Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Inspirace z učení se Fa zpaměti

  Falun Gong jsem začal praktikovat v roce 1996. Třebaže jsem praktikujícím-veteránem, opakovaně jsem selhával v tom, že jsem dobře nestudoval Zákon. Měl jsem potíže studovat Zákon s poklidnou myslí. Mnohokrát jsem se pokoušel dívat dovnitř, abych překonal překážky, ale nevedlo to k žádnému výraznému zlepšení. Působilo mi to velké potíže.
 • Kultivačná skúsenosť - vzťahy z minulých životov

  Počas meditácie v sede som sa asi po 30 minútach dostal do hlbokého stavu ding a v tomto stave som cítil, ako z môjho tela vyšli dve bytosti, s ktorými som ihneď nadviazal nejaký druh telepatického spojenia.
 • Zkušenost praktikujícího z Holandska, který byl unesen v Číně

  Jmenuji se Peter Valk. Je mi 28 let a jsem z Holandska. Na začátku května v r. 2005 jsem odjel do HongKongu. Získal jsem vízum do Číny. Měl jsem v plánu zůstat tam půl roku. Dovolte, abych vám nejdříve vysvětlil, proč jsem na tuto cestu vydal. V r. 2003 jsem začal praktikovat Falun Gong. Díky Falun Gongu si velmi vážím čínské kultury. Před rokem jsem se sám začal učit mluvit a číst čínsky.
 • Zázraky z učení se Fa nazpaměť

  (Clearwisdom.net) Paní Li praktikuje Falun Dafa a pochází ze severovýchodní Číny. Je jí padesát. Absolvovala jen tři roky základní školy, je to člověk laskavý a čestný. Když v roce 1995 začala praktikovat Falun Dafa, nebyla s to mnohá slova v knize Zhuan Falun rozeznat. Po nepřetržitém studiu Zákona mohla po nějaké době plynně přečíst celou knihu.
 • Úvahy nad Mistrovou básní „Nebuď smutný“

  Když jsem si tuto báseň - ihned po jejím publikování- přečetl poprvé, byl jsem toho názoru, že byla napsaná pro praktikující, kteří jsou nezákonně zadržováni. Jednoho dne jsem si náhle uvědomil, že jsem dostatečně nepochopil Velký Zákon. Získal jsem další nová porozumění.
 • Účastnit se skupinového studia Zákona je prvním vykročením z temnoty

  Jeden mladší praktikující v naší skupině měl v sobě strach a negativně vnímal dospělé, protože vyrostl ve velmi negativním prostředí, kde byly urážky na denním pořádku. Jednou nám řekl: „Rozhodl jsem se zlepšit svůj kultivační stav. Nechci žít samotářsky v temném světě, ani už nechci o lidech přemýšlet negativně. Nejdříve jsem se pravidelně účastnil skupinového studia Zákona, abych vykročil z temnoty. Společné studium Zákona mi poskytuje velkou příležitost, abych navázal vztahy s ostatními praktikujícími Falun Gongu.“
 • Studovat Zákon dobře a dívat se do sebe/dovnitř jsou klíčem k dobré koordinaci

  V poslední době se mezi místními praktikujícími při činnostech pomáhajících zastavit pronásledování vynořily jisté problémy. Několik praktikujících nebylo s to čelit konfliktům s nepohnutou myslí a tvrdošíjně se drželo svých osobních představ. Takový postoj nevyhnutelně směřuje do slepé uličky a působí negativně na úsilí celé skupiny při potvrzování Zákona.
 • Chamtivost/nenasytnost bez ctnosti vede k pohromě

  V období, kdy vládla dynastie Čou (770 – 260 př. Kr.), žil muž jménem Tchao Tac´, který byl starostou města Tchao. Netěšil se dobré pověsti, rodinné jmění ale ztrojnásobil.
 • Po prečítaní Čuan Faluna sa nevyliečiteľné chorý pacient uzdravuje za dva mesiace

  (Clearwisdom.net) Som roľníkom a mám 53 rokov. Žijem na odľahlej dedine v oblasti Che-čchuan, Čchung-čching. V roku 2004 som bol veľmi chorý a bol som pripútaný na lôžko. Diagnostikovali u mňa rakovinu pľúc v neskorom štádiu, ktorú považovali za nevyliečiteľnú. Jedinou vecou, ktorú som mohol spraviť, bolo čakať na smrť.
 • Proč má tchyně už "nepředpovídá počasí"

  (Clearwisdom.net) Moje tchyně žije poblíž oblasti Lei v provincii Hebei. Tento rok jí bude 82 let. Celý svůj život byla laskavá, milá a tvrdě pracovala. Mezi ostatními vesničany je velmi uznávána. Má čtyři syny a dcery. V životě prošla mnohým strádáním.
 • Zázrak, který jsem prožila díky Falun Dafa

  16. března 2002 se stal zázrak. Opírala jsem se o stůl a zkoušela cvičení Falun Gongu. Tentýž den jsem byla schopna vstát z postele a sejít dolů po schodech, abych se setkala s několika lidmi, kteří přišli k nám domů číst básně mého zesnulého manžela.