Úvaha o penězích

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Steffen Andritzke

Náš Mistr řekl, že v jiných dimenzích má všechno život a že všechny organické i anorganické věci jsou bytosti. Nemohlo by to být tak, že i peníze jsou v jiných dimenzích „bytostí“? Co by se stalo, kdybychom měli my (nebo část z nás) k této „bytosti peníze“ špatný postoj? Přicházely by potom peníze rády k nám? Co by se stalo, kdybychom jednou přistoupili k „bytosti peníze“ se spravedlivými myšlenkami? Co by bylo, kdybychom je mohli dokonce zachránit? Co by se stalo, kdybychom na „bytost peníze“ jednou vysílali spravedlivé myšlenky? Ne proto, abychom je dostali, nýbrž proto, abychom té „bytosti peníze“ dali šanci k zachraňování.

Podle mého názoru peníze nejsou v podstatě špatné. Nejsou ani dobré. Myslím si, že peníze jsou jistým druhem energie. Jestliže tuto energii použijeme k tomu, abychom podporovali režim, který pronásleduje lidi, kteří se řídí „Pravdivostí, Soucitem a Snášenlivostí“, potom je tato energie použita špatně. Jestliže tuto energii ale použijeme k tomu, abychom dělali dobro nebo dokonce zachraňovali vnímající bytosti, potom je ta energie použita dobře. Nebyl by tento druh energie také prospěšný pro naši práci pro Dafa? Pokud by ale byli praktikující, kteří by díky svým názorům měli vůči „bytosti peníze“ (nebo tomuto druhu energie) špatný vztah, mohlo by to mít popřípadě také nedobré následky. Dokonce naše myšlenky mají účinek. Co když někteří smýšlí o „bytosti peníze“ velmi špatně?

Samozřejmě, že to je jen mé pochopení, které vám chci sdělit, a vím, že se mohu úplně mýlit. Chtěl jsem vám jen v krátkosti sdělit své myšlenky o „bytosti peníze“. Možná by se mohlo něco změnit, kdybychom jednou prověřili své názory o „bytosti peníze“.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.