Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Hledání ve vlastním srdci

  V Bibli se píše, že snáze uvidíme třísku v oku svého bližního, než trám v oku vlastním. Na tuto myšlenku jsem si vzpomněla, když jsem četla Mistrovu přednášku a odpovědi na otázky, ve kterých mluvil o tom, že někteří praktikující velmi kritizují druhé, ale přitom to jsou oni sami, kteří mají problém, který by měli vyřešit. Nedávno jsem musela opustit zaměstnání, kde se mnou nebyli spokojeni. Důvodem, který mí zaměstnavatelé uvedli, byl nedostatek lidského přístupu a tolerance, který ztěžoval ostatním lidem jejich práci. Nerozuměla jsem tomu, byla jsem velmi smutná a rozčílená.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Pevná viera v Učiteľa a v Dafa

  Skúšky v priebehu kultivácie sú rôzne. Niekedy stačí na ich prekonanie trochu pevnej vôle, sebazaprenia a je to za nami. Niekedy skúšky zasahujú hlboké časti nášho vnútra, ktorých je len ťažké sa vzdať. Práve v takýchto skúškach je podľa mňa najdôležitejšia pevná viera v Učiteľa a v Dafa. Spomínam si na niekoľko príkladov z vlastnej kultivácie. Keď koncom minulého roka prišiel za mnou jeden praktizujúci s nápadom, aby sme si spravili vlastné médium, noviny, nemohol som uveriť vlastným ušiam. „Noviny? Je v poriadku? Ledva stihneme robiť to, čo robíme, a ešte noviny?
 • Kráčet cestou nápravy Zákona, následovat Mistra domů

  Když jsem si přečetla na "Minghui Weekly", že se shromažďují články pro Třetí (internetovou konferenci pozn. překl.) výměny zkušeností praktikujících v pevninské Číně, má první myšlenka byla, že bych se chtěla podělit o svou zkušenost, kterou jsem získala praktikováním Falun Dafa.
 • Všechno, co je ve prospěch nápravy Zákona, se pravděpodobně stane

  (Clearwisdom.net) Krátce poté, co jsem se dozvěděl o skupině vyšetřující zvěrstva spojená s odebíráním orgánů, jsem si přečetl zprávu. V té době mi hlavou probleskla myšlenka: „Čínský komunistický režim nedovolí (té skupině) vstoupit na území Číny, a tak se jim to nepodaří prošetřit.“ Rychle jsem si ale uvědomil, že ta myšlenka není spravedlivá.
 • Tchaj-pchejská Ming-chuej škola: Sdílení a zpětná vazba na smýšlení o závisti a chlubení

  [PureInsight.org] Děti ve škole Ming-chuej v Tchaj-pchej v Tchaj-wanu diskutovali o způsobu smýšlení, když přijde na chlubení a závist. Komentáře dětí jsou uvedeny níže: Otázky pokládá učitel z této školy. Co znamená chlubit se?
 • Odtrhnite sa od usporiadaní starých síl a uľahčite to, čo chce Učiteľ

  (Clearwisdom.net) Z Fa vieme, že nový vesmír už bol a je neporovnateľne úžasný a nádherný. Z Fa vieme, že Tri ríše boli zapečatené, oddelené od Mliečnej dráhy, a ich situácia bude riešená zvlášť. Z Fa vieme, že všetky vnímajúce bytosti prišli kvôli Fa. Ak tentokrát nemôžu byť zachránené, potom sa nikdy nebudú môcť vrátiť domov. Z Fa vieme, že obrovským, predhistorickým želaním učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, bolo pomáhať Učiteľov pri napravovaní Fa počas nápravy Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti.
 • Komentář k důležitosti kultivace naší řeči

  (Clearwisdom.net) Posledních několik měsíců se zhoršil stav mých zubů, bolely mě tak, že jsem nemohla jíst. Docela dost se jich kývalo, některé víc než ostatní, a tak jsem vysílala spravedlivé myšlenky, ale výsledky nebyly vidět.
 • O spoření peněz

  (Clearwisdom.net) Díky pronásledování Komunistickou stranou Číny lidé žijící v Číně nemají pocit bezpečí. A tak si zvykli na to, že spoří peníze. Ba co více, tento zvyk se už stal součástí jejich přirozenosti. Tento úkaz je závažný zejména u praktikujících Falun Dafa, zvláště pak v těch rodinách, kde jeden z manželů je ne-praktikující. Zastávám ten názor, že i to je druh pronásledování starými silami.
 • Vyjít z neviditelného vězení

  (Clearwisdom.net) Zachraňování „nezákonně zadržovaných“ praktikujících je vystoupením z viditelného vězení. Rád bych pohovořil o vystoupení z neviditelného vězení. Osobně to chápu tak, že neviditelné vězení je rovněž mechanismus sestavený starými silami pro praktikující a že bychom jej měli zničit.
 • Ďalšie komentáre k úplnému negovaniu a odstráneniu zlovoľných usporiadaní starých síl

  (Clearwisdom.net) Nedávno boli praktizujúci z okolia mesta Ta-lien, provincia Liao-ning, opakovane zatýkaní. Myslím, že jeden z dôležitých dôvodov je, že mnoho praktizujúcich nerozumie dobre princípu Fa úplného negovania starých síl a preto nevedome uznávajú usporiadania starých síl.
 • Odstranění připoutání k žádostivosti

  Podle toho, co jsem viděl svým třetím okem, je připoutání k žádostivosti vlastně podobné těm špinavým zkaženým démonům podobným zvířeti, kteří jsou odstraňováni při vysílání spravedlivých myšlenek. Od té doby co vysíláme spravedlivé myšlenky, bylo mnoho těchto zkažených démonů, kteří omezují lidské bytosti a zasahují do Nápravy Fa v jiných dimenzích, odstraněno. Proto
 • Co Mistr říká, je Zákon

  (Clearwisdom.net) Poté, co Mistr přednášel Zákon ve městě Čchi-čchi-cha-r v r. 1993, někteří studenti šli Mistra vyprovodit na vlakové nádraží. Jeden z nich, když uviděl dvě plné tašky za Mistrem, řekl: „Dovolte, abych je vzal.“ Mistr řekl: „Nejsou těžké.“ Student vzal každou do jedné ruky a cítil, že vůbec nejsou těžké.
 • Manželství

  Všechno v tomto světě je důsledkem předurčených vztahů a podléhá lidské sentimentalitě. Předurčené vztahy, nicméně, mají silnější a hlubší účinek než má sentimentalita v jednotlivých případech v životě člověka. Předurčený vztah může být slibem z předešlého života. Když si jeden člověk vezme druhého, vyplnili si navzájem své sliby.
 • Odpoutat se od připoutání k žádostivosti

  Dříve jsem se velmi styděla o této věci hovořit, ale před nějakou dobou mi Učitel dal několik náznaků, že bych o tom měla napsat. A tak bych se chtěla podělit o své zkušenosti, protože by mohly být nápomocné pro některé praktikující. Začalo to minulé léto. Potkala jsem jednoho atraktivního a nadaného muže.
 • Oboustranný respekt mezi manžely je takový, jako kdybychom uctívali hosta

  V tradiční čínské kultuře se ve vztahu mezi manželem a manželkou stále kladl velký důraz na slovo „respekt“. Manželství symbolizovalo ctnost, která vrcholila ve spojení mezi dvěma pohlavími. Z toho vyplývala stálá společenská forma, ve které si manžel s manželkou vzájemně prokazovali respekt, zrovna tak, jak si vážíme hosta. Tím se zrodila tradice a byla i později takto předávána.