Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • VVPFG úplne vyšetrí pravdu a ukončí čím skôr prenasledovanie Falun Gongu

  Pred štrnástimi rokmi pán Li Chung-č’ v Číne predstavil Falun Gong. V dôsledku toho viac ako 100 miliónov ľudí po celom svete dosiahlo zlepšenie telesného i duševného zdravia. Avšak Čínska Komunistická strana (ČKS) a Ťiang Ce-min zo svojej žiarlivosti 20. júla 1999 spustili brutálne a kruté prenasledovanie nasledovníkov Falun Gongu. Nedávno boli odhalené zločiny ČKS vyberania orgánov zo živých nasledovníkov Falun Gongu a následné pálenie ich tiel na zničenie dôkazov v koncentračnom tábore Su-ťia-tchun.
 • Některá pochopení týkající se obchodování

  V dnešním komerčním světě se běžní lidé honí za ziskem, jako by obchod byl jenom o zisku. Já sám jsem také nikdy neuvažoval o tom, že naše kultivace má co do činění s obchodem, a nemohl jsem pochopit, proč to může být jeden ze způsobů ve vesmíru, jak zvýšit úroveň žijících bytostí.
 • Odstranit připoutání k volnému času, kráčet dobře po zbývající cestě kultivace

  (Clearwisdom.net) V poslední době jsem nebyl v moc dobrém kultivačním stavu, protože jsem nechtěl studovat Zákon a objasňovat pravdu, jen jsem dával přednost vysílání spravedlivých myšlenek. Vím, že to není správné, velmi se mě to dotýká a já tím chci prorazit.
 • Přiznat svou chybu spolupraktikujícím

  Jednoho dne jsem si najednou vzpomněl na něco z mé minulosti. Když jsem byl zadržen ve vazbě, policie mě vyšetřovala. Bál jsem se a odhalil jsem místo, kde se pravděpodobně scházejí spoupraktikující. Později jsem se dozvěděl, že policie použila tuto informaci, aby vyhrožovala jiným spolupraktikujícím tím, že jim poskytla podrobnosti o té situaci, a následoval řetězec pronásledování.
 • Vždycky je naděje, pokud se nevzdáme

  (Clearwisdom.net) Během skupinového studia Zákona jedna praktikující zmínila, že její situace doma je velmi špatná. Její manžel - nejenom, že je silně proti tomu, aby praktikovala Falun Gong - ale rovněž se snaží ovládat její myšlenky. Ta situace se dlouhou dobu neměnila.
 • Ako riešiť napätie medzi praktizujúcimi

  (Clearwisdom.net) Rôzne názory medzi praktizujúcimi v našej oblasti mali v poslednom období za následok napätie, ktoré ovplyvnilo našu prácu. Boli tam spory medzi koordinátormi, nezhody medzi koordinátormi a praktizujúcimi a spory medzi ľuďmi zodpovednými za tlač a distribúciu. Boli sme trochu zmätení tým, čo sa deje: Prečo máme odrazu toľko napätia?
 • Seminář o lidských právech v Číně

  24. května 2006 proběhl v Městské knihovně v Praze seminář o lidských právech v Číně. Český reportér deníku Velká Epocha (Epoch Times) představil publiku knihu, která otřásla celým čínským národem – 9 komentářů ke komunistické straně. Díky této knize začínají Číňané doma, ale i mimo Čínu otevřeně diskutovat o věcech, jako jsou lidská práva či svoboda vyznání, a také o povaze komunistické strany.
 • Tři body porozumění vztahující se ke kultivaci

  Strach je připoutání projevující se v zištnosti a sobectví. Bojíme se a kolísáme či jsme nerozhodní, když nejsme pevní či neotřesitelní ve víře v Učitele a Dafa. Samotný strach není náš nedostatek. Vytvořily ho staré síly ve vesmíru kvůli sobě. Ve skutečnosti strach není něco tak děsivého, je to jen projev naší zištnosti a sobectví.
 • Praxe Falun Dafa mi umožnila opravdově pochopit smysl života a uvidět vesmírné principy

  Květen je čas naplněný vitalitou a životem. Včerejší bouřka pročistila vzduch. Dnes je vzduch čistý, slunce svítí jasně a květiny a tráva voní svěžestí. Sedím před počítačem a cítím se klidně a příjemně. Vzpomínám si na jednu báseň o pampelišce, kterou jsem četla, když jsem studovala vysokou školu. Smysl té básně byl asi takový: odkud pampeliška přichází? Z místa, z něhož pochází. Kam pampeliška jde? Kam ona má jít?
 • Několika slovy: Rozjímání o bezpečnostních otázkách

  1. Status běžné společnosti by neměl být v každodenních situacích nahodile narušován. Během procesu potvrzování Zákona byste neměli nahodile poškozovat principy běžných lidí, dokonce ani tehdy, když se velmi dobře kultivujete. Jinak budete porušovat principy Dafa a můžete hromadit problémy související s bezpečností.
 • Učedníci Dafa by měli věnovat pozornost zdvořilosti či dvornosti

  (Clearwisdom.net) Po určité době praktikování kultivace cítím, že existuje několik hojně rozšířených problémů mezi praktikujícími – jsou to – lhostejnost a sebe-izolace. Možná je to proto, že jsou testy, kterými praktikující potřebuje v kultivaci projít, a když se konflikty stanou vážné, vyvstane mentalita pudové sebe-obrany.
 • Vděčnost evropských praktikujících ke 13. květnu

  „Nepředstavitelné, jak je to možné? To není z lékařského hlediska vůbec možné.“ Lékař držel v ruce výsledek vyšetření a díval se na dámu se stříbrně třpytivými vlasy, která před ním seděla důstojně a klidně. „Všechny běžné nemoci, kterými trpí běžně staří lidé vy nemáte. Jak jste se dokázala tak dobře udržovat?“
 • Budu pokračovat v učení se Zhuan Falunu nazpaměť

  (Clearwisdom.net) Pokaždé, když Učitel přednáší, svým učedníkům říká, aby studovali Zákon a studovali ho dobře. Zvláště v článku "Zastrašte rušivé zasahování" upřímnými slovy a s opravdovým přáním říká, že: "Zákon může odhalit všechna připoutání, Zákon může vyhubit všechna zla, Zákon může odkrýt a rozehnat všechny lži a Zákon může posílit spravedlivé myšlenky."
 • Věnujte prosím více pozornosti vysílání spravedlivých myšlenek

  (Clearwisdom.net) Nedávno jsem shledal, že spolupraktikující z mého okolí, byli do různého stupně zasaženi. Někteří měli napjatou situaci v rodině, jiným vážně onemocněli příbuzní, kteří potřebovali dlouhodobou péči, a další byli vážně zasaženi nemocí, takže museli být hospitalizováni či byli příliš slabí, aby chodili. Někteří praktikující neudělali opravdový pokrok a zesnuli.
 • Prorazit (skrz) překážky a objasnit fakta běžným lidem

  Kdykoli se náhodně s někým setkám, chopím se příležitosti, abych tomu člověku objasnila fakta o Falun Dafa a pronásledování. Zázraky se skutečně dějí. Kdykoli chci někoho potkat, narazím na ni či na něho hned následující den. Vím, že je to obrovský Mistrův soucit k učedníkům a vnímajícím bytostem, takže si dávám záležet, aby fakta objasňovala při každé příležitosti - při srazu spolužáků, svatbách, návštěvě příbuzných či přátel, při nakupování, nevynechám nikoho, s kým mám předurčený vztah.