Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Odtrhnite sa od usporiadaní starých síl a uľahčite to, čo chce Učiteľ

  (Clearwisdom.net) Z Fa vieme, že nový vesmír už bol a je neporovnateľne úžasný a nádherný. Z Fa vieme, že Tri ríše boli zapečatené, oddelené od Mliečnej dráhy, a ich situácia bude riešená zvlášť. Z Fa vieme, že všetky vnímajúce bytosti prišli kvôli Fa. Ak tentokrát nemôžu byť zachránené, potom sa nikdy nebudú môcť vrátiť domov. Z Fa vieme, že obrovským, predhistorickým želaním učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, bolo pomáhať Učiteľov pri napravovaní Fa počas nápravy Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti.
 • Komentář k důležitosti kultivace naší řeči

  (Clearwisdom.net) Posledních několik měsíců se zhoršil stav mých zubů, bolely mě tak, že jsem nemohla jíst. Docela dost se jich kývalo, některé víc než ostatní, a tak jsem vysílala spravedlivé myšlenky, ale výsledky nebyly vidět.
 • O spoření peněz

  (Clearwisdom.net) Díky pronásledování Komunistickou stranou Číny lidé žijící v Číně nemají pocit bezpečí. A tak si zvykli na to, že spoří peníze. Ba co více, tento zvyk se už stal součástí jejich přirozenosti. Tento úkaz je závažný zejména u praktikujících Falun Dafa, zvláště pak v těch rodinách, kde jeden z manželů je ne-praktikující. Zastávám ten názor, že i to je druh pronásledování starými silami.
 • Vyjít z neviditelného vězení

  (Clearwisdom.net) Zachraňování „nezákonně zadržovaných“ praktikujících je vystoupením z viditelného vězení. Rád bych pohovořil o vystoupení z neviditelného vězení. Osobně to chápu tak, že neviditelné vězení je rovněž mechanismus sestavený starými silami pro praktikující a že bychom jej měli zničit.
 • Ďalšie komentáre k úplnému negovaniu a odstráneniu zlovoľných usporiadaní starých síl

  (Clearwisdom.net) Nedávno boli praktizujúci z okolia mesta Ta-lien, provincia Liao-ning, opakovane zatýkaní. Myslím, že jeden z dôležitých dôvodov je, že mnoho praktizujúcich nerozumie dobre princípu Fa úplného negovania starých síl a preto nevedome uznávajú usporiadania starých síl.
 • Odstranění připoutání k žádostivosti

  Podle toho, co jsem viděl svým třetím okem, je připoutání k žádostivosti vlastně podobné těm špinavým zkaženým démonům podobným zvířeti, kteří jsou odstraňováni při vysílání spravedlivých myšlenek. Od té doby co vysíláme spravedlivé myšlenky, bylo mnoho těchto zkažených démonů, kteří omezují lidské bytosti a zasahují do Nápravy Fa v jiných dimenzích, odstraněno. Proto
 • Co Mistr říká, je Zákon

  (Clearwisdom.net) Poté, co Mistr přednášel Zákon ve městě Čchi-čchi-cha-r v r. 1993, někteří studenti šli Mistra vyprovodit na vlakové nádraží. Jeden z nich, když uviděl dvě plné tašky za Mistrem, řekl: „Dovolte, abych je vzal.“ Mistr řekl: „Nejsou těžké.“ Student vzal každou do jedné ruky a cítil, že vůbec nejsou těžké.
 • Manželství

  Všechno v tomto světě je důsledkem předurčených vztahů a podléhá lidské sentimentalitě. Předurčené vztahy, nicméně, mají silnější a hlubší účinek než má sentimentalita v jednotlivých případech v životě člověka. Předurčený vztah může být slibem z předešlého života. Když si jeden člověk vezme druhého, vyplnili si navzájem své sliby.
 • Odpoutat se od připoutání k žádostivosti

  Dříve jsem se velmi styděla o této věci hovořit, ale před nějakou dobou mi Učitel dal několik náznaků, že bych o tom měla napsat. A tak bych se chtěla podělit o své zkušenosti, protože by mohly být nápomocné pro některé praktikující. Začalo to minulé léto. Potkala jsem jednoho atraktivního a nadaného muže.
 • Oboustranný respekt mezi manžely je takový, jako kdybychom uctívali hosta

  V tradiční čínské kultuře se ve vztahu mezi manželem a manželkou stále kladl velký důraz na slovo „respekt“. Manželství symbolizovalo ctnost, která vrcholila ve spojení mezi dvěma pohlavími. Z toho vyplývala stálá společenská forma, ve které si manžel s manželkou vzájemně prokazovali respekt, zrovna tak, jak si vážíme hosta. Tím se zrodila tradice a byla i později takto předávána.
 • Následovat předurčené vztahy a zvýšení morálky

  Lidé v dávných dobách věřili, že manželství mezi dvěma lidmi bylo předurčeno. Jedno čínské přísloví říká: „Je třeba sto reinkarnací, než sedí dva lidé ve stejné lodi; je třeba tisíc reinkarnací, než mohou dva lidé spolu sdílet polštář.“ To ukazuje, jak vzácné to předurčené osudové spojení mezi mužem a ženou je.
 • Rána a večery jsou mimořádně vzácné

  Kultivujeme uprostřed běžné společnosti, takže rána a večery jsou pro nás mimořádně vzácné. Je to čas, který můžeme plně kontrolovat, aniž bychom zasahovali do naší každodenní práce a života. Usilovní praktikující obyčejně tento čas využijí ke studiu Zákona, provádění cvičení a vysílání spravedlivých myšlenek.
 • Vzdát se připoutání k populární hudbě

  (Clearwisdom.net) Poslední dva dny má duše byla velmi oslabena, byl jsem velmi unavený. Po oba dny jsem si v poledne na dvě hodiny zdřímnul, ale v 9 hodin večer jsem byl stále velmi unavený. Spal jsem asi dvě hodiny a měl jsem sen, když v tom jsem náhle ucítil, jak duše zastřela mé tělo, a já se nemohl pohnout. Zažil jsem tento úkaz už mnohokrát předtím.
 • Dívat se dovnitř, vidět silné stránky spolupraktikujících a vzdát se sebe-potvrzování

  Často slýchávám, jak spolupraktikující hovoří o tom, že druzí zklamali, zůstávají pozadu, namísto toho, aby se chovali jako praktikující. Zatímco o tom mluví, působí na sebe. Čím více o tom mluví, tím více cítí, že to, co si myslí, je správné. Když ostatní praktikující souhlasí s jejich názorem, stanou se velmi šťastní. Rovněž si myslí, že mají lepší porozumění jistých otázek než ostatní.
 • Důležitost otevřenosti napravit své chyby

  (Clearwisdom.net) Konfucius řekl: "Mám (čchiou) velké štěstí. Jestliže se zmýlím, ostatní musejí na mou chybu poukázat.“ Pouze svatí a lidé ctnostní se cítí šťastní, když slyší stížnosti na své chyby. Mají za to, že mají ohromné štěstí, když je lidé kritizují. Upřímně děkují těm, kdo jim pověděli o chybách. Důvodem, proč jsou tak vděční, je, že jedině tehdy, když se chyby rozpoznají a okamžitě napraví, člověk se může zlepšit a zvýšit svou ctnost a kultivační úroveň.