Pospěšte si a zachraňte vnímající bytosti

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Dafa praktikujícího z Číny

[PureInsight.org] Neměl jsem v úmyslu sdělit svůj sen ostatním, protože mi bylo trapně, vím totiž, že nejsem dostatečně usilovný. Později jsem o tom přemýšlel a uvědomil jsem si, že ta myšlenka nebyla správná. Měl bych ostatním alespoň říct, že čas se krátí a záchrana vnímající bytostí je naléhavá!

Ve snu jsem byl na nějakém místě a uviděl jsem bílou pagodu. Nějaký hlas oznamoval místním obyvatelům: „Pagoda se brzy zřítí. Všichni zemřou, neexistuje jiná možnost.“ Obyvatelé ale byli fascinováni a mysleli si, že je ctí takhle zemřít. Následkem toho se přestali starat o své věci a pokojně čekali na anděla smrti. Chovali se, jako by byli v bláhovém ráji. Chtěl jsem se odebrat do vesnice, kde jsem žil, protože jsem měl o ně starost a nechtěl jsem s těmi pošetilci zemřít.

Opustil jsem to místo a namířil jsem do svého rodiště společně s dalšími lidmi. Během cesty jsme procházeli kolem bran, které měly své strážce, zřejmě ale nebyli místní, spíše se jevili, že jsou to nižší bohové a strážci. Proráželi jsme přes ně.

Když jsem se vrátil zpátky do vesnice, ohromilo mě, že všichni lidé byli oblečeni do bílých šatů. Dívali se na vztyčenou vlajku. Ve snu jsem ale žádnou vlajku nespatřil, třebaže jsem věděl, že je to krvavá vlajka Komunistické strany Číny. Stejně jako v předchozím městě lidé byli hypnotizováni a očekávali smrt.

Bylo mi velmi smutno a snažil jsem se je probudit, ale odmítli čemukoli naslouchat. Usmívali se a tiše čekali, až přijde smrt. Později jsem se setkal s mnoha praktikujícími a společně jsme připravili pravdu objasňující materiály a chtěli jsme jít ven a rozdávat je. Mimo to, předtím než zemřeme, jsme chtěli zvolat: „Falu Dafa je dobrý! Pravda, soucit a snášenlivost je dobrá.“

Pak jsem se probudil, neměl jsem ponětí, zdali jsem byl až tak úzkostlivý či jsem se strachoval. Musíme si pospíšit, protože nemáme moc času. Jinými slovy, čas na záchranu vnímajících bytosti se krátí a krátí.

Čínská verze je dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/5/48186.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4888

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.