Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Manželství

  Všechno v tomto světě je důsledkem předurčených vztahů a podléhá lidské sentimentalitě. Předurčené vztahy, nicméně, mají silnější a hlubší účinek než má sentimentalita v jednotlivých případech v životě člověka. Předurčený vztah může být slibem z předešlého života. Když si jeden člověk vezme druhého, vyplnili si navzájem své sliby.
 • Odpoutat se od připoutání k žádostivosti

  Dříve jsem se velmi styděla o této věci hovořit, ale před nějakou dobou mi Učitel dal několik náznaků, že bych o tom měla napsat. A tak bych se chtěla podělit o své zkušenosti, protože by mohly být nápomocné pro některé praktikující. Začalo to minulé léto. Potkala jsem jednoho atraktivního a nadaného muže.
 • Oboustranný respekt mezi manžely je takový, jako kdybychom uctívali hosta

  V tradiční čínské kultuře se ve vztahu mezi manželem a manželkou stále kladl velký důraz na slovo „respekt“. Manželství symbolizovalo ctnost, která vrcholila ve spojení mezi dvěma pohlavími. Z toho vyplývala stálá společenská forma, ve které si manžel s manželkou vzájemně prokazovali respekt, zrovna tak, jak si vážíme hosta. Tím se zrodila tradice a byla i později takto předávána.
 • Následovat předurčené vztahy a zvýšení morálky

  Lidé v dávných dobách věřili, že manželství mezi dvěma lidmi bylo předurčeno. Jedno čínské přísloví říká: „Je třeba sto reinkarnací, než sedí dva lidé ve stejné lodi; je třeba tisíc reinkarnací, než mohou dva lidé spolu sdílet polštář.“ To ukazuje, jak vzácné to předurčené osudové spojení mezi mužem a ženou je.
 • Rána a večery jsou mimořádně vzácné

  Kultivujeme uprostřed běžné společnosti, takže rána a večery jsou pro nás mimořádně vzácné. Je to čas, který můžeme plně kontrolovat, aniž bychom zasahovali do naší každodenní práce a života. Usilovní praktikující obyčejně tento čas využijí ke studiu Zákona, provádění cvičení a vysílání spravedlivých myšlenek.
 • Vzdát se připoutání k populární hudbě

  (Clearwisdom.net) Poslední dva dny má duše byla velmi oslabena, byl jsem velmi unavený. Po oba dny jsem si v poledne na dvě hodiny zdřímnul, ale v 9 hodin večer jsem byl stále velmi unavený. Spal jsem asi dvě hodiny a měl jsem sen, když v tom jsem náhle ucítil, jak duše zastřela mé tělo, a já se nemohl pohnout. Zažil jsem tento úkaz už mnohokrát předtím.
 • Dívat se dovnitř, vidět silné stránky spolupraktikujících a vzdát se sebe-potvrzování

  Často slýchávám, jak spolupraktikující hovoří o tom, že druzí zklamali, zůstávají pozadu, namísto toho, aby se chovali jako praktikující. Zatímco o tom mluví, působí na sebe. Čím více o tom mluví, tím více cítí, že to, co si myslí, je správné. Když ostatní praktikující souhlasí s jejich názorem, stanou se velmi šťastní. Rovněž si myslí, že mají lepší porozumění jistých otázek než ostatní.
 • Důležitost otevřenosti napravit své chyby

  (Clearwisdom.net) Konfucius řekl: "Mám (čchiou) velké štěstí. Jestliže se zmýlím, ostatní musejí na mou chybu poukázat.“ Pouze svatí a lidé ctnostní se cítí šťastní, když slyší stížnosti na své chyby. Mají za to, že mají ohromné štěstí, když je lidé kritizují. Upřímně děkují těm, kdo jim pověděli o chybách. Důvodem, proč jsou tak vděční, je, že jedině tehdy, když se chyby rozpoznají a okamžitě napraví, člověk se může zlepšit a zvýšit svou ctnost a kultivační úroveň.
 • Následovat spravedlivý Zákon v běžné společnosti

