Jeden den v životě praktikující Falun Gongu v Číně

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Clearwisdom.net) V severočínských městech lidé jdou obvykle do postele mezi osmou a devátou hodinou večer. Kolem půlnoci vstávám a připojuji se k celosvětovému vysílání spravedlivých myšlenek. Za deset čtyři vstávám znovu a ve stejnou dobu jako mí spolu-praktikující provádím cvičení. Nemám kazetový přehrávač, a tak si předříkávám formulky. Když jsem dnes prováděla páté cvičení, povšimla jsem si, že mám řadu rušivých myšlenek, a tak jsem se snažila je potlačit. Je dobré provádět cvičení ráno, protože má rodina ještě spí. Když provádím cvičení sama v kuchyni, cítím, jako bych se rozplynula v poli energie mých spolu-praktikujících v Číně. Po vysílání spravedlivých myšlenek v šest hodin začínám studovat Zákon. Narodila jsem se zmrzačená, kromě toho mě několikrát pronásledovala Komunistická strana Číny, což vedlo k poškození páteře. Když studuji Zákon, musím proto ležet na podlaze.

Pak rodina vstane a jdou do práce. Věnuji se domácím pracím, připravím si pravdu objasňující materiály a jsem připravena jít. Než odejdu, řeknu: „Děkuji Vám Učiteli za to, že mě ochraňujete. Určitě se bezpečně vrátím.“ Na ulici radím Číňanům, aby vystoupili z Komunistické strany Číny, a říkám jim pravdu o Falun Gongu. Dnes jsem viděla tabuli s těmito slovy: „Nová Čína nebude bez KS Číny.“ Okamžitě mě napadlo, že bych měla ten slogan odstranit, aby to neznečišťovalo mysl lidí. Rychle jsem vymazala jeden znak, takže to pak znělo: „Nová Čína nebude s KS Číny.“

Měla jsem v úmyslu jít k osmdesátileté praktikující studovat Zákon. Když KS Číny zahájila pronásledování Falun Gongu, tato praktikující se kvůli strachu praxe vzdala. Mnoho jejích nemocí znovu vystoupilo na povrch. Několik let jsem s ní sdílela své pochopení a nyní se vrátila na cestu kultivace. Začaly jsme studovat Zákon společně. Já čtu a ona poslouchá. Někdy, když jsem něco špatně přečetla, opravila mě. Jsem za to moc vděčná.

Po studiu Zákona už odcházím. Požádám praktikující o dva výtisky novin. Namočím noviny a dám je do tašky. Uvažuji: „Jestliže uvidím plakáty s těmi nemorálními komunistickými slogany, odstraním je.“ Když procházím asi v půl třetí kolem jedné budovy, vidím tabuli se stejným sloganem jako jsem viděla ráno, použiji mokré noviny a vymažu znak, takže ten slogan zní: „Čína nebude s KS Číny.“ Pak se objeví statný muž a dívá se na mě výhružně. Uvažuji: „Nemám se čeho bát; on by měl!“ Jdu dál a vytrvávám v silných spravedlivých myšlenkách, pak míjím tu budovu a vcházím na trh.

Přicházím na autobusovou zastávku. Poblíž zastávky je opět ten samý slogan. Před pěti lety mě nahlásili na policii, když jsem se snažila vymazat jedno z těch zlých stranických hesel. Proto mě pronásledovali. Trochu se to dotklo mého srdce, ale okamžitě jsem to přehodnotila. Došla jsem k té tabuli, zatímco vysílám spravedlivé myšlenky. Shodou okolností tam někdo stojí a maže tabuli. Než dojdu k tabuli, je celá čistá. Ihned si uvědomuji, že Mistr mě podporuje v tom, abych si tentokrát udržela čisté srdce.

Autobus přijíždí, setkávám se s vysokoškolačkou. Začínám jí objasňovat skutečnosti. Podávám jí pravdu objasňující materiály. Velmi to oceňuje a vystupuje ze Svazu mládeže. Když už chci skoro vystoupit, v autobuse si všimnu ženy, která se na mě usmívá, jako bychom byly staré známé. Vím, že je to někdo, s kým mám předurčený vztah. V autobuse je plno lidí a dost hluku. Uvědomuji si, že bych měla využít této příležitosti, jinak toho budu později litovat. Rychle k ní jdu a doporučuji jí, aby vystoupila z KS Číny. Souhlasí a říká nahlas: „Děkuji vám!“ Dnes jsem několika lidem doporučila, aby vystoupili ze strany. Jsem velmi zasažena, kdykoli se někdo rozhodne, že vystoupí ze strany. Někdy dokonce mi ukápne slza. Vím, že náš soucitný Mistr poskytuje příležitost všem vnímajícím bytostem.

V noci si pročítám the Minghui Weekly. Je tam celá řada příspěvků o pravdě objasňujících aktivitách, které praktikující žijící mimo Čínu dělají. Jeden z článků, které dnes čtu, se jmenuje: „Zlaté lotosové květy rozkvétají v bouři.“ Moc mě ten článek dojal. Praktikující ze zámoří jsou velkolepí. Naši spolu-praktikující v Číně by se rovněž měli činit dobře.

Čínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/17/161005.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/3/89195p.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.