultivaci. Znám matku, která vytrvale kultivuje Falun Dafa a v tichosti objasňuje pravdu. Ale někdy je vznětlivá a netrpělivá, když řeší problémy v rodině. Jednou uklízela celý dům, třebaže byla zjevně dost unavená. Její dcera si toho všimla a laskavě řekla: „Mami, neunav se. Když to jde, nemusí se ty práce dodělat nebo to může počkat, až se budeš cítit lépe.“
 • Dobro nebo zlo pochází z jedné bezděčné myšlenky

  [PureInsight.org] V Zhuan Falun Učitel řekl: "Dobrý nebo špatný výsledek pochází z jedné bezděčné myšlenky“ a jiná myšlenka v tom okamžiku vede k jinému výsledku. Tato slova mohou platit i pro kultivující i pro běžné lidi. Hluboce cítím, že se jedná o poučku zásadní i blaho přinášející. Všechno v tomto světě je povrchní a iluzorní. Lidské záležitosti se neustále mění a je těžké je předvídat. „Nic dobrého netrvá věčně; všechno dobré musí jednou skončit.“ V lidském životě je člověk jednou nahoře a jednou dole a jednotlivé okamžiky mohou být dobré či špatné. Je nevyhnutelné udržet si čisté a soucitné myšlenky a konat dobré skutky.
 • Sdílení zkušeností o prodávání lístků na Čínské Novoroční Gala 2007 v San Franciscu

  Čínské Novoroční Gala 2007 v opeře v San Franciscu vidělo devět tisíc lidí. Všechna tři představení byla úspěšná. Dvě víkendová představení byla vyprodána. Někteří lidé si dokonce museli koupit lístky na stání, aby je mohli spatřit. Po skončení představení místní praktikující sdíleli zkušenosti o tom, jak pomoci při podpoře Gala. Tentokrát se na prodeji lístků podíleli téměř všichni praktikující ze San Francisca. Jednali jako jedno tělo a udržovali si spravedlivé myšlenky. Také každé představení podporovali spravedlivými myšlenkami, a tak byly všechny reakce publika velmi pozitivní.
 • Jasné pochopenie nám umožní držať krok s postupom nápravy Fa

  (Clearwisdom.net) Keď sa v Toronte skončili štyri predstavenia NTDTV k čínskemu novému roku, mnohí praktizujúci, ktorí sa ich zúčastnili a ktorí sledovali predstavenie sa stretli v noci na nasledujúci deň. Zdieľali sme naše pochopenie z pohľadu Fa. Mnoho praktizujúcich si počas predstavenia uvedomilo vážnosť kultivácie. V prvom rade mnohí praktizujúci spomenuli, že keď počas predstavenia videli toľko obsahu, ktorý sa týkal Dafa, boli trochu nesvoji. Niektorí sa obávali, že to spôsobí problémy alebo že bežní ľudia to nebudú schopní prijať.
 • Kultivující by neměl být připoután k ničemu

  (Clearwisdom.net) Jednou jsem společně s dalšími spolupraktikujícími navštívil jednu postarší praktikující, abychom sdíleli zkušenosti o tom, jak dělat tři věci dobře. Navzdory našemu plánu postarší žena se soustředila na rozpory, které měla se mnou, a nedala nám žádný prostor k tomu, abychom sdíleli zkušenosti. Popovídal jsem si s ostatními a rozhodli jsme, že s ní budeme sdílet zkušenosti znovu. Rozhodli jsme se, že u ní necháme instrukce pro vysílání spravedlivých myšlenek; takto bychom měli lépe odstranit zlo.
 • Proč kultivujeme?

  (Clearwisdom.net) Dlouhou dobu jsem nemohl opustit připoutání ke strachu, vypadalo to, že strach pochází z hloubky mého srdce a bylo velmi těžké se ho vzdát. Myslel jsem si pro sebe: „Čím je tento strach? Musím se ho zbavit!“ Nehledě na to jak moc jsem se snažil, cítil jsem, že nemohu odstranit jeho kořen, jakoby tam bylo něco co mi bránilo ho vykopat i s kořeny. Jednoho dne, když jsem studoval Zákon jsem najednou zjistil, že tento strach není tak jednoduchý, jak jsem si myslel.