  (Clearwisdom.net) Není to tak dávno, co jsem měl sen, který měl na mě ohromný vliv. Rád bych se o něj podělil, aby ti, kteří mají stejný problém, se mohli poučit z mé zkušenosti. Protože se mi nepodařilo odstranit mé připoutání k sebezájmu, na mém pracovišti neustále narážím na sin-singové zkoušky, které se k tomu vztahují. Pracuji v nemocnici. Po reformách ve zdravotnictví, které se uskutečnily v Číně, každá nemocnice byla zodpovědná za zisky a ztráty.
 • Požitkářství – katalyzátor pro připoutání

  (Clearwisdom.net) S pomocí katalyzátoru, molekuly mohou uskutečnit chemické reakce s relativně malým množstvím energie. V kultivaci – podobně jako katalyzátor – požitkářství může pomoci nepatrnému připoutání, aby opravdově zasáhlo vaše chování, a povede vás ke špatným rozhodnutím.
 • Dva návrhy praktikujícím žijícím mimo Čínu – objasňujte pravdu v čínských čtvrtích ve vašem okolí a věnujte pozornost zabezpečení internetu

  Navrhuji, aby praktikující v zámoří vytvořili bannery, které umístí na důležitá místa. Mělo by na nich stát: „Falun Dafa je dobrý!“ „Nebesa zničí KS Číny!“ „Vystupte, abyste se zachránili!“ apod. Ačkoliv nejsou složité na výrobu, mohou být velmi účinné. Jestliže se doplní plakáty, budou dokonce ještě působivější.
 • Dávejte si pozor, abyste „neopisovali“ Fa

  Když citujeme Mistrova slova, měli bychom uvést citaci, která naznačí, že to řekl Učitel, nejenom proto, abychom se vyhnuli tomu, že předložíme Mistrova slova za naše vlastní, ale rovněž tím prokazujeme úctu. Mistr toto téma pokládá za velmi důležité a my bychom měli bezpodmínečně následovat jeho příklad. Někteří praktikující ještě stále pevně nepochopili princip Zákona a tuto otázku opomíjejí.
 • Pochopit život: vytvořit dobrý předurčený vztah se soucitným srdcem

  [PureInsight.org] Lidský život trvá desítky let a osud každého člověka je odlišný. Život některých lidí doprovází smůla a někdy je pro ně život horší než smrt. V celém svém životě možná zakusí jen několik málo dnů pohodlí a bezstarostnosti. Někteří lidé zase jako by byli dítětem štěstěny a to je doprovázelo po celý jejich život. Žijí šťastně a bezpečně.
 • Polská konference Fa 2006: Kultivační zkušenost - Martin

  Když jsem byl tento rok na konferenci v Ženevě, jedna praktikující mi řekla, že se trochu nudí. Řekl jsem jí, že bychom měli poslouchat mluvčí, ale v mysli jsem s ní souhlasil a snad jsem to dokonce řekl nahlas. Tehdy jsem si pomyslel: „Proč mám takové myšlenky? Konference je jedním ze způsobů kultivace, které nám Mistr dal a neměl bych mít takovéto myšlenky.“
 • Príbehy z objasňovania pravdy kresťanom v Kanade

  15. júla sa praktizujúci Falun Gongu zhromaždili pred kanadským parlamentom, aby si pripomenuli 20. júl, objasňovali pravdu, zbierali podpisy a vyzvali kanadskú vládu, aby vyšetrila vyberanie orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu a pomohla tak zastaviť prenasledovanie. V ten istý deň sa tam prišlo mnoho kresťanov z celej krajiny modliť za Kanadu. Slávnostná modlitba bola vysielaná naživo v televízii. Mnoho kresťanov prišlo k nášmu stánku.