Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Kultivovat se dobře hledáním uvnitř

  Dvaasedmdesátiletá žena, která obdržela Fa v roce 1996 a která je celou dobu usilovná a ve všech ohledech se kultivuje dobře, se slzami v očích řekla: „Ctihodný Mistře každé slovo a každá věta jsou namířeny na mě. Chovám se nejhůře a nikdy jsem nedovolila, aby ostatní poukázali na mé nedostatky. Vyrostla jsem v tom, že jsem ostatním nedovolila, aby mě kritizovali. Jsem rozhodnuta uchovat si Mistrovo učení v mysli a čelit kritice a nesouhlasu tak, jak by kultivující měl
 • Dívat se dovnitř, ať si myslíte či ne, že jste na vině

  Právě jsme založili „čtecí třídu“, ale místo nebylo ještě domluvené. Kdykoli praktikující A, u kterého jsme se scházeli, odjel na služební cestu, setkání jsme odložili. Později praktikující B nabídla, že se můžeme scházet u ní. Mohli jsme tam chodit, kdykoli praktikující B byl na služební cestě. Jednou jsem přišla pozdě, protože jsem musela pro jednoho praktikujícího něco vytisknout a ztratila jsem se, protože jsem nemohla najít, kde bydlí.
 • Konečně jsem si uvědomila, co „myšlenkové vzorce/představy/pojmy“ představují

  (Clearwisdom.net) Za posledních několik dnů vzrostly konflikty a neporozumění mezi mnou a mým manželem, který je rovněž praktikujícím Falun Gongu. Bylo to bolestné. Ustavičně jsem si opakovala Mistrův článek – „Čím blíže ke konci, tím máte být usilovnější“. Neustále jsem hledala uvnitř.
 • Poznejte své síly a schopnosti

  (Clearwisdom.net) V poledne 25. května 2006 vniklo několik policistů do bytu místního praktikujícího Falun Dafa. Praktikující hlasitě křičel celou cestu do kanceláře veřejné bezpečnosti. Myslel si: „Jelikož jsem tady, musím objasňovat pravdu.“ Začal objasňovat pravdu o Falun Dafa okolním policistům. Když skončil, dva policisté řekli, že vystoupí z Komunistické strany Číny.
 • Mé pochopení - „kultivovat srdce, odstranit žádostivost “

  Nikdy jsem ještě nepřemýšlela o tom, jestli bych mohla napsat svoji zkušenost, protože jsem toho názoru, že jsem udělala příliš málo a tedy nemám o čem psát. Na webové stránce jsem často četla apely, že učedníci mají vzít do ruky tužku, aby sepsali své vlastní kultivační zkušenosti a zanechali je tak pro budoucí lidi.
 • Úvaha o takzvaných „nebeských démonech“

  Ze studování knihy “Zhuan Falun” jsem pochopil, že staré síly vesmíru se podobají nebeským démonům, o nichž Učitel Li hovořil. Jejich nejvíce rozhodující vlastností je, že se tvrdošíjně drží svých vlastních názorů a nemohou opustit staré vesmírné principy, které poznaly. Zdráhají se přizpůsobit požadavkům nového vesmíru.
 • Světla mají také život

  (Clearwisdom.net) Pan Ta Čchiang a celá jeho rodina praktikuje Falun Dafa v Číně. Znovu a znovu byli svědky zázraků během let zasvěcených kultivaci v Dafa. Zde přinášíme pouze jeden příklad. Pan Ta vyměňoval světla v každém pokoji ve svém domě. Asi o deset dní později si musel asi pět minut pohrát se světlem v dceřině pokoji, aby zase svítilo. Nesvítilo tak jasně jako světla v dalších pokojích. Na začátku si pan Ta myslel, že je to kvalitou toho světla. Zamýšlel ho vyměnit, až bude mít čas. Pak si uvědomil, že i světlo má svůj život a že by se neměl vzdát tak snadno.
 • Potvrzovat Fa tím, že se chovám jako učedník Dafa

  (Clearwisdom.net) Při objasňování pravdy občas zaslechnu, že někteří lidé říkají: „Já znám praktikujícího Falun Gongu, jmenuje se tak a tak. Ale on není takový, jak ho popisuješ.“ Tudíž můžeme vidět, že náš běžný projev či chování může vytvořit bariéru pro objasňování pravdy a zachraňování vnímajících bytostí.
 • Moja ľahostajnosť a ľahostajnosť ľudí na svete

  Niektorí ľudia mali pocit, že činy ČKS boli opovrhnutiahodné, boli však aj takí, ktorí boli ľahostajní, keď som im odhalil prax vyberania orgánov za živa z praktizujúcich Falun Gongu v čínskych väzeniach, pracovných táboroch a koncentračných táboroch. Niektorí tomu vôbec neverili. Dokonca aj tí, ktorí si mysleli, že je to opovrhnutiahodné, boli pomerne ľahostajní.
 • Upřímnost

  (Clearwisdom.net) Četl jsem příběh císaře Šuna [1] a Su Wua [2], ale nechápal jsem, proč staří Číňané si poslušně zachovávali svou morální bezúhonnost, oddanost a ctnost. Po dlouhé úvaze jsem našel odpověď. Staré národy měly čistá srdce, neměly mnoho sobeckých myšlenek a svým chováním a slovním projevem následovaly nebeské zákony. Kromě toho uctívaly nebesa a strachovaly se před bohy. Neochvějně věřily v morálku a spravedlnost. Neměly strach ze smrti. S ostatními zacházely poctivě. Takže přirozeně dokázaly obětovat své životy za morální bezúhonnost, když stály před volbou mezi morálkou a osobním ziskem.
 • Přišel čas splnit přísahu: „To se nikdy nebude opakovat!“

  27. března 2006, den před tím, kdy Komunistická strana Číny (KS Číny) poprvé veřejně popřela existenci koncentračního tábora Su-ťia-tchun po třech týdnech mlčení o této otázce, v Kanadě zemřel „první svědek“ existence koncentračního tábora Oswiecim, pan Rudolf Vrba. Na co Bohové upozorňují lidstvo prostřednictvím jeho smrti?
 • Závod na spracovanie tiel a sklad vzoriek tiel na predmestí Čchang-čchunu

  (Clearwisdom.net) Študujem v Číne medicínu a minulý rok som zistil, že najväčší sklad tiel v Ázii sa nachádza v Číne. Dokonca aj malá lekárska škola v Číne má viac tiel a vzoriek orgánov ako Univerzita Waseda v Tokiu, Japonsko.
 • VVPFG úplne vyšetrí pravdu a ukončí čím skôr prenasledovanie Falun Gongu

  Pred štrnástimi rokmi pán Li Chung-č’ v Číne predstavil Falun Gong. V dôsledku toho viac ako 100 miliónov ľudí po celom svete dosiahlo zlepšenie telesného i duševného zdravia. Avšak Čínska Komunistická strana (ČKS) a Ťiang Ce-min zo svojej žiarlivosti 20. júla 1999 spustili brutálne a kruté prenasledovanie nasledovníkov Falun Gongu. Nedávno boli odhalené zločiny ČKS vyberania orgánov zo živých nasledovníkov Falun Gongu a následné pálenie ich tiel na zničenie dôkazov v koncentračnom tábore Su-ťia-tchun.
 • Některá pochopení týkající se obchodování

  V dnešním komerčním světě se běžní lidé honí za ziskem, jako by obchod byl jenom o zisku. Já sám jsem také nikdy neuvažoval o tom, že naše kultivace má co do činění s obchodem, a nemohl jsem pochopit, proč to může být jeden ze způsobů ve vesmíru, jak zvýšit úroveň žijících bytostí.
 • Odstranit připoutání k volnému času, kráčet dobře po zbývající cestě kultivace

  (Clearwisdom.net) V poslední době jsem nebyl v moc dobrém kultivačním stavu, protože jsem nechtěl studovat Zákon a objasňovat pravdu, jen jsem dával přednost vysílání spravedlivých myšlenek. Vím, že to není správné, velmi se mě to dotýká a já tím chci prorazit